Etusivu >> Kuntainfo >> Kaupungin Hankinnat >> Kaynnissa Olevat Tarjouskilpailut
Käynnissä olevat tarjouskilpailut
Tältä sivulta löytyvät Saarijärven kaupungin käynnissä olevat tarjouskilpailut. Kaupungin pienhankinnat kilpailutetaan Cloudian toimittaman pienhankintaportaalin kautta. Portaaliin voi kirjautua osoitteessa http://tarjoajat.cloudia.fi/fi/support/solutions/6000130101. Portaaliin tulee ensin kirjautua. Kirjautuminen on mahdollista ko. linkin kautta.

Tarjouspyyntö: Saarijärven kaupungin kunnallistekniikkapalvelut pyytää tarjousta uudesta traktorista

Traktoria käytetään kunnallistekniikkapalveluiden kesä- ja talvikunnossapito töissä. Tarjottavan traktorin on täytettävä tarjouspyynnössä esitetyt tekniset vaatimukset ja varustevaatimukset. Traktorin tulee täyttää myös kuljettajaan ja työympäristöön kohdistuvat työsuojeluvaatimukset, tieliikenneasetuksen ja tieliikennelain vaatimukset. Traktorilla tulee olla CE-päästöhyväksyntä.

Tarjous on jätettävä sähköisesti kirjaamo@saarijarvi.fi tai suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Saarijärven kaupunki, kirjaamo, PL 13, 43101 Saarijärvi. Viitteeksi tulee merkitä "tarjous kunnallistekniikan traktorista". Määräaika tarjousten jättämiselle: 14.5.2018 klo 12

Tarjouspyyntö:

     

     

 

 

_____________________________________________________________________________

Tarjouspyyntö: Pylkönmäen koulun uuden paikoitusalueen rakentaminen

Hankinnan kuvaus: Pylkönmäki Rahikaisentie 5 Koulun, päiväkodin ja Ilolan rivitalon käyttöön uuden paikoitusalueen rakentaminen. Tarjouspyyntö löytyy kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:

Tarjoukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään:

04.05.2018 klo 15:00

     

Tarjoukset pyydetään toimittamaan pienhankintapalvelu Cloudian kautta. Cloudiaan pääset kirjautumaan tästä linkistä.

________________________________________________________________________________

Tarjouspyyntö: Saarijärven kaupungin asuntotoimen investointikohteiden rakennuttajakonsulttipalvelut

Saarijärven kaupungin vuoden 2018 talousarvion investointiosassa on asuntoimen 12 kohteeseen yhteensä noin 400 000 €:n määräraha investointiluonteisiin korjauksiin. Kohteet, määrärahat, hanke ja ostopalvelun tehtävät on lueteltu alla olevassa Excel-taulukossa. Excel-taulukko toimii samalla tarjouslomakkeena. Rakennuttajakonsultin tarjous tulee sisältää lomakkeelle merkittyjen LVI-suunnittelijan tehtävät. LVI-suunnittelija voi olla omasta organisaatiosta tai konsultin alihankkijana. Rakennuttajakonsultin ja LVI-suunnittelijan suoritusten yhteishinta € (alv 0%) merkataan tarjoushinnaksi. Valituksi tulee soveltuvuus- ja kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Tarjouspyyntö löytyy kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:

    

     

Tarjoukset pyydetään toimittamaan pienhankintapalvelu Cloudian kautta. Cloudiaan pääset kirjautumaan tästä linkistä.

 

 Tarjouksen määräaika: 27.4.2018 klo 00:00

Lisätietoja: Tekninen johtaja Vesa Ronkainen 044 4598 358

 _________________________________________________________________________________

 

 

 

Tarjouspyyntö: Katujen pesu ja hiekoitushiekkojen harjaus

Saarijärven kaupungin kunnallistekniikka- ja tuottajapalveluyksikön kiinteistönhoitopalvelut pyytävät tarjouksen katujen pesusta ja hiekoitushiekkojen harjauksesta.

