Etusivu >> Ajankohtaista 1
Ajankohtaista
Tällä sivulla on kulttuuritoimijoille ajankohtaisia asioita.

Vuoden 2018 tapahtumatietoja otetaan vastaan.
Muista ilmoittaa tapahtuman nimi, ikäraja, tapahtumapaikan yhteystiedot ja pääsylippujen hinnat. Voit liittää mukaan myös kuvan tai tapahtumaesitteen. Tapahtumatiedot julkaistaan kaupungin nettisivuilla tai facebookissa. Tiedot välitetään myös Menot-palstalle. Tiedot voit lähettää sähköpostissa kulttuuritoimi()saarijarvi.fi.

Tapahtumat tuovat esille Saarijärven monipuolista kulttuuritarjontaa ja tarjoaa mahdollisuuden tuoda oma tapahtumasi esille. Muista katsoa kaupungin ja seurakunnan tapahtumakalenterista ettei muita tilaisuuksia ole samaan aikaan.


Kaupungintalon näyttelytilasta voi varata näyttelyaikaa vuodelle 2018.
Korvaus on 25€/työviikko (ma-pe) sisältäen arvonverolisän.


Some -kysely Saarijärven peruskoulun 5.- 9. luokkalaisille, ja toisen asteen opiskelijoille

Saarijärven kaupungin kulttuuritoimen harjoittelija Sofia Ahonen järjesti yhteisen some – kyselyn Saarijärven peruskoulun 5.-9. luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää mm. näitä asioita:

  • Miten paljon nuoret käyttävät sosiaalista mediaa
  • Mitä sosiaalisen median palveluita he käyttävät 
  • Miksi he käyttävät sosiaalista mediaa 
  • Miten tuttu Saarijärven kaupunki on heille sosiaalisessa mediassa

 

Kyselyn vastauksien avulla kulttuuritoimi halusi selvittää, olisiko sosiaalisen median lisääminen askel oikeaan suuntaan aktivoida nuoria käymään kaupungin järjestämissä ja tukemissa tapahtumissa enemmän.

Kyselyn perusteella luotiin raportti ja raportin tiivistelmä on luettavissa tässä.


Kulttuuriluotsi

•Kaipaatko kaveria kulttuuritilaisuuksiin tai tutustumaan kulttuurikohteisiin?
•Kirjasto ja kulttuuritoimi aloittavat kulttuuriluotsitoiminnan kokeiluna. Kulttuuriluotsit ja kaveria kaipaavat voivat olla yhteydessä kulttuuritoimeen tai kirjastoon.
•Kirjasto ja kulttuuritoimi auttavat luotsit ja luotsattavat kohtaamaan toisensa.  Kulttuuri edistää hyvinvointia. Toiminta liittyy myös Ikäinstituutin  "Voimaa vanhuuteen" -hankkeeseen.
•Luotsi ei saa palkkaa – perustuu vapaaehtoisuuteen.
•Luotsi ja asiakas maksavat itse pääsylipun tai kuljetuksen. Useat kohteet ovat ilmaisia tai niissä on ilmaispäiviä ja muutoin pääsymaksuttomia tilaisuuksia.
•Kohteena voi olla käynti teatterissa, konsertissa, kirjastossa käynti, nähtävyys, kylien kohteet jne. Käynnit virkistävät ja tuovat iloa sekä edistävät hyvinvointia.  Tapahtumatiedot ovat kaupungin kotisivuilla www.saarijarvi.fi/tapahtumakalenteri.

Luotsin voi varata ja tilata kirjastosta p. 044 4598 257 tai kulttuuritoimistosta p. 044 4598 291 tai 044 4598 298.

Luotsi
•Luotsi voi luotsata pienen ryhmän tai yksittäisen henkilön tai vaikkapa palvelutalon asukkaan henkilökohtaisen avustajan kera. Tarvittaessa luotsi voi tulla hakemaan kotoa. Asia sovitaan etukäteen.
•Jotta vierailu onnistuu niin sitä kannattaa valmistella ennakkoon (pääsyliput, kulkeminen, liikkumisesteet yms.)
•Ikääntyneiden luotsattavien puolesta valmistelun hoitaa esimerkiksi omahoitaja tai omainen yhdessä koordinaattorin kanssa. Henkilökohtaista avustajaa tarvitsevalla on mukana henkilökohtainen avustaja.

•Kulttuurikohteissa on nimet ja QR-koodit, joista saa paljon tietoa.Koodin voi ladata älypuhelimiin. Apua saat kirjastosta.
•Saarijärven matkailuoppaassa on karttoja, kuvia ja tekstejä. Kohdekarttoja voi ladata myös netistä. Kohteissa voi olla myös opastetauluja.
•Luotsi voi lainata kirjastosta tabletin, jossa on kulttuurikohteiden ohjelma ladattuna alueittain.
 


Elävä kulttuuriperintö

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinön suojelimisesta. Lisätietoja Museovirastons sivuilla. www.aineetonkulttuuriperinto.fi, wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi


Taiteen edistämiskeskuksen tiedote muutoksista koskien apurahojen ja avustusten sisältöjä ja hakuaikoja tästä linkistä.
Haku tapahtuu kokonaisuudessaan sähköisesti, myös yhteisöjen osalta.


Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston hakuaika on lokakuussa ja apurahoja haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa. www.skr.fi
 

Keski-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.–9.2.2018 klo 16.00.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
Asiamies: Kasvatust. maisteri, teatterikuraattori Antti Niskanen
puh. 050 385 7607. etunimi.sukunimi@skr.fi

Sihteeri (hakemukset) Päivi Blå
puh. 050 377 0470. etunimi.sukunimi@skr.fi

Apurahojen painopistealueet:
Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat Keski-Suomessa syntyneet tai siellä asuvat hakijat ja/tai maakunnassa tapahtuva työskentely.

