Etusivu >> Hallinto >> Avustukset
Kaupungin toiminta- ja kohdeavustukset
Kaupungin kaikki vuoden 2018 talousarvioon kohdistuvat yleiset toiminta- ja kohdeavustukset ovat nyt haettavissa. Hakuaika päättyy 28.2.2018 klo 15. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan kaupunginhallituksen hyväksymät avustustoiminnan yleiset periaatteet.

1. Kaupunginhallituksen myöntämät avustukset:
 

Kaupunginhallitus on vahvistanut avustuksen myöntämisen yleiset periaatteet:

 

2. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämät avustukset
 

Saarijärven kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa avustuksia sekä kulttuuri-, liikunta- että nuorisojärjestöille.
Painopiste vapaa-aikatoimen liikunta- ja nuorisoavustuksia jaettaessa on nuoriso- ja kuntoliikunta.

 

 

KULTTUURISTIPENDI:
Kulttuuristipendiä voivat hakea Saarijärvellä kirjoilla olevat alle 24 - vuotiaat eri taiteen alojen harrastelijat ja opiskelijat. Stipendiä ei myönnetä opintomaksuihin Saarijärvellä kirjoilla olevalla nuorelle. Hakemus voi olla vapaamuotoinen.

Lisätietoja

  • vapaa-aikasihteeri Janne Haapanen 044 4598 296
  • kulttuurisihteeri Eija Viitanen  044 4598 291