Etusivu >> Jätehuolto >> Lomakkeet
Lomakkeet
Jätehuoltoon liittyvät lomakkeet avautuvat pdf-muodossa, josta voit tulostaa ne täytettäväksi. Voimme myös lähettää lomakkeen postissa. Lomakkeet on jaoteltu Äänekoskella ja muualla jätelautakunnan alueella käytettäviin lomakkeisiin.

ÄÄNEKOSKEN JA PETÄJÄVEDEN LOMAKKEET

Äänekosken kaupungissa Petäjäveden kunnassa on käytössä erilaiset jätehuoltolomakkeet kuin muualla Sydän-Suomen jätelautakunnan alueella.

KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, SAARIJÄRVEN JA UURAISTEN LOMAKKEET

JÄTEHUOLTOLOMAKE, omakotitalot, paritalot,vapaa-ajan asunnot

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa omakoti- ja paritalon tai vapaa-ajan asunnon liittymisestä jätehuoltoon. Lomakkeella voi ilmoittaa myös jäteastiakoko- tai tyhjennysvälimuutoksista sekä omistajanvaihdosta.

Lomakkeen voi täyttää sähköisesti Sammakkokankaan nettisivuilla.

 

JÄTEHUOLTOLOMAKE, rivi- ja kerrostalot

Vähintään viiden huoneiston rivi- ja kerrostalojen tulee järjestää sekajäteastian lisäksi kiinteistölle hyötyjäteastiat (biojäte, lasi, metalli, kartonki)

 

ILMOITUS YHTEISESTÄ JÄTEASTIASTA, kimppalomake

Yhteistä jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen on ilmoitettava jokaisen astiaa käyttävän kiinteistön tiedot sekä astiatiedot tällä lomakkeella.

 

HAKEMUS JÄTEHUOLLON KESKEYTTÄMISEKSI

Mikäli kiinteistön käyttö on estynyt ja se on jäänyt tyhilleen, voi jätehuollon keskeyttää toistaiseksi, korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tällä lomakkeella voi ilmoittaa myös asuinkelvottomasta kiinteistöstä, jolloin hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan lausunto kiinteistön kunnosta.

 

HAKEMUS SAOSTUSSÄILIÖN TYHJENNYSVÄLIN PIDENTÄMISEKSI, viemäriverkoston ulkopuoliset kiinteistöt

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinteistöllä olevasta jätevesijärjestelmästä (sakokaivo/ umpikaivo/ pienpuhdistamo/ kantovesi/ kuivakäymälä). Lomakkeella voi hakea myös pidennystä kiinteistön saostussäiliön tyhjentämiselle, kun kiinteistö ei ole ollut vuoden aikana käytössä tai sen käyttö on vähäistä (max 3 vuotta)

HAKEMUS LIETTEIDEN OMATOIMISEEN KÄSITTELYYN, maatilat

Maatalouden harjoittajille voidaan myöntää lupa asumisessa syntyvien lietteiden omatoimiseen käsittelyyn määräajaksi kerrallaan.