Etusivu >> Kansalaisopisto >> Kuvataidekoulu
Kuvataidekoulu

LUKUVUOSI 2018 - 2019

Lukuvuodelle 2018 - 2019 otetaan uusia kuvataiteista kiinnostuneita oppilaita taiteen perusopetukseen (yleinen oppimäärä). Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetus käynnistyy 10.9. alkavalla viikolla.

Saarijärven kuvataidekoulu järjestää tavoitteellista ja monipuolista, ikäryhmittäin etenevää kuvataiteen perusopetusta. Opetuksen sisällöt ja menetelmät suunnitellaan nuorten ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. Opetus tukee persoonallisen kuvailmaisun kehittymistä ja tähtää pitkäjänteisen harrastusmotivaation syntymiseen. 

Opiskelu tapahtuu iltapäivisin ja iltaisin kerran viikossa. Kokoontumiskerran pituus vaihtelee oppilaan iän mukaan. Kuvataidekouluun haetaan vuosittain touko-kesäkuussa. Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella myös lukuvuoden aikana. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kuvataidekoulun tilat sijaitsevat Viitasalo-opiston talossa, Säästölässä (Ilolantie 6). 

Kurssimaksu on syyslukukauden osalta 85 € ja kevätlukukaudelta 90 €. Opetukseen käytettävät materiaalit sisältyvät maksuun. 

Sosiaalisin perustein on haettavissa viisi opiskelupaikkaa, joihin voi hakea saadakseen vapautuksen kevätlukukauden kurssimaksusta. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen tulee toimittaa rehtori Timo Tikalle 30.11.2018 mennessä, timo.tikka(at)saarijarvi.fi.
 

1. VARHAISIÄN KUVATAIDEKASVATUS 5 - 6 VUOTIAILLE 

Yleisen oppimäärän opintoja Saarijärven kuvataidekoulussa edeltää 5-6 vuotiaille lapsille tarkoitettu varhaisiän kuvataidekasvatus. Opetus järjestetään ikäkausittain muodostetuissa ryhmissä, opetuksen laskennallinen laajuus on 50 tuntia vuodessa, yhteensä 100 tuntia. Lähtökohtana ovat 4-5 -vuotiaiden lasten elinympäristön visuaaliset ilmiöt, joita lähestytään opetuksessa leikinomaisin keinoin rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta.

Oppilaan aktiivisuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan vahvistetaan tutkivien ja monipuolisten työskentelytapojen kautta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Monipuolisella työskentelyllä kehitetään sekä motorisia taitoja että pitkäjänteisyyttä, joita taiteen tekemisessä tarvitaan.              

2. YHTEISET OPINNOT 7 - 12 VUOTIAILLE 

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista. Yhteiset opinnot sisältävät kolme 100 tunnin laajuista opintokokonaisuutta, jotka kukin kestävät kaksi vuotta.

  • Omat kuvat 1 ja 2

  • Taiteen maailmat 1 ja 2

  • Visuaalinen ympäristö 1 ja 2

3. TEEMAOPINNOT 13 - 18 VUOTIAILLE 

Teemaopintojen arvioinnilla tuetaan oppilasta yhteisissä opinnoissa hankkimiensa taitojen laajentamisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteella kehitetään oppilaan kuvataiteellista ajattelua, kuvailmaisua, tietoja ja vaikuttamismahdollisuuksia. Teemaopinnot sisältävät neljä 50 tunnin laajuista opintokokonaisuutta jotka kukin kestävät yhden vuoden. 

  • Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot
  • Omat kuvat

  • Taiteen maailmat

  • Visuaalinen ympäristö

 

 

 

monalisa.jpg