Etusivu >> Ajankohtaista >> Turvattomat risteykset Saarijärven alueella aiheuttavat ongelmia liikenneturvallisuudessa
04/04/2018 - 08:19
Turvattomat risteykset Saarijärven alueella aiheuttavat ongelmia liikenneturvallisuudessa
Liikenneturvallisuuskysely, Saarijärven kaikki ongelmat
Pohjoisessa Keski-Suomessa järjestettiin liikenneturvallisuuskysely, joka oli avoinna 15.1.-5.2.2018 välisenä aikana. Kyselyn lomakeosioon tuli yhteensä 485 vastausta.

Pohjoisen Keski-Suomen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin Saarijärven lisäksi seitsemässä muussa kunnassa: Viitasaarella, Karstulassa, Pihtiputaalla, Kinnulassa, Kannonkoskella, Kyyjärvellä ja Kivijärvellä. Kyselyllä kartoitettiin alueen liikenneturvallisuustilannetta sekä liikenteen vaaranpaikkoja.

Koko seudulla koettuja ongelmia olivat muun muassa ajonopeudet, valvonnan puuttuminen sekä suojatiekäyttäytyminen. Saarijärvellä suurimmaksi ongelmaksi nousi hankalat tai turvattomat risteykset ja vähiten ongelmia aiheutti puutteellinen pysäkkijärjestely.

-  Kyselyssä esille nousseista neljästätoista ongelmasta vain kaksi sijaitsee kaupungin katuverkossa, toteaa maanrakennusmestari Vesa Niskanen.

Kaikista suurimmaksi ongelmaksi nousi vt 13 sijaitseva Lidlin liittymä, jonka ongelmana on suojatienpuute, turvaton liittymä sekä piha-alueen jäsentymättömyys. Samalla tiellä oleva Myllymäentien liittymä koettiin myös turvattomaksi liittymäksi erityisesti vasemmalle käännyttäessä sekä liittymän ruuhkaisuus.

- Liikenneturvallisuuskokouksessa sovittiin, että tekninen sektori käynnistää uudelleen neuvottelut ELY-keskuksen Liikenneviraston kanssa kyseisen kohdan suunnittelusta ja parantamisesta. Neuvotteluissa pyritään huomioimaan koko vt 13 liikenneturvallisuus välillä Herajärvi – Pajulampi, kertoo Niskanen.

Liikenneturvallisuuskysely, Saarijärven keskustan ongelmat

 

Kyselyyn vastaajat olivat huolissaan myös jalankulku- ja pyöräteiden puutteesta sekä teiden heikosta talvikunnossapidosta. Keskustan alueella ELY vastaa seuraavien teiden talvi- ja kesäkunnossapidosta: Paavontie, Koiralammentie, Ranta-Hänniläntie, Lukiontie, Kannonkoskentie, Viitasaarentie, Myllymäentie ja Uuraistentie. Näiden teiden kunnosta ja liikenneongelmista voi olla yhteydessä Tienkäyttäjän linjaan, puh. 0200 2100.

Asukaskyselyn eniten kommentoidut kohteet ovat tärkeä osa kuntien liikenneturvallisuussuunnittelua, ja ne tullaan ottamaan huomioon liikenneturvallisuutta suunnitellessa.  Jotta liikenneturvallisuussuunnitelma saadaan toteutettua myös käytännössä, se vaatii jatkotoimenpiteitä kuten onnettomuus- ja nopeusrajoitusanalyysit sekä maastokäynnit, joilla varmistetaan toimenpiteiden soveltuvuus ongelmakohdissa.

- Olemme tutustuneet kyselystä saatuihin vastauksiin, ja meidän on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 aikana uusi liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan ilmenneet ongelmat toimenpidetaulukkoon, joka vastuuttaa asioista vastaavat tahot toimimaan suunnitelman mukaisesti, kertoo Niskanen.

Lisätietoja kyselystä antaa maanrakennusmestari Vesa Niskanen, vesa.niskanen(a)saarijarvi.fi, puh. 044 4598 424

Suosittele

Aiheeseen liittyvää