Etusivu >> Kuntainfo >> Kaupungin Hankinnat >> Kaynnissa Olevat Tarjouskilpailut
Käynnissä olevat tarjouskilpailut
Tältä sivulta löytyvät Saarijärven kaupungin käynnissä olevat tarjouskilpailut.

Tarjouspyyntö: Kolkanlahdentien ja Parkatinniementien valaistuksen uusiminen

Saarijärven kaupungin kunnallistekniikkapalvelut pyytää tarjoustanne Kolkanlahdentien ja Parkantinniementien valaistuksen uusinnasta. Alueen tievalaistuksen uusiminen sisältää valaisimien ja valaisinorsien uusimisen valaistussuunnitelman mukaan.

Tarjoukset tulee toimittaa 27.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Saarijärven kaupunki
Kunnallistekniikkpalvelut
PL 13
43101 SAARIJÄRVI
Kuoreen tunnus ”Kolkanlahden valaistus”

________________________________________________________________________________________

 

Tarjouspyyntö: Avolavamallinen pakettiauto
Saarijärven kaupungin kunnallistekniikkapalvelut pyytää tarjoustanne uudesta jäljempänä kerrottujen tietojen mukaisesta avolavamallisesta pakettiautosta nosturilla varustettuna . Auto tulee toimittaa Saarijärvelle rekisteröitynä, luovutushuollettuna viimeistään 15.1.2018 mennessä, osoitteella Varastokuja 4, 43100 Saarijärvi.

________________________________________________________________________________________________________

Tarjouspyyntö: Vuokratalo Mustikan purkaminen

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ei ylitä kansallista hankintalain kynnysarvoa.
Osatarjouksia ja vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä.
Kohteeseen tutustuminen edellytetään tarjouksen tekijältä. Ovet ovat tutustumista varten avoinna 12.10.2017. Seppo Kynnäs esittelee kohdetta sopimuksesta puh. 044 4598420
Tarjoukset tulee toimittaa 17.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella kirjaamo@saarijarvi.fi. Otsikkoriville merkintä ”Mustikan purkutarjous”.
Hallintolain 4 luvun 17§:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle (=tilaajalle) määräajassa. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.
Tarjous tulee antaa tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevalla lomakkeistolla ja se on toimitettava tarjouspyyntökirjeessä mainittuun osoitteeseen viimeistään ilmoitettuna ajankohtana. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt todistukset ja selvitykset. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 30.10.2017 saakka.
Tarjous ja tarvittavat muut tiedot on annettava liitteenä olevalla excel-lomakkeistolla.

Täytettyjen tietojen täydennykseksi voi antaa erillisellä liitteellä täydentäviä tietoja. Liitesivulla mainitut tilaajavastuulain mukaiset liitteet tulee toimittaa tarjouksen mukana.
Hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on esitettävä sähköpostilla osoitteella kirjaamo@saarijarvi.fi 12.10.2017 klo 18:00 mennessä. Viestin otsikoksi ”kysymys Mustikan purkamisesta”. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi tilaaja ei vastaa muulla tavalla esitettyihin tiedusteluihin. Kysymykset ja vastaukset sekä tilaajan mahdolliset tarkennukset julkaistaan 13.10.2017 klo 12:00 osoitteessa http://www.saarijarvi.fi/kuntainfo/kaupungin-hankinnat/kaynnissa-olevat-.... Tarjoajien tulee tarkistaa em. osoitteesta, onko annetuilla vastauksilla tai tilaajan mahdollisilla tarkennuksilla vaikutusta jätettävän tarjouksen sisältöön.

Vastauksia kysymyksiin:

_______________________________________________________________________________________________________

Tarjouspyyntö: Honkosen talon purkaminen

Rakennuksen osoite TERVEYSKUJA 2, 43100 Saarijärvi
Rakennustyyppi: Omakotitalo
Kerrosluku: k + 1½

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ei ylitä kansallista hankintalain kynnysarvoa.
Osatarjouksia ja vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä.
Kohteeseen tutustuminen edellytetään tarjouksen tekijältä. Ovet ovat tutustumista varten avoinna 12.10.2017. Seppo Kynnäs esittelee kohdetta sopimuksesta puh. 044 4598420
Tarjoukset tulee toimittaa 17.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella kirjaamo@saarijarvi.fi. Otsikkoriville merkintä ”Honkosentalon purkutarjous”.

Hallintolain 4 luvun 17§:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle (=tilaajalle) määräajassa. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.
Tarjous tulee antaa tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevalla lomakkeistolla ja se on toimitettava tarjouspyyntökirjeessä mainittuun osoitteeseen viimeistään ilmoitettuna ajankohtana. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt todistukset ja selvitykset. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 30.10.2017 saakka.

Vastauksia kysymyksiin:

 

Tarjouspyyntö

Pylkönmäen ulkoilualueiden hoito 1.1.-31.12.2018

Tarjoukset 30.10.2017 klo 15:00 mennessä osoitteeseen Saarijärven kaupunki/vapaa-aikatoimi, PL 13, 43101 Saarijärvi.

tarjousesite.pdf