Vuonna 2018 rahasto tukee keskisuomalaista taidetta, tiedettä, lasten ja nuorten kulttuuria sekä kotiseututyötä työskentely- ja kuluapurahoin yhteensä 637 000 eurolla yleisrahastosta sekä jakovuorossa olevista nimikkorahastoista.

Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa, jota pienempiä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Lasten ja nuorten kulttuuriin myönnetään vähintään 20 000 euroa. Lisäksi tavallista suurempaa rahoitusta tarvitseviin innovatiivisiin, tuoreisiin tai suurta vaikuttavuutta tavoitteleviin Kärkihankkeisiin myönnetään yhteensä 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Lisäksi rahasto on kiinnostunut tukemaan tiedettä ja taidetta yhdistäviä uusia hankkeita.

Apurahat jaetaan Keski-Suomen rahaston vuosijuhlassa Jyväskylässä 20.5.2018.


Museoviraston kulttuuriympäristökohteiden ja muinaisjäännösalueiden hoitoon myönnettävät avustukset.
Avustuksia haetaan ensimmäistä kertaa sähköisen asiointiliittymän kautta. Yksityishenkilöt tarvitsevat asiointiliittymän käyttöön pankkitunnukset, varmennekortin tai mobiilivarmenteen, yhteisöt käyttävät Väestörekisterikeskuksen Katso-organisaatiotunnuksia.

Kulttuuriympäristökohteiden hoitoavustusten tavoitteena on mahdollistaa niiden kulttuuriympäristön ja -maiseman kohteiden säilyminen, joiden hoitoon ja ylläpitoon ei ole haettavissa tukea muista valtion avustuksista. Avustus täydentää Museoviraston rakennusten entistämisavustuksia ja muinaisjäännösten hoitoavustuksia. Etusijalle asetetaan sellaiset hankkeet, jotka varmistavat kohteen historiallisten arvojen ja ympäristön säilymisen.

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustusten tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa ja kohteiden merkitsemistä. Vuonna 2018 avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti maisemanhoitoon.

Museoviraston avustukset haetaan syyskuusta 2017 alkaen sähköisen asiointiliittymän kautta. Avustushakemuksen tekemistä varten hakijoiden on tunnistauduttava palvelussa. Yksityishenkilö voi tunnistautua pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella, yhteisöt, kuten kunnat, yhdistykset ja säätiöt, puolestaan Katso-tunnuksella. Katso-organisaatiotunnistus on Väestörekisterikeskuksen maksuton palvelu organisaatioiden tunnistamiseen sähköisessä asioinnissa. Avustuksista kiinnostuneita yhteisöjä kehotetaankin varmistamaan mahdollisimman pian, että heillä on voimassa oleva Katso-tunnus, tai hankkimaan sellainen.

Lisätietoja kulttuuriympäristökohteiden hoitoavustuksista: kyavustus@museovirasto.fi
Kulttuuriympäristökohteiden hoitoavustukset Museoviraston verkkosivuilla: http://www.nba.fi/fi/avustukset/kulttuuriymparistokohteet
Yhteydenotot erityiskysymyksissä: puh. 0295 33 6260 maanantaisin kello 12.30–15

Lisätietoja muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksista: mjhoitoavustus@museovirasto.fi
Muinaisjäännösalueiden hoitoavustukset Museoviraston verkkosivuilla: http://www.nba.fi/fi/avustukset/muinaisjaannosalueet
Yhteydenotot erityiskysymyksissä: puh. 0295 33 6185
Ohje avustusten sähköiseen hakemiseen Museoviraston verkkosivuilla: http://www.nba.fi/fi/avustukset/ohjeita-verkkoasiointiin


Esiintymien Saarijärven torilla.

Tori sijaitsee osoitteessa Torikatu 1, 43100 Saarijärvi.
Toripaikkavarauksia hoitaa Saarijärven Työttömien nettikahvila eli Saarijärven Työttömät ry p. 040-5478 894. Varaa toripaikka esiintymistä varten Saarijärven Työttömiltä.
Tapahtumatiedot voit ilmoittaa Saarijärven kaupungin nettisivuille.
Muista, että isoista tapahtumista tulee tehdä ilmoitus poliisille  https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta. Sivuilla on lisätietoja.


Lähetä tiedot uusista tapahtumista Menoinfoon, KSML.fi:hin, painettuun Keskisuomalaiseen sekä Sisä-Suomen Lehteen tällä lomakkeella. Tapahtumatietoja otetaan vastaan vain lomakkeen kautta. Tapahtumakalenteri on tarkoitettu suurelle yleisölle suunnatuille tapahtumille. Keskisuomalaisen toimitus valitsee julkaistavat menovinkit. Jos kalenterissa jo olevan tapahtuman tiedoissa on virhe, lähetä korjaus sähköpostilla osoitteeseen menoinfo@keskisuomalainen.fi. Jotta korjaus ehtii painettuun lehteen, se tulee lähettää viimeistään julkaisupäivää edeltävänä päivänä kello 12 ja viikonlopun menotietojen osalta viimeistään torstaina kello 12. http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/ksml


Verkkoasiointia varten yhteisö tarvitsee Katso-tunnisteen, joka kannattaa hankkia hyvissä ajoin ennen hakuaikaa. Maksuttoman Katso-tunnisteen saa Väestörekisterikeskuksesta osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi . Tunnisteen hankkiminen edellyttää voimassa olevaa Y-tunnusta. Ohjeet sen hakemiseen löytyvät YTJ-palvelun verkkosivuilta http://www.ytj.fi.