Etusivu >> Kuntainfo >> Paatoksenteko Poytakirjat >> Lautakunnat
Lautakunnat
Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka tekevät päätöksiä mm. koulutus-, päivähoito- ja ympäristöasioista sekä vapaa-aikatoimeen ja kulttuuritoimeen liittyvistä asioista. Saarijärvellä on neljä päälautakuntaa: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin opetustoimesta: perusopetuksesta ja 2. asteen koulutuksesta ja olla osavastuussa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä kehittää kesäyliopistotoimintaa. Sivistyslautakunnan tehtävänä on myös vastata kaupungin päivähoidosta sekä päättää kansalaisopistoa koskevista asioista.

Sivistyslautakuntaan kuuluu 9 jäsentä: Seija Talaskivi (pj.), Lasse Ingman(vpj.), Mikko Eerola, Mikko Kallio, Heikki Mikonmäki, Maarit Sironen, Marjut Pollari, Anu Piesanen, Piia Varismäki. Esittelijänä toimii sivistysjohtaja Arja Siikström ja sihteerinä hallintosihteeri Jaana Myllylä.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena, väestönsuojelu­lain tarkoittamana viranomaisena sekä vastaa öljyvahinkojen torjunnasta.Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä yleisten alueiden hoidosta. Tekninen lautakunta vastaa myös vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta sekä kaupungin vuokratalojen kunnossapidosta.

Tekniseen lautakuntaan kuuluu 7 jäsentä: Matti Tannermäki (pj.), Jorma Viitanen (vpj.), Seija Talaskivi, Jorma Rautjoki, Kukka-Maaria Lähteinen, Jaana Taipale ja Jukka Oittinen. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Vesa Ronkainen ja sihteerinä hallintosihteeri Kirsti Ratinen.

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii ympäristönsuojeluviranomaisena ja rakennusvalvontaviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittamana viranomaisena ja ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena.

Ympäristölautakuntaan kuuluu 7 jäsentä: Martti Luotola (pj.), Pekka Mäenpää (vpj.), Raimo Pylkkönen, Suvi Ahola, Kirsi-Maria Leuhu, Marko Peränen, Jaana Taipale ja Marjut Pollari. Esittelijänä toimii tekninen johtaja Vesa Ronkainen ja sihteerinä hallintosihteeri Sirpa Rutanen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin kulttuuripalveluiden, museopalveluiden, kirjastopalveluiden, liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden sekä nuorisopalveluiden järjestämisestä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan kuuluu 7 jäsentä:  Pulmu Kuorelahti-Juntunen (pj.), Kari Nuopponen (vpj.), Mikko Larja, Pirjo Leppämäki, Lea Rajala, Antti Siikaranta ja Samuel Leppämäki. Esittelijänä toimivat kulttuurisihteeri Eija Viitanen, vapaa-aikasihteeri Esko Pekkanen, kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Ronimus, museonjohtaja Kari Kotilainen. Sihteerinä toimii opintosihteeri Eija Pyykkinen.

Viitasalo-opiston johtokunta

Viitasalo-opiston johtokunta huolehtii Viitasalo-opiston hallinnosta ja musiikkikasvatuksesta ja -opetuksesta toimialallaan Pohjoisessa Keski-Suomessa.

Viitasalo-oppiston johtokuntaan kuuluu 8 jäsentä: Virpi Kantonen (pj.), Teemu Mäkelä (vpj.), Arja Viitaniemi, Tarja Sonninen, Eemil Lahdenvesi, Petri Piispanen, Martti Hertteli ja Teija Nissinen. Esitteijänä ja sihteerinä toimii opistonjohtaja Timo Tikka.

Sydän-Suomen jätelautakunta (ent. Saarijärven seudun jätelautakunta)

Lautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä, joissa sillä on toimivalta.

Sydän-Suomen jätelautakuntaan kuuluu 8 jäsentä: Jorma Rautjoki (pj), Saija Vehmas, Hans Gummerus, Jonna Leppänen, Erja Moisio, Erkki Kananen, Pirjo Käpylä ja Sami Wiik. Esitteijänä toimii ja sihteerinä toimii vs. jätehuoltoasiamies.

 

Lisäksi lain määräämiä toimielimiä ovat keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta.

Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisvaalilain, kansanedustajain vaaleista anne­tun lain, presidentinvaalista annetun lain, europarlamenttivaalilain ja neuvoa antavasta kansanäänestyksestä annetun lain toimeenpanosta kaupungin alueella.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle päätöksentekoon tulevat hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.