Tarjouspyyntö löytyy alla olevasta linkistä:

     Tarjouksen määräaika pe 20.4.2018 klo 18

Lisätietoja: Maanrakennusmestari Vesa Niskanen 044 4598 424

 

__________________________________________________________________________________

 

Tarjouspyyntö: Pikku-Mäntylän päiväkodin ilmanvaihto- ja automaatiourakka

Hankinnan kuvaus: Rakennuskohde käsittää Pikku-Mäntylän päiväkodin teknisentilan laajennuksen ja LVIS-tekniikan uusimista. Rakennuspaikan osoite on Petäjäpolku 3, 43100 Saarijärvi.

Tarjouspyyntö ja aineisto löytyy osoitteesta kilpailutus.cloudia.fi

Tarjouksen määräaika: 19.4.2018 klo 15

Lisätietoja: 044 4598 420 tai seppo.kynnas@saarijarvi.fi

__________________________________________________________________________________

Tarjouspyyntö: Pikku-Mäntylän päiväkodin sähköurakka

Hankinnan kuvaus: Rakennuskohde käsittää Pikku-Mäntylän päiväkodin teknisentilan laajennuksen ja LVIS-tekniikan uusimista. Rakennuspaikan osoite on Petäjäpolku 3, 43100 Saarijärvi.

Tarjouspyyntö ja aineisto löytyy osoitteesta kilpailutus.cloudia.fi

Tarjouksen määräaika: 19.4.2018 klo 15

Lisätietoja: 044 4598 420 tai seppo.kynnas@saarijarvi.fi

__________________________________________________________________________________

Tarjouspyyntö: Pikku-Mäntylän päiväkodin putkiurakka

Hankinnan kuvaus: Rakennuskohde käsittää Pikku-Mäntylän päiväkodin teknisentilan laajennuksen ja LVIS-tekniikan uusimista. Rakennuspaikan osoite on Petäjäpolku 3, 43100 Saarijärvi.

Tarjouspyyntö ja aineisto löytyy osoitteesta kilpailutus.cloudia.fi

Tarjouksen määräaika: 19.4.2018 klo 15

Lisätietoja: 044 4598 420 tai seppo.kynnas@saarijarvi.fi

____________________________________________________________________________________

Tarjouspyyntö: Kaupan palveluverkkoselvitys

Hankinnan kuvaus: Kaupallinen selvitys on tarpeen laatia osana Saarijärven keskustan asemakaavan muutos- ja päivityshanketta. Selvityksessä tulee arvioida Saarijärven ja Pylkönmäen kaupallista asemaa, kaupan kehitysmahdollisuuksia ja markkinoita. Pääpaino tarkastellussa on Saarijärven ydinkeskustan alueella, mutta myös koko Saarijärven keskustan yleiskaava-alueella (ks. liitteet). Pylkönmäen kunta liittyi Saarijärveen 1.1.2009 ja Pylkönmäkeä tulee tarkastella tässä työssä alakeskuksena. Tutkimusalue: Kaupan selvityksen ensisijainen tutkimusalue on Saarijärven kaupunki. Saarijärvi on pohjoisen Keski-Suomen suurin kaupunki ja siten sen vaikutusalue ulottuu ainakin jossain määrin myös naapurikuntia pidemmälle. Tutkimusalueena tulee tarkastella siten lisäksi Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi, Kannonkoski, Viitasaari ja Uurainen sekä vertailukohteena tarpeellisin osin Äänekoski ja Jyväskylä. Selvitystyön tulee sisältää riittävät lähtötietojen ja –aineistojen kokoamiset luotettavan lopputuloksen saamiseksi (tilastokeskuksesta, myymälärekistereistä, kulutustiedoista jne). Lähtötietoja voi kysyä myös SSYP Kehitys Oy:ltä. Selvityksessä tulee tarkastella kaupan sijoittumista, liikevaihtoa ja sen kehittymistä, päivittäistavarakaupan rakennetta, vähittäiskaupan hankkeita sekä vähittäiskauppaan vaikuttavia muita hankkeita. Selvityksessä on analysoitava riittävässä määrin työpaikkarakennetta ja liikennettä. Selvityksessä tulee selvittää väestö ja väestönkasvuennusteet, kesäasukasmäärät, vähittäiskaupan ostovoima ja sen kasvu, ostovoiman virtaukset sekä laskennallinen vähittäiskaupan lisäpinta-alan tarve. Asemakaavan muutoshanketta varten selvityksessä tulee kuvata vähittäiskaupan näkymät (yleiset kehityspiirteet ja Saarijärven vähittäiskaupan kehityssuunnat) sekä lisäksi Saarijärven ja Pylkönmäen kaupan tavoiteverkko. Erityisesti selvityksessä tulee kuvata Saarijärven ydinkeskustan ja ns. Asemankannaksen vähittäiskaupan näkymä (lisärakentamistarve kerrosneliömetreinä jne). Saarijärven ja Pylkönmäen kauppaverkkoselvitys on laadittu aiemmin vuonna 2009 (ks. liitteet) ja ko. aineisto on käytettävissä selvityksen laadinnassa.

