Etusivu >> Kadut Ja Liikenne >> Yksityistiet
Yksityistiet

Yksityistie on tiekunnan ylläpitämä tai kunnan ja valtion avustama tie eli toimitustie.

Saarijärven kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain kaupungin talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa. Yksityisteiden perusparannushankkeisiin on haettavissa ELY-keskukselta avustusta. Yksityistielaissa määriteltyjä tehtäviä varten Saarijärvellä toimii teknisen lautakunnan alainen tiejaosto.

Kunnossapito

Tekninen lautakunta on 2.12.1995 vahvistanut kaupungin avustusehdot, joihin perustuen tekninen lautakunta vahvistaa vuosittain yksityisteiden kunnossapidon kilometrikorvaukset kunnossapitoluokittain.

Yksityisteiden avustusehdot (pdf)

Perusparannus

Saarijärven kaupunki avustaa yksityisteiden perusparannus- ja rakentamishankkeita vuosittain.  Avustuksen saaminen edellyttää, että tie on valtionapukelpoinen ja hankkeeseen on haettu valtionavustusta ja saatu myönteinen päätös. Avustushakemukset tehdään ELY-keskuksen lomakkeella, joista toinen kappale liitteineen jätetään kaupungille toinen ELY- liikennevirastolle.

Tietoimitukset

Yksityistielaissa määrättyjä tehtäviä varten kaupungilla on oltava kolmijäseninen toimielin. Saarijärvellä tehtäviä hoitaa tiejaosto, jonka tehtävät on määritelty yksityistielain 5. luvussa.

Tielautakunnan toimitus

Tiejaosto kokoontuu tarvittaessa. Kokouksessa puhevalta on vain asianosaisilla ja heidän asiamiehillään. Tarvittaessa jaosto voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita. Toimituksessa tehdyt ratkaisut esitellään asianosaisille sekä kerrotaan muutoksenhakumenettelystä.

Tiejaoston toimituspäätökset ovat lähtökohtaisesti aina täytäntöönpanokelpoisia heti päätöksentekohetkestä mahdollisesta valituksesta huolimatta. Tästä poikkeuksen muodostavat YksTL 90 §:ssä luetellut asiat.

Jaoston esittelijänä toimii: Vesa Niskanen 044 4598 424 ja sihteerinä toimistosihteeri Elisa Tuittu 044 4598 306

Tiejaoston jäsenet 2017-2019 : Esittelijä Vesa Niskanen, sihteeri Elisa Tuittu, jäsenet Esa Oikari, Sisko-Annikki Komu-Moisio ja Marianna Kuusela, varajäsen Kirsi-Maria Leuhu.

Tarvittaessa lisätietoja yksityistieasioissa saa  Suomen tieyhdistyksestä.

Niiden yksityisteiden avustushakemukset, jotka eivät vielä ole saaneet kunnossapitoavustusta, jättöaika on kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuskaavakkeita saa Saarijärven kaupungintalon kunnallistekniikan toimistosta.

Perusparannushakemuksien jättämiseen ei ole määräaikaa, mutta suosituksena on, että hakemukset jätetään elokuun loppuun mennessä. Hakemuslomakkeena käytetään ELY-keskuksen lomaketta. Lomakkeen voi noutaa kunnallistekniikan toimistosta tai tulostaa ELY-keskuksen sivuilta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityistieavustukset.

 

Lisätietoja

maanrakennusmestari Vesa Niskanen 
044 4598 424