Etusivu >> Kuntainfo >> Paatoksenteko Poytakirjat >> Muut Toimielimettyoryhmat
Muut toimielimet/työryhmät
VANHUSNEUVOSTO

Saarijärven vanhusneuvostossa on kaupungin, seurakunnan, Saarikan, eläkeläisjärjestöjen ja invalidiliiton nimeämät jäsenet. Kaupunki vastaa toimikunnan kuluista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2001 vanhusneuvoston toimintasäännön. Vanhusneuvosto kokoontuu 4-8 kertaa vuodessa. Sen tehtävänä on mm:
• edistää vanhusten, eläkeläis– ja vanhusjärjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kaupungin päätöksentekoon.
•  Edistää ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali– ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri– ja vapaa ajan toiminnoissa.
•  Seurata ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi ja niiden  saatavuuden parantamiseksi.
• Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
• Tehdä esityksiä  ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiä koskeviin kysymyksiin.
• Osallisuuden vahvistamiseen ja ikääntyvien tapahtumien järjestäminen
•  Ajankohtaisten luentojen järjestäminen
• Päättäjien ja ikääntyvien väliseen vuoropuhelun mahdollistaminen
•  käydä vuoropuhelua muiden vanhusneuvostojen kanssa

Vanhusneuvosto on käsitellyt mm. seuraavia asioita:
•palvelusetelin käyttöönottoa
• vanhusneuvolatoiminnan käynnistämistä
• omaishoidontuen määrärahaa ja hoitajien jaksamista
• liikuntatilan ja vuorojen saamista ikäihmisille. Ohjaaja on vertaisohjaaja.
• palvelu– ja yhteisöasumisen lainsäädäntöön vaikuttamista ja yksikön rakentamista Saarijärvelle
• kulttuuriesitysten hankkimista seutukunnan järjestöjen käyttöön
• aloite kassapalvelujen saamisesta terveyskeskukseen
• asiointiliikenteen järjestämistä
•tehnyt aloitteen Sivullanpellon kaavoittamisesta ikääntyvien asuinalueeksi

Vanhusneuvosto on:
•  tutustunut oman ja lähialueen vanhusten palvelutaloihin
   • järjestänyt apuvälineiden esittelyä
   • järjestänyt ja osallistunut omalla osastolla messuille
  •  koonnut vanhustenviikon ohjelman lokakuussa

 

Laki vanhusneuvoistoista:
Vanhusneuvosto
Sen lisäksi, mitä kuntalain 27 §:ssä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista:
Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto on Saarijärven kaupungin asettema lakisääteinen toimikunta.
Vuoden 2016 puheenjohtaja on Ilona Saarinen ja  sihteeri Eija Viitanen.

 

PALVELUITA:

Vanhusten liikuntavuorot talvikaudella 2015/2016 Monitoimihallissa:
•maanantai klo 9-11 boccia ja lentopallo M1 ja M2

• maanantai  klo 9-12 jumppa M1 osio
• keskiviikko klo 9-11 lentopallo M1 osio
• perjantai klo 9-11 boccia ja lentopallo M1 ja M2 osiot
Vuoron peruuntumisesta ilmoitetaan Monitoihallin ilmoitustaululla.

 

SAARIKKA

  • Perusturvaliikelaitos Saarikka järjestää myös ikäihmisten sosiaali- ja asumispalveluja Arjen tuen palveluja. Saarikan puhelinvaihde on 014 459 8208.
  • Hyvinvointitupa toimii Säätökeskuksessa. Hyvinvointitupa palvelee arkiaamuisin ma-pe klo 8-11, paitsi kuukauden ensimmäisellä viikolla klo 8-10. Jokaisen kuukauden ensimmäisen viikon torstaina paikalla muistihoitaja.
  • Saarikan alueen palveluopas tarjoaa tietoa erilaisista palveluista. Tästä pääse tutustumaan Seinioreiden palveluoppaaseen.

 

TULEVIA TAPAHTUMIA:
Keväällä järjestetään ikäihmisille toimintapäivä, jossa pääoaino on liikunnassa.
Ikääntyvien yliopiston luennot keväällä 2016
Ikääntyvien yliopiston luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Varaa aikaa ilmoittautumiseen ennen luentoa aulassa.

Kansalaisopistossa on runsaaati kursseja, jotka sopivat ikäihmisille. Etenkin tietotekniikan kurssit ovat suositeltavia.

Keväällä järjestetään Monitoimihallilla ikääntyvien toimintapäivä. Päivä tarjoaa monenlaisia virikkeitä, vinkkejä ja testejä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
 

Kesäkuussa on kaikille eläkeläiseille suunnattu teatteriesitys Teatteri Lumperossa. Kesällä 2010 ohjelmistossa on "Ja Jumala loi naisen". Ikäihmisten teatteripäivä on ennaokkonäytös ja se on torstaina 16.6.2016 klo 19.

Vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään lokakuussa

Suomessa on vietetty vuodesta 1954 lähtien vanhustenpäivää. Vanhustenpäivä on lokakuun ensimmäinen sunnuntai ja sitä seuraava viikko on vanhustenviikko.

Vanhustenpäivää vietetään vuonna 2016 sunnuntaina 2.10.  ja Vanhustenviikkoa vietetään 2.-9.10.2016. Saarijärven kaupungin vanhusneuvosto laatii koosteen eri toimijoiden kanssa vanhusten viikon ohjelmasta.  Tieto tämän vuoden ohjelmasta ilmestyy tälle sivulle syksyllä.