Etusivu >> Kuntainfo >> Kaupungin Hankinnat >> Kaynnissa Olevat Tarjouskilpailut
Käynnissä olevat tarjouskilpailut
Tältä sivulta löytyvät Saarijärven kaupungin käynnissä olevat tarjouskilpailut.

Tarjouspyyntö leasingrahoitteisesta koulu- ja päiväkotirakennuksesta Pylkönmäelle

Tarjouspyyntö ja tarjousasiakirjat osoitteessa:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-010882

Tarjousten jättöaika 29.5.2017 klo 16:00 mennessä.

 

Tarjouspyyntö kiinteistötietojärjestelmästä

Tarjouspyyntö ja tarjousasiakirjat osoitteessa:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-010972

Tarjousten jättöaika 22.5.2017 klo 12:00 mennessä.

Esitettyjen kysymysten perusteella tarjouksen pyytäjä ilmoittaa seuraavat

Vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset

1. Tarjouspyynnön liitteenä olevan palvelukuvauksen kohdassa 4. kuvataan tilaajan tarkoittamaa avointa rajapintaa. Tarjouslomakkeelle tarjoaja voi ilmoittaa, tarjoaako se avointa rajapintaa vai eikö tarjoa. Kyse on tarjouksen pisteytykseen vaikuttavasta laadullisesta ominaisuudesta. Kyse ei ole järjestelmälle asetetusta ehdottomasta vaatimuksesta.

2. Tilaajan käytössä on tällä hetkellä Pro Economica- laskutus- ja kirjanpitojärjestelmä. Tämän järjestelmän sisällä toteutetaan laskujen muodostus, reskontra, reskontran seuranta sekä perintä. Tilaajan vaatima rajapinta tarkoittaa, että hankittavasta kiinteistötietojärjestelmästä on luotavissa toimiva yhteys Pro Economica -järjestelmään niin, että kiinteistötietojärjestelmästä voidaan siirtää vuokra- ym. laskujen muodostusta varten tarvittavat tiedot em. järjestelmään, jossa muodostetaan laskut ja jossa hoidetaan laskujen reskontra, vienti kirjanpitoon ja perintä. Järjestelmän pitää myös kyetä vastaanottamaan Pro Economicasta reskontratiedot. Siirtotietueet muodostuvat asiakastiedoista yksilöinteineen, laskun yksilöintitiedoista, maksulaji- ja maksutapatiedoista ja kirjanpidon tunnistetiedoista. Siirtotietueet ovat järjestelmän toimittajan ilmoituksen mukaisesti luottamuksellista ja salassapidon piiriin kuuluvaa aineistoa, eikä tilaajalla ole niitä oikeutta toimittaa tarjouspyynnön liiteaineistoksi.

Tilaaja tilaa rajapintaa luotaessa erikseen laskutus- ja kirjanpitojärjestelmän toimittajalta sekä liittymäkuvauksen tietueaineistoineen että laskutus- ja kirjanpitojärjestelmän puolelta tarvittavan rajapinnan ja kyseisen järjestelmän toimittaja vastaa sen järjestelmiin tehtävistä muutoksista.

3. Tietojen migraatiota vanhasta kiinteistötietojärjestelmästä uuteen kiinteistötietojärjestelmään ei vaadita. Tarjouslomake korvataan liitteenä olevalla tarjouslomakkeella.

4. Tarjouspyynnössä mainittu asiakastuki vaaditaan virka-aikana eli klo 8-16 välisen ajan. Tarjousta koskeva vaatimukset –lomaketta on muutettu tämän mukaisesti.

TARJOUSPYYNTÖ: Maanrakennuskoneista vuosille 2017- 2019
Saarijärven kaupungin kunnallistekniikkapalvelut ja tuottajapalveluyksikkö pyytävät tarjouksia maanrakennuskoneista vuosille 2017- 2019 seuraavasti:
- Traktorikaivuri
- Pyöräalustainen kaivinkone
- Tela-alustainen kaivinkone

Sopimus tehdään kolmeksi vuodeksi käsittäen kesäkaudet 2017, 2018 ja 2019. Hintoja tarkistetaan heti seuraavan kalenterivuoden alkaessa verrattuna edellisen kauden joulukuun maanrakennusalan konekustannusindeksin kokonaisindeksiin 2010=100 (12/2016 = 112,00 ).
Tarvittaessa lisätietoja antaa:
maanrakennusmestari Vesa Niskanen p. 044-459 8424 tai työnjohtaja Eero Rantanen p. 044-459 8776.
Tarjoukset jätettävä 31.5.2017 klo 12.00 mennessä kaupungin kunnallistekniikkapalveluun. Kuoreen merkintä ”Työkonetarjous 2017-2019”.
Saarijärvellä 3.5.2017
Kunnallistekniikkapalvelut ja Tuottajapalveluyksikkö

 

TARJOUSPYYNTÖ: Maa-ainesten kuljetus ja kerrosmateriaalien toimittaminen

Saarijärven kaupungin Kunnallistekniikkapalvelut pyytää tarjoustanne työkohteiden maa-ainesten kuljetuksesta sekä kerrosmateriaalien toimittamisesta vuodelle 2017.
Tarkemmat ohjeet tarjouksen jättämisestä ja valintaperusteista saa kaupungin nettisivuilta ja kaupungintalon neuvonnasta.
Tarjoukset on jätettävä 23.5.2016 klo 12.00 mennessä kaupungin kunnallistekniikkapalveluun. Kuoreen merkintä:  ”Maa-ainesten kuljetustarjous”.

Saarijärvellä 25.4.2017

Saarijärven kaupunki
Kunnallistekniikkapalvelut

____________________________________________________________________________________________

 

TARJOUSPYYNTÖ: Koy Saarijärven Virastotalo Oy pyytää tarjouksia virastotalokiinteistön salaojien ja sadevesijärjestelmien uusimisesta.

Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hankintailmoitukset.fi-palvelussa.  Linkki hankintailmoitukseen https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-008682.
Hankintaan liittyvät asiakirjat saatavilla sähköisenä hankintailmoituksen liitteenä.

Tarjousten jättöaika 28.04.2017 klo 14:00 mennessä.

Lisätietoja: Marko Moisio, 044 4598 294, marko.moisio@ssypkiinteistot.fi