Etusivu >> Kuntainfo >> Kaupungin Hankinnat >> Kaynnissa Olevat Tarjouskilpailut
Käynnissä olevat tarjouskilpailut
Tältä sivulta löytyvät Saarijärven kaupungin käynnissä olevat tarjouskilpailut.

Tarjouspyyntö: Lukuvuonna 2017 – 2018 ajettavat Pylkönmäki-vuorot ja oppilasryhmien tilausajot

Saarijärven sivistyspalvelut järjestää tarjouskilpailun oheisissa asiakirjoissa määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta lukuvuonna 2017 - 2018. Hankintaan sisältyvät avoimena joukkoliikenteenä ajettava Pylkönmäki-Saarijärvi -reitti sekä koulujen liikuntapaikkakuljetukset ym. vastaavat erikseen tilattavat oppilaskuljetukset.

 

 

 

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus joukkoliikenteen harjoittamiseen. Tarjous tulee jättää viimeistään torstaina 29.6.2017 klo 14:00 mennessä joko suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostin liitteenä kirjaamo@saarijarvi.fi. Lisäkysymyksiä saa esittää sähköpostitse 26.6.2017 klo 12:00 saakka tarjouspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen. Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan samana päivänä tämän ilmoituksen yhteydessä.


Tarjouspyyntö: Saarijärven Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen rakennuttaminen

Tarjouspyynnöstä on tehty hankintailmoitus 9.6.2017  www.hankintailmoitukset.fi –palvelussa.

Tarjous toimitetaan sähköpostitse 24.7.2017 klo 12:00 mennessä osoitteella
kirjaamo@saarijarvi.fi. Otsikkoriville merkintä ”rakennuttamistarjous”.
Tarjous ja kokonaistaloudelliseen arviointiin liittyvät asiat on toimitettava oheisella
lomakkeistolla.
Hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on esitettävä sähköpostilla osoitteella
kirjaamo@saarijarvi.fi 19.6.2017 klo 16:00 mennessä. Viestin otsikoksi ”kysymys
rakennuttamisesta”. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi
tilaaja ei vastaa muulla tavalla esitettyihin tiedusteluihin.
Kysymykset ja vastaukset sekä tilaajan mahdolliset tarkennukset julkaistaan
22.6.2017 klo 16:00 mennessä osoitteessa
http://www.saarijarvi.fi/kuntainfo/kaupungin-hankinnat/kaynnissa-olevatt....
Tarjoajien tulee 22.6.2017 jälkeen tarkistaa em. osoitteesta, onko annetuilla
vastauksilla tai tilaajan mahdollisilla tarkennuksilla vaikutusta jätettävän tarjouksen
sisältöön.

 


 


Tarjouspyyntö kiinteistötietojärjestelmästä

Tarjouspyyntö ja tarjousasiakirjat osoitteessa:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-010972

Tarjousten jättöaika 22.5.2017 klo 12:00 mennessä.

Esitettyjen kysymysten perusteella tarjouksen pyytäjä ilmoittaa seuraavat

Vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset

1. Tarjouspyynnön liitteenä olevan palvelukuvauksen kohdassa 4. kuvataan tilaajan tarkoittamaa avointa rajapintaa. Tarjouslomakkeelle tarjoaja voi ilmoittaa, tarjoaako se avointa rajapintaa vai eikö tarjoa. Kyse on tarjouksen pisteytykseen vaikuttavasta laadullisesta ominaisuudesta. Kyse ei ole järjestelmälle asetetusta ehdottomasta vaatimuksesta.

2. Tilaajan käytössä on tällä hetkellä Pro Economica- laskutus- ja kirjanpitojärjestelmä. Tämän järjestelmän sisällä toteutetaan laskujen muodostus, reskontra, reskontran seuranta sekä perintä. Tilaajan vaatima rajapinta tarkoittaa, että hankittavasta kiinteistötietojärjestelmästä on luotavissa toimiva yhteys Pro Economica -järjestelmään niin, että kiinteistötietojärjestelmästä voidaan siirtää vuokra- ym. laskujen muodostusta varten tarvittavat tiedot em. järjestelmään, jossa muodostetaan laskut ja jossa hoidetaan laskujen reskontra, vienti kirjanpitoon ja perintä. Järjestelmän pitää myös kyetä vastaanottamaan Pro Economicasta reskontratiedot. Siirtotietueet muodostuvat asiakastiedoista yksilöinteineen, laskun yksilöintitiedoista, maksulaji- ja maksutapatiedoista ja kirjanpidon tunnistetiedoista. Siirtotietueet ovat järjestelmän toimittajan ilmoituksen mukaisesti luottamuksellista ja salassapidon piiriin kuuluvaa aineistoa, eikä tilaajalla ole niitä oikeutta toimittaa tarjouspyynnön liiteaineistoksi.

Tilaaja tilaa rajapintaa luotaessa erikseen laskutus- ja kirjanpitojärjestelmän toimittajalta sekä liittymäkuvauksen tietueaineistoineen että laskutus- ja kirjanpitojärjestelmän puolelta tarvittavan rajapinnan ja kyseisen järjestelmän toimittaja vastaa sen järjestelmiin tehtävistä muutoksista.

3. Tietojen migraatiota vanhasta kiinteistötietojärjestelmästä uuteen kiinteistötietojärjestelmään ei vaadita. Tarjouslomake korvataan liitteenä olevalla tarjouslomakkeella.

4. Tarjouspyynnössä mainittu asiakastuki vaaditaan virka-aikana eli klo 8-16 välisen ajan. Tarjousta koskeva vaatimukset –lomaketta on muutettu tämän mukaisesti.