Hankintayksikkö: Saarijärven kaupunki

ALV-tunnus: 0176975-1

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Kaavoitus

Postiosoite: Sivulantie 11, PL 13

Postinumero: 43101

Postitoimipaikka: Saarijärvi

Maa: Suomi

Puhelin: +358 44 4598 405

Sähköpostiosoite: ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

WWW-osoite: www.saarijarvi.fi

Tarjouksen määräaika: 6.4.2018

________________________________________________________________________________________________________

Tarjouspyyntö haitta-aine ja asbestikartoitus

Hankinnan kuvaus: HAITTA-AINE – JA ASBESTINKARTOITUS seuraavista kahdesta kiinteistöistä. Ala-asteen Oppitie 4, on rakennettu 1970- luvulla ja peruskorjattu 2003 -2004. Keskuskoulu ja tekniset tilat Koulutie 4, on rakennettu 1960- luvulla ja peruskorjattu 2001 - 2002. Keskuskoulun keskuskeittiön laajennus n. 100 m² on tehty 2013. Tällä tarjouspyynnöllä on tarkoitus saada kattava haitta-aine ja asbestinkartoitus purkutöitä varten. Tutkimusalueen pinta-ala on Ala-asteen osalla n. 4 147 burtto- m² ja keskuskoulun osalla n. 4334 burtto-m² yhteensä n. 8481 burtto- m²

Hankintayksikkö: Saarijärven kaupunki

ALV-tunnus: 0176975-1

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Tekninentoimi

Postiosoite: Sivulantie 11

Postinumero: 43100

Postitoimipaikka: Saarijärvi

Maa: Suomi

Puhelin: +358 444598420

Sähköpostiosoite: seppo.kynnas@saarijarvi.fi

WWW-osoite: www.saarijarvi.fi

Tarjouksen määräaika: 20.3.2018

Hankintailmoitus on tehty Pienhankintailmoitus.fi -sivustolle 9.3.2018

________________________________________________________________________________________________________

 

Tarjouspyyntö: Saarijärven kaupungin Ravitsemispalvelut pyytää tarjouksia perunan toimittamisesta.

Saarijärven kaupungin ravitsemuspalvelut tuottavat aterioita kaupungin päiväkotien ja koulujen sekä SOTE-liikelaitos Saarikan Saarijärven kaupungin terveyskeskus- ja vanhuspalveluyksiköiden asiakkaille.
Arkipäivisin lounasaterioita tuotetaan noin 1300 asiakkaalle. Perunat toimitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin osoitteeseen Saarijärven keskuskoulu, Sivulantie 8, 43100 Saarijärvi.
Arvioitu perunan ostomäärä on kuorittuna noin 32000 kg/vuosi ja kuorimattomana 400 kg/vuosi. Hankinnassa ei ole ostomäärä velvoitetta.
Sopimuskausi on kolme (3) vuotta alkaen 1.4.2018 ja päättyen 31.3.2021.

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.  Hankinta on hankintalain kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinta-asiakirjat on julkaistu www.hankintailmoitukset.fi –sivustolla.

Oheisena tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat:

______________________________________________________________________

Tarjouspyyntö esimiesvalmennuksen toteuttamisesta on julkaistu osoitteessa https://pienhankintapalvelu.fi/saarijarvi/Tender/BasicInfo?tpg=db73ca61-a8f9-45cf-8131-44cb378331cb

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyy 28.5.2018.