Etusivu >> Ajankohtaista >> Saarijärven kaupungin uusi viestintä- ja markkinointistrategia on valmistunut
16/04/2019 - 09:12
Saarijärven kaupungin uusi viestintä- ja markkinointistrategia on valmistunut
hyva_syntyy_meista_uutiskuva.jpg
Kaupunginhallitus hyväksyi uuden strategian maanantaina 15.4.2019 järjestetyssä kokouksessa.

Uutta strategiaa luodessa kaupunki halusi ottaa kuntalaiset mukaan suunnitteluvaiheeseen. Kuntalaiset pääsivät osallistumaan strategian luomiseen online-tutkimuksen avulla. Tutkimus nimettiin Paavon ideatiimiksi Johan Ludvig Runebergin Saarijärven Paavo –runon mukaan.

Paavon ideatiimiläiset pääsivät vastamaan valmiiksi laadittuihin kysymyksiin ja tehtäviin sekä kommentoimaan toistensa vastauksia ja osallistumaan vapaamuotoiseen keskusteluun. Kysymyksillä selvitettiin Saarijärven karismaa ja identiteettiä sekä markkinoinnin ja viestinnän kehitystarpeita ja ideoita kuntalaisten näkökulmasta.

Saarijärven kaupungin arvot ja identiteetin perusta

Saarijärven kaupungin arvoja ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Näiden lisäksi taustalla on tunnistettu seuraavat identiteetin perustat:

LUOVUUS Meissä on positiivista luovaa hulluutta. Osaamme hyödyntää sitä ja antaa sen elävöittää sekä ilahduttaa niin omaa kuin toistenkin arkea. Saarijärveläisellä on itsetuntoa tuoda luovuus esille – omintakeisen raikkaalla tavalla.

SIVISTYS Olemme avoimia ja uteliaita kohtaamaan uusia asioita. Arvostamme koulutusta ja kulttuuria – historia ja vahva kulttuuriperimä antavat siihen vahvat juuret ja tukevan selkänojan. Sivistys on meille myös avarakatseista suvaitsevaisuutta ja kykyä tehdä yhteistyötä.

YHTEISÖLLISYYS Naapuriapu ja yhdessä tekeminen on meillä verissä. Aito välittäminen, vapaaehtoistyö ja talkoohenki kertovat ihmisläheisyydestä ja lähimmäisen kunnioittamisesta.

TEOT Saarijärveläinen on tolkun tekijä. Hän ei jää odottelemaan vaan tarttuu toimeen. Saarijärvi on pullollaan hyviä tekoja ja varsinaisia paavoja.

Uutta strategiaa ja ydinviestiä lähdettiin luomaan ihmiset – ei kaupunki edellä

- Emme halunneet kaupungille vain uutta slogania, vaan viestiä joka koskettaa myös kuntalaisia ja on vapaasti myös muiden saarijärveläisten toimijoiden kuten järjestöjen ja yhdistysten käytössä, kertoo markkinointisihteeri Ella Sofia Aniranta.

Näiden arvojen ja identiteetin pohjalta luotiin uusi ydinviesti: Hyvä syntyy meistä. Viesti kutsuu tekemään hyvää, ottamaan vastuuta ja tekemään yhdessä.

Uuden strategian avulla viestintää aiotaan kehittää osallistavaksi, kutsuvaksi ja helposti lähestyttäväksi. Kaupungin ja kuntalaisten yhteistyön tuloksena on tähän mennessä syntynyt jo viestinnän ydin, Paavon ideatiimin luoma rikas ideapankki sekä viestintä- ja markkinointistrategia.

Tästä on hyvä jatkaa yhdessä ja yhteistyön voimin eteenpäin – Hyvä syntyy meistä!

Suosittele