Etusivu >> Ajankohtaista >> Saarijärven kaupunki on käynnistänyt kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshankkeen
25/02/2019 - 14:11
Saarijärven kaupunki on käynnistänyt kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshankkeen
raportti.png
Selvityshankkeen vetäjäksi valittiin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Eri syistä johtuen kiinteistöveron ulkopuolelle on jäänyt huomattava määrä rakennusmassaa, joka ei sisälly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin ja myös kiinteistöjen neliömäärätiedot voivat olla virheellisiä. Rekisteritietojen virheiden tai puutteellisuuden vuoksi kiinteistönomistajat, niin yksityiset kuin yrityksetkin, ovat eriarvoisessa asemassa verotuksen suhteen. Suurin osa kiinteistönomistajista maksaa kiinteistöveroa asianmukaisesti ja oikein, mutta jotkut vain murto-osan - tai eivät ollenkaan.

Hankkeen ensimmäisenä vaiheena FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy suoritti olemassa olevien rekisterien aineistoanalyysin, jossa hyödynnettiin kaupungin rakennusrekisterin tietoja sekä uusimpia maanmittauslaitoksen ortokuva-aineistoja ja maastotietokantaa. Olemassa olevia rakennusrekistereitä verrattiin ilmakuva- ja kartta-aineistojen rakennustietoihin. Lisäksi vertailtiin rakennus- ja huoneistorekisterin rakennusten pinta-alatietoja verottajan vastaaviin tietoihin. Analyysin tuloksena saatiin kuva kiinteistöjen maastokartoitusten painopistealueista.

Hankkeen toisessa vaiheessa maaliskuussa käynnistetään kiinteistöjen rekisteritietojen maastotyöt kiinteistöillä. Vaiheen alussa on neljän viikon jakso, jonka aikana FCG:n konsultti kouluttaa kaksi kaupungin kiinteistökartoitustyöparia tehtävään. Tämän jälkeen maastokartoitukset tehdään kaupungin omana työnä.

Maastokäynneillä aineistoanalyysissa todetut poikkeamat rakennustiedoissa kartoitetaan kiinteistöillä. Rakennusten tarkastelu tapahtuu ulkoapäin, niiden sisällä ei käydä. Maastokäynnin jälkeen aineistot kootaan ja valmistellaan rekistereihin ajettavaksi ja verottajalle toimitettavaksi. Samalla rakennusvalvonnalle saadaan listaus uusista sekä poistettavista rakennuksista.

Lisätietoja:

Jouni Vesala
rakennustarkastaja
044 4598 319
jouni.vesala(a)saarijarvi.fi

Tarmo Heinänen
maanmittausinsinööri
044 4598 314
tarmo.heinanen(a)saarijarvi.fi

Suosittele

Aiheeseen liittyvää