Etusivu >> Kulttuuripalvelut
Kulttuuritoiminta
Kulttuuritoimintalain tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja ja luoda edellytyksiä elinvoimaisuuteen.

KULTTUURISTA HYVINVOINTIA

 Maaliskuun alussa astui voimaan uusi kulttuuritoimintalaki (166/2019).  Uudessa laissa nousee esiin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma.  Palveluja seurataan joka toinen vuosi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kulttuurin TEAviisarilla, joka tuottaa tietoa kulttuuritoiminnasta kunnissa ja erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä toimista.

Terveyden ja hyvinvointiin suunnitellaan uusia toimintoja ja etsitään toimivia käytänteitä. Kulttuuritoimi ja Saarikka ovat kokeilleet tänä vuonna palvelutaloissa mm. tanssityöpajaa ja oman musiikkitallenteen tekemistä.  Jotain uuttaa ja oman tekemisen lisäämistä virkistystoiminnan lisäksi.  Paikkakunnan ryhmien vapaaehtoisten toiminta on ollut meillä esimerkillistä. 

 Lain tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.  Saarijärven kaupungin ”Hyvä syntyy meistä”  viesti on näkynyt aina kaupunkilaisten hengessä tuottaa palveluja itse voimallisen harrastustoiminnan kautta.  Harrastustoiminta lisää osallisuutta ja pitää meidät aktiivisena ja osallisena.  Jos sinusta tuntuu, että kaipaat sisältöä elämääsi, niin ole yhteydessä sivistystoimen viranhaltijoihin tai suoraan yhdistyksiin. Etsitään yhdessä sopivaa tekemistä.  Harrastus ja opiskelumahdollisuudet ovat innostaneet useita saarijärvisiä opiskelemaan tunnetuksi taiteen ammattilaisiksi.

Jos sinusta tuntuu, että olet vailla kaveria niin pyydä kulttuuriluotsi kaveriksi kulttuuripalveluista tai kirjastosta.  Kulttuuriluotsi ei ole opas, mutta kulkee rinnallasi tilaisuuksissa tai tutustumiskohteissa. Toiminta on ilmaista ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Myös seurakunnan tai Punaisen ristin ystävätoiminta tarjoavat turvallisen tien ystävän löytymiseen kulttuurielämyksistä nauttimiseen. Voit kysyä apua myös kotipalvelun henkilökunnalta. Kansalaisopiston ja Viitasalo-opiston kursseilla on mahdollisuus oppia uutta.  Kansalaisopiston opettaja on monen järjestön kurssin ohjaanana. Tämä toimii samalla väylänä monien yhdistysten toimintaan niin keskustassa kuin kylillä.
 

Olemme ottamassa askeleita kohti esteettömyyttä, mutta vanhemmat rakennukset eivät täytä näitä vaatimuksia.  Odotamme siksi innolla uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen valmistumista.  Museokohteisiin voit tutustua myös netissä museon sivuilla.  Kirjastosta voi lainata myös äänikirjoja. Kirjasto-auto tuo puolestaan kirjastopalavelut lähelle asuinaluettasi. Omatoimikirjasto on valmisteilla ja tarjoaa laajemmat aukioloajat. Myös kirjaston sisäänkäynnin esteettömyyteen on tulossa parannuksia. Pääsylippujen hinnat ovat edullisia ja ilmaistilaisuuksia on ympäri vuoden.

Saarijärvellä on monia kulttuurikohteita ja näyttelyjä vuoden mittaan.  Osa kohteista on maksullisia, mutta usein kohteiden toimintapäivinä niihinkin on vapaa pääsy. Oletkos jo käynyt Säätyläiskotimuseossa, Kivikaudenkylässä tai Juholassa.  Kohteissa käy matkailijoita eri puolelta Suomea. Lähes joka kylällä on muistomerkki, patsas tai luonnonkaunis kohde vapaasti nähtävillä. Niiden lähellä on pieni QR-koodi  -kyltti, josta saat tarkempaa tietoa kunhan lataat ensin älypuhelimeen koodin lukijan. Suurimpien muistomerkkien kohdalla on myös pysyviä opastetauluja.

