Etusivu >> Kuntainfo >> Paatoksenteko Poytakirjat >> Lautakunnat
Lautakunnat
Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka tekevät päätöksiä mm. koulutus-, päivähoito- ja ympäristöasioista sekä vapaa-aikatoimeen ja kulttuuritoimeen liittyvistä asioista. Saarijärvellä on neljä päälautakuntaa: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin opetustoimesta: perusopetuksesta ja 2. asteen koulutuksesta ja olla osavastuussa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä kehittää kesäyliopistotoimintaa. Sivistyslautakunnan tehtävänä on myös vastata kaupungin päivähoidosta sekä päättää kansalaisopistoa koskevista asioista.

Sivistyslautakuntaan kuuluu 7 jäsentä: Anu Erkko (pj.), Heli Ihanainen (vpj.), Kirsi Siekkinen, Miikkael Reiman, Mikko Eerola, Niko Ilola ja Anu Oksanen. Esittelijänä toimii sivistysjohtaja Arja Siikström ja sihteerinä hallintosihteeri Jaana Myllylä.
Varajäsenet: Minna Mussalo-Mustamäki, Miia Nieminen, Johanna Mäkelä, Sami peura, Johannes Hintikka, Mikko Larja, Erna Elo.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena, väestönsuojelu­lain tarkoittamana viranomaisena sekä vastaa öljyvahinkojen torjunnasta.Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä yleisten alueiden hoidosta. Tekninen lautakunta vastaa myös vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta sekä kaupungin vuokratalojen kunnossapidosta.

Tekniseen lautakuntaan kuuluu 7 jäsentä: Ville Rautiainen (pj.), Esa Oikari (vpj.), Raimo Suuronen, Marianna Kuusela, Esko Janhonen, Kirsi-Maria Leuhu ja Sisko-Annikki Komu-Moisio. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Vesa Ronkainen ja sihteerinä hallintosihteeri Kirsti Ratinen.
Varajäsenet: Raimo Tuominen, Pertti Hokkanen, Jorma Rautjoki, Eeva Tannermäki, Erkki Autio, Nina Marjoniemi, Anna-Liisa Neittaanmäki.

Viitasalo-opiston johtokunta

Viitasalo-opiston johtokunta huolehtii Viitasalo-opiston hallinnosta ja musiikkikasvatuksesta ja -opetuksesta toimialallaan Pohjoisessa Keski-Suomessa.
Viitasalo-oppiston johtokuntaan kuuluu 3 jäsentä: Pirjo Leppämäki (pj.), Arja Viitaniemi ja Petri Tavinen. Esitteijänä ja sihteerinä toimii opistonjohtaja Timo Tikka.

Sydän-Suomen jätelautakunta (ent. Saarijärven seudun jätelautakunta)

Lautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä, joissa sillä on toimivalta.
Sydän-Suomen jätelautakunta: Matti Tannermäki. Esittelijänä toimii ja sihteerinä toimii vs. jätehuoltoasiamies.

Lupalautakunta

Lupalautakuntaan kuuluu 5 jäsentä: Teppo Haapakoski (pj.), Jarmo Nyrönen (vpj.), Johanna Mäkelä, Anu Erkko ja Markku Collin.
Varajäsenet: Janne Haapanen; Pekka Mäenpää, Anne Blomberg, Marjatta Suomäki, Arvo Hiekkavirta.

 

Lisäksi lain määräämiä toimielimiä ovat keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta.

Keskusvaalilautakunta:
Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisvaalilain, kansanedustajain vaaleista anne­tun lain, presidentinvaalista annetun lain, europarlamenttivaalilain ja neuvoa antavasta kansanäänestyksestä annetun lain toimeenpanosta kaupungin alueella.
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Keskusvaalilautakunnan jäsenet: Erkki Autio (pj.), Riitta Kaikuranta (varapj.), Jarno Suuronen, Ilona Saarinen ja Jukka Oittinen.
Varajäsenet: Milja Lappalainen, Jari Vainiomaa, Ninnu Kinnunen, Mikko Larja, Eila Hämäläinen

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle päätöksentekoon tulevat hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.
Tarkastuslautakunnan jäsenet: Aaro Lahtinen (pj.), Eija Harju (varapj.), Matti Tannermäki, Risto Vesterinen, Kati Tuomi-Ahonen.
Varajäsenet: Pekka Juntunen, Maija Silvennoinen, Markku Kyllönen, Pekka Janhonen, Ritva Sneck-Ruotsalainen