Etusivu >> Ajankohtaista >> Asenne, osaaminen ja työkokemus vaikuttavat eniten työsuhteen syntymiseen
10/03/2017 - 15:48
Asenne, osaaminen ja työkokemus vaikuttavat eniten työsuhteen syntymiseen
002.jpg
Tulokset Saarijärven rekrymessuilla 22.2. tehdystä kyselystä.

Kohtaanto 2017 –ESR hanke teki gallup-tyylisen kyselyn messuilla kävijöille. Hankkeen edustajat kiersivät messualueella tablettien kanssa ja vastaukset päivittyivät heti seinälle. Kyselyssä pyydettiin ottamaan kantaa siihen, mitkä asiat vastaajan mielestä vaikuttavat eniten työsuhteen syntymiseen. Vastaajat oli ryhmitelty kolmeen ryhmään: työnhakijat tai tulevat työnhakijat, työnantajan/yrityksen edustajat ja muut eli esim. ohjaajat, kouluttajat, asiantuntijat. Vastauksia saatiin melko tasapuolisesti kaikkiin ryhmiin, yht. 80, tosin työnhakijoita oli vastaajissa hieman enemmän.

Asenne ratkaisee

Vastaajia pyydettiin valitsemaan 20 vaihtoehdosta 5 tärkeintä asiaa, jotka vaikuttavat eniten siihen, että työsuhde syntyy. Yhteenvetona kaikista vastauksista eniten sai kannatusta asenne, oppimishalu ja kehittymiskyky, sillä 84% vastaajista oli maininnut tämän. Toisena oli osaaminen, 76 % vastaajista oli maininnut tämän ja kolmantena oli työkokemus, puolet vastaajista oli valinnut tämän vaihtoehdon.

Seuraaviksi eniten sai kannatusta seuraavat vaihtoehdot: sitoutuminen työhön ja työpaikkaan, työnhakutaidot, työn sisältö, työelämätaidot sekä joustavuus. Nämä kaikkia vaihtoehdot saivat 30%:n kummankin puolen kannatusta.

Työnantajat ja työntekijät painottivat eri asioita

Jos vastauksia tarkastellaan vastaajaryhmittäin, niin kaikilla ryhmillä oli asenne, oppimishalu ja kehittymiskyky tärkein asia. Osaamisen merkitystä korostivat työnantajat ja muun ryhmän edustajat työnhakijoita enemmän. Työnhakijat painottivat muita ryhmiä enemmän puolestaan työn palkkausta, joustavuutta, työympäristöä ja mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan. Työnantajien edustajat painottivat muita ryhmiä enemmän sitoutumista työhön ja työpaikkaan sekä työelämätaitoja. Muun ryhmän edustajista oli yrityskuvan ja maineen merkityksen työsuhteen syntymiseen maininneet muita ryhmiä useammin.

Yksittäisistä syistä oli työnhakijat nähneet iän merkityksen vaikuttavan, mutta kukaan työnantajien edustajista ei ollut maininnut tätä. Terveys ja työkyky nousivat työnhakijoiden vastauksissa esiin muita ryhmiä enemmän. Työnhakutaitojen merkitykseen oli vastauksia tullut työnhakijoiden ja muun ryhmän edustajilta, sen sijaan työnantajien edustajilta vähemmän.

Vähiten mainintoja, lähinnä yksittäisiä vastauksia tuli ammattialan vetovoimaan, palkkatuen mahdollisuuteen, ja kohtaan muut edut palkan lisäksi. Johtajuus, johtaminen vaihtoehto sai myös muutamia vastauksia, tosin työantajien edustajilta saman verran kuin kahdelta muulta ryhmältä yhteensä.

Lisätietoja:

Tarja Naskila, Kohtaanto 2017 –hanke, projektipäällikkö, tarja.naskila@poke.fi,

Suosittele