Etusivu >> Kohderyhmat >> Perheet

Perheet

Palvelukortti
Nuorisotyöllä parannetaan nuorten elinoloja ja luodaan edellytyksiä nuorisotoiminnalle. Nuorisotyötä tekevät yhteistyössä useat eri tahot, joita ovat valtio, kunnat, seurakunnat, nuorisoalan tai...
Palvelukortti
Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2018 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkastukset tehdään kahden...
kerho.png
Palvelukortti
Brasilialainen jiujitsu Laji sopii kaikille. Harjoituspaikkana lukion pieni sali tiistaisin klo 18-19 Lisätietoja: Harri Niemi  040 504 7128 Seppo Niemi  045 230 1610 Antti Kinnunen 044 095 0218...
Palvelukortti
Hakemus ja lisätietoa koulunkäynnin poikkeavasta aloittamisesta Hakemus koulunkäyntioikeudesta ns. toissijaiseen kouluun tai vieraaseen kuntaan Hakemus koululaisten aamu- ja  iltapäivätoimintaan...
Palvelukortti
Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijainen toimintamuoto koulun oppilashuollon järjestämiseksi ja siihen osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät. Sen toimilla edistetään oppilaiden...
Palvelukortti
Lukioon hakeminen Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa internetin kautta: www.opintopolku.fi Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun oppimäärä....
Palvelukortti
Peruskoulussa oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa päättötodistuksen myötä jatko-opintokelpoisuuden. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai...
Palvelukortti
Päiväkotien aukioloaika on pääsääntöisesti klo 6.30 – 17. Vuorohoitoa järjestetään Sivulan päiväkodissa. Tarvaalan päiväkodissa on lapsiryhmä vain esiopetusikäisille. Lisätietoja päiväkotien...
Palvelukortti
Varhaiskasvatuslaki takaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden vanhempainrahakauden päättymisestä koulun alkamiseen saakka ja erityistapauksissa sitä vanhemmillekin lapsille.(Tiedote 17.2.2016: Uusi...
Palvelukortti
Varhaiskasvatus on kokonaisvaltaista lapsen kasvun ja kehityksen tukemista yhdessä vanhempien kanssa. Hoito, kasvatus ja opetus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden – niiden painotus toiminnassa...

Sivut