Etusivu >> Hallinto >> Avustukset
Kaupungin toiminta- ja kohdeavustukset
Kaupungin vuoden 2020 talousarvioon kohdistuvat yleiset toiminta- ja kohdeavustukset haetaan helmikuun loppuun mennessä 2020. Hakuajasta ilmoitetaan lähempänä ko. ajankohtaa. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan kaupunginhallituksen hyväksymät avustustoiminnan yleiset periaatteet.

1. Kaupunginhallituksen myöntämät avustukset:
 

  • Järjestöt
  • Projektiavustukset
  • Avustukset kansainväliseen toimintaan
  • Ylläpitoavustukset
  • Avustus kylätoimikunnalle
  • Avustus monitoimitalon ylläpitoon

 

Kaupunginhallitus on vahvistanut avustuksen myöntämisen yleiset periaatteet:

 

2. Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset
 

Saarijärven sivistyslautakunta jakaa avustuksia sekä kulttuuri-, liikunta- että nuorisojärjestöille.
Painopiste vapaa-aikatoimen liikunta- ja nuorisoavustuksia jaettaessa on nuoriso- ja kuntoliikunta.

 

KULTTUURISTIPENDI:
Kulttuuristipendiä voivat hakea Saarijärvellä kirjoilla olevat alle 24 - vuotiaat eri taiteen alojen harrastelijat ja opiskelijat. Stipendiä ei myönnetä opintomaksuihin Saarijärvellä kirjoilla olevalla nuorelle. Hakemus voi olla vapaamuotoinen.
 

Lisätietoja