Etusivu >> Kuntainfo >> Kaupungin Hankinnat >> Kaynnissa Olevat Tarjouskilpailut
Käynnissä olevat tarjouskilpailut
Tältä sivulta löytyvät Saarijärven kaupungin käynnissä olevat tarjouskilpailut.

Tarjouspyyntö: Kaupan palveluverkkoselvitys

Hankinnan kuvaus: Kaupallinen selvitys on tarpeen laatia osana Saarijärven keskustan asemakaavan muutos- ja päivityshanketta. Selvityksessä tulee arvioida Saarijärven ja Pylkönmäen kaupallista asemaa, kaupan kehitysmahdollisuuksia ja markkinoita. Pääpaino tarkastellussa on Saarijärven ydinkeskustan alueella, mutta myös koko Saarijärven keskustan yleiskaava-alueella (ks. liitteet). Pylkönmäen kunta liittyi Saarijärveen 1.1.2009 ja Pylkönmäkeä tulee tarkastella tässä työssä alakeskuksena. Tutkimusalue: Kaupan selvityksen ensisijainen tutkimusalue on Saarijärven kaupunki. Saarijärvi on pohjoisen Keski-Suomen suurin kaupunki ja siten sen vaikutusalue ulottuu ainakin jossain määrin myös naapurikuntia pidemmälle. Tutkimusalueena tulee tarkastella siten lisäksi Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi, Kannonkoski, Viitasaari ja Uurainen sekä vertailukohteena tarpeellisin osin Äänekoski ja Jyväskylä. Selvitystyön tulee sisältää riittävät lähtötietojen ja –aineistojen kokoamiset luotettavan lopputuloksen saamiseksi (tilastokeskuksesta, myymälärekistereistä, kulutustiedoista jne). Lähtötietoja voi kysyä myös SSYP Kehitys Oy:ltä. Selvityksessä tulee tarkastella kaupan sijoittumista, liikevaihtoa ja sen kehittymistä, päivittäistavarakaupan rakennetta, vähittäiskaupan hankkeita sekä vähittäiskauppaan vaikuttavia muita hankkeita. Selvityksessä on analysoitava riittävässä määrin työpaikkarakennetta ja liikennettä. Selvityksessä tulee selvittää väestö ja väestönkasvuennusteet, kesäasukasmäärät, vähittäiskaupan ostovoima ja sen kasvu, ostovoiman virtaukset sekä laskennallinen vähittäiskaupan lisäpinta-alan tarve. Asemakaavan muutoshanketta varten selvityksessä tulee kuvata vähittäiskaupan näkymät (yleiset kehityspiirteet ja Saarijärven vähittäiskaupan kehityssuunnat) sekä lisäksi Saarijärven ja Pylkönmäen kaupan tavoiteverkko. Erityisesti selvityksessä tulee kuvata Saarijärven ydinkeskustan ja ns. Asemankannaksen vähittäiskaupan näkymä (lisärakentamistarve kerrosneliömetreinä jne). Saarijärven ja Pylkönmäen kauppaverkkoselvitys on laadittu aiemmin vuonna 2009 (ks. liitteet) ja ko. aineisto on käytettävissä selvityksen laadinnassa.

Hankintayksikkö: Saarijärven kaupunki

ALV-tunnus: 0176975-1

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Kaavoitus

Postiosoite: Sivulantie 11, PL 13

Postinumero: 43101

Postitoimipaikka: Saarijärvi

Maa: Suomi

Puhelin: +358 44 4598 405

Sähköpostiosoite: ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

WWW-osoite: www.saarijarvi.fi

Tarjouksen määräaika: 6.4.2018

________________________________________________________________________________________________________

Tarjouspyyntö haitta-aine ja asbestikartoitus

Hankinnan kuvaus: HAITTA-AINE – JA ASBESTINKARTOITUS seuraavista kahdesta kiinteistöistä. Ala-asteen Oppitie 4, on rakennettu 1970- luvulla ja peruskorjattu 2003 -2004. Keskuskoulu ja tekniset tilat Koulutie 4, on rakennettu 1960- luvulla ja peruskorjattu 2001 - 2002. Keskuskoulun keskuskeittiön laajennus n. 100 m² on tehty 2013. Tällä tarjouspyynnöllä on tarkoitus saada kattava haitta-aine ja asbestinkartoitus purkutöitä varten. Tutkimusalueen pinta-ala on Ala-asteen osalla n. 4 147 burtto- m² ja keskuskoulun osalla n. 4334 burtto-m² yhteensä n. 8481 burtto- m²

Hankintayksikkö: Saarijärven kaupunki

ALV-tunnus: 0176975-1

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Tekninentoimi

Postiosoite: Sivulantie 11

Postinumero: 43100

Postitoimipaikka: Saarijärvi

Maa: Suomi

Puhelin: +358 444598420

Sähköpostiosoite: seppo.kynnas@saarijarvi.fi

WWW-osoite: www.saarijarvi.fi

Tarjouksen määräaika: 20.3.2018

Hankintailmoitus on tehty Pienhankintailmoitus.fi -sivustolle 9.3.2018

________________________________________________________________________________________________________

 

Tarjouspyyntö: Saarijärven kaupungin Ravitsemispalvelut pyytää tarjouksia perunan toimittamisesta.

Saarijärven kaupungin ravitsemuspalvelut tuottavat aterioita kaupungin päiväkotien ja koulujen sekä SOTE-liikelaitos Saarikan Saarijärven kaupungin terveyskeskus- ja vanhuspalveluyksiköiden asiakkaille.
Arkipäivisin lounasaterioita tuotetaan noin 1300 asiakkaalle. Perunat toimitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin osoitteeseen Saarijärven keskuskoulu, Sivulantie 8, 43100 Saarijärvi.
Arvioitu perunan ostomäärä on kuorittuna noin 32000 kg/vuosi ja kuorimattomana 400 kg/vuosi. Hankinnassa ei ole ostomäärä velvoitetta.
Sopimuskausi on kolme (3) vuotta alkaen 1.4.2018 ja päättyen 31.3.2021.

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.  Hankinta on hankintalain kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinta-asiakirjat on julkaistu www.hankintailmoitukset.fi –sivustolla.

Oheisena tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat:

______________________________________________________________________