Etusivu >> Ajankohtaista >> Lasten esiopetukseen, varhaiskasvatukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen Saarijärvellä 2019
04/03/2019 - 14:50
Lasten esiopetukseen, varhaiskasvatukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen Saarijärvellä 2019
lapset.png
ESIOPETUS-, VARHAISKASVATUS- JA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAPAIKAT 1.8.2019 ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE OVAT KESKITETYSTI HAETTAVINA 4.–17.3.2019.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on maksutonta. Oikeus esiopetukseen lukuvuonna 2019 – 2020 on v. 2013 syntyneillä ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla v. 2014 syntyneillä lapsilla. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä 7-vuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Opetusta tarjotaan vähintään 700 h/v.

Esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa (sivistyslautakunta 19.1.2017/5§). Esiopetus alkaa maanantaina 12.8.2019 ja päättyy perjantaina 29.5.2020.

Esiopetukseen ilmoittautuminen ja täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen

Esiopetuksessa olevilla lapsilla on oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen, jos heillä on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen huoltajien työn tai opiskelun takia tai silloin, kun se on perusteltua lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia. Tällöin valitaan sähköisessä esiopetusilmoituksessa kohta ”esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus”. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen koulun alkuun saakka.

Kaupunki järjestää esiopetuskuljetuksen perusopetuslain (32§) ja sivistyslautakunnan (16.4.2014/28§) hyväksymien koulukuljetusperiaatteiden mukaan. Esiopetuskuljetusta voi hakea sähköisesti esiopetushakemuksen yhteydessä.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Alle oppivelvollisuusikäisillä lapsilla on vanhempainrahakauden jälkeen oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa (84 tuntia kuukaudessa). Varhaiskasvatusta tulee järjestää perheen valinnan mukaan joko jokapäiväisenä (enintään 4 h/pv) tai osaviikkoisena palveluna varhaiskasvatusyksikön ilmoittamana ajankohtana. Tätä laajempi oikeus määräytyy vanhempien työn tai opiskelun perusteella.

Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa on haettava pääsääntöisesti 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Koululaisten iltapäivätoimintaan ovat oikeutettuja 1. ja 2. vuosiluokan sekä erityisopetuksessa olevat oppilaat. Aamupäivätoimintaan ovat oikeutettuja 1. vuosiluokan oppilaat. Koululaisille ei järjestetä vuorohoitoa. Sivistyslautakunta määrittelee järjestämispaikat, kellonajat ja vähimmäisryhmäkoot myöhemmin keväällä.

Koululaisten toiminta alkaa 8.8.2019

ESIOPETUS-, VARHAISKASVATUS- JA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAPAIKAT 1.8.2019 ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE OVAT KESKITETYSTI HAETTAVINA 4.–17.3.2019.

HAKEMINEN TAPAHTUU ENSISIJAISESTI SÄHKÖISESTI:

www.saarijarvi.fi, https://saarijarvi.daisynet.fi/eDaisy/

Tiedot esiopetus- varhaiskasvatus- ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan paikoista postitetaan huoltajille viimeistään viikolla 23.

LISÄTIETOJA:

varhaiskasvatusjohtaja Tanja Tiainen, puh. 050 3135 439
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta:

sivistysjohtaja Arja Siikström, puh. 044 4598 250

etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi tai www.saarijarvi.fi  

 

Suosittele