Etusivu >> Keskustan Kaupunginosan Asemakaavan Tarkistus
Keskustan kaupunginosan asemakaavan tarkistus
Keskustan kaupunginosassa erityistä tarkistustarvetta asemakaavassa on niissä kortteleissa, joissa asemakaava on todettu vanhentuneen sekä niillä alueilla, jotka ovat poikkeusluvin tai muutoin toteutuneet asemakaavan vastaisesti.

Samalla tarkistetaan kohteet, joissa on asemakaavan teknisluonteista korjaustarvetta. Asemakaavatyössä huomioidaan keskustan alueen v. 2015 hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Keskustan ak-tarkistus_aluerajauskartta
Tarkistettavan asemakaava-alueen rajaus merkitty punaisella katkoviivalla.
 
 
Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kuulutus  8.9.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 8.9. - 7.10.2016
   

 

Kaavahankkeen asiakirjat:
 

Asemakaavan tarkistushankkeeseen liittyen asukkailta, maanomistajilta, yrittäjiltä sekä muilta toimijoilta kerättiin näkemyksiä ydinkeskusta kehittämisestä syys-lokakuussa 2016 Internetissä julkaistulla karttapohjaisella eHarava kyselypalvelulla.

Kyslystä saatuihin vastayksiin voi tutustua alla olevasta yhteenvedosta:

 

Keskustan asemakaavan uudistamista varten on perustettu idointiryhmä, joka kokoontuu kaavaprosessin alkuvaiheessa vähintään 2 kertaa. Idointirymään kutsuttiin osallistujia laajasti eri tahoista ja asiasta kiinnostuneiden oli mahdollista myös ilmoittautua mukaan ryhmän toimintaan.
Idointiryhmän tavoitteena on kehittämisideoiden tuottaminen ohjausryhmän ja teknisen kaavanlaadinnan käyttöön ja se kokoontuu kaavaprosessin alkuvaiheessa vähintään 2 kertaa.

Lisätiedot:

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusarkkitehti, 044 4598405
Mirja Tarvainen, kaavasuunnittelija, 044 4598435
Sari Peura, kaavavalmistelija,  044 4598 210