Konsertteja ja yhteislaulutilaisuuksia on lähes joka kylällä ja harrastajateatterin esityksiä kausittain  keskustassa, Pylkönmäellä ja Mahlulla. Kaupungintalon Saarijärvi-salissa on elokuvia ympäri vuoden.  Kaupallisia elokuvia tarjoaa Kisakino ja kansalaisopiston elokuvakerhon kausimaksulla pääset keskustelemaan myös kauden elokuvista näytösten ohella.  Marraskuussa katsotaan elokuvia viikon ajan elokuvaviikon tapahtumassa. Kesään väriä tuovat Kirmot, Kalmarin kopittomat, harrasteajoneuvopäivät, Lanneveden Keskiaikamarkkinat, kylien kesäpäivät  tai esim. myllyjen tapahtumat. Kaupungin tapahtumakalenterista pääset katsomaan mitä täällä tapahtuu.  Saarijärven seurakunnalla on oma tapahtumakalenteri ja samoin usealla kylällä.  Suurin osa tapahtumista päivittyy kaupungin sivuille.

Kulttuuritoimintaa järjestäessään kunta ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa, jonka toteuttamiseksi kunta edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Saarikan asema erityisryhmien osalta on tärkeä. Uusien palvelujen käytänteiden luominen vie aikaa.

Kunta edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista ja tarjoaa mahdollisuuksia tavoitteelliselle taide- ja kulttuurikasvatukselle mm. koulujen ja opistojen opetusohjelmien mukaisesti.  Kaupungin harrastusryhmiä tuetaan avustuksin. Avustukset ovat haettavissa helmikuussa. Kunta edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä museon, kulttuuritoimen ja kotiseutuyhdistyksen toimin.  Kaupungilla on lisäksi vuokrattavia tiloja esitys- ja näyttelytoimintaan.   
Apua ja tukea voi hakea myös ulkopuolelta.  Seuran- ja kylätalot voivat hakea korjausavustuksia suoraan syksyisin Suomen kotiseutuliitosta.  ”Kotiseutumuseot” eli yksittäiset keräilykohteet saavat tukea Suomen Kotiseutuliitosta. Koulutus tarjoaa eväitä paikallismuseon hoitamiseen, keinoja oman museon kehittämiseen sekä vertaistukea muilta paikallismuseotoimijoilta.  EU tarjoaa tukea myös paikallisen perinnön säilyttämiseen, korjaamishankkeisiin tai kehittämishankkeisiin.  Täällä Saarijärvellä tukena on Leader Viisari.
Lisäksi kunnan tehtävä on edistää kulttuurin ja taidpalvelujen saamista osaksi asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa. Meillä Saarijärvellä taidetta on tuotu vapaasti nähtäville  kaupungintaloon ja Saarikan palvelutaliloihin ja ulkona taidetta on nähtävillä puistoissa. Myös joka kylällä voit nähdä taidetta ja luonnonmaisemia. Kulttuuriyhdistykset kokoavat harrastajia riveihinsä ja myös jakavat palveluja muiden koettavaksi.
Kunta luo edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle mm. palkkaamalla taiteilijoita esiintyjiksi tai opettajiksi. Säätiöt ovat ostaneet myös taiteilijoiden töitä kokoelmiinsa. Kulttuurialan yrittäjä voit kääntyä myös yritysneuvonnan puoleen. Taiteilijat hakevat edelleen avutukset Taiteen edistämiskeskuskelta. Tukea voi hakea myös Suomen kulttuurirahastolta tai säätiöiltä.

Kaupungilla on ystävyyskuntasopimus Saksasalaisen Amt Trittaun kanssa. Paikalliset esiintyjät ovat olleet mukana ystävyyskuntamatkoilla ja joillakin yhdistyksillä on oma yhteistyöjärjestö.  Ystävyyskunta-asioissa voi kääntyä kulttuurisihteerin puoleen.  Ranskan ystävyyskunnassa Loire-Divattessa on viimeksi vierailleet nuoret. Pohjola-Nordenin Saarijärven osaston hyppysissä on pohjoismainen yhteistyö. Kunnat ovat mukana yhteistyökumppaneina. Ruotsin ystävyyskunta on Kungsbacka, Norjan Gran ja Tanskan Favrskov kuntaliittymien jälkeen. Pohjoismaiset ystävyyskuntasopimukset on solmittu 1953.

 

 

huuto_vedesta.jpg