Etusivu >> Kuulutukset >> Kuulutus maisematyölupahakemuksesta kiinteistöllä 729-408-4-80
10/01/2020 - 13:29
Kuulutus maisematyölupahakemuksesta kiinteistöllä 729-408-4-80
Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n perusteella kuulutetaan seuraavasta vireillä olevasta maisematyölupahakemuksesta:

Hakija
Pohjoisen Keski-Suomen ammatillinen kuntayhtymä
Uuraistentie 240
43130 Tarvaala

Hakemuksen kohde ja tehtävät toimenpiteet:
Hakemus koskee Saarijärven kaupungissa, Tarvaalan kampusalueen asemakaava-alueella (voimaan 30.1. 2019), kiinteistöllä 729-408-4-80, suoritettavaksi suunniteltuja hakkuita. Suunnitellut hakkuukuviot (5 kpl), sijoittuvat kahden kuvion osalta YLPA 2 alueelle (kuvio 24, 0.4 ha), josta toisen kuvion (24.1)
osa ulottuu AP/RM kuviolle Kallinkosken ranta-alueella (0.6 ha). Kuvio 25 sijoittuu Kallinkosken ranta-alueelle AP/RM alueelle (0.2 ha). Kuvio 23 sijoittuu VR-1 alueelle (0.5 ha). Kuvio 41 sijoittuu YLPA-1 alueen luo-1 alueen sisälle. Merkinnällä luo-1 osoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Osa-alue, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä kulkuyhteyksiä. Merkinnän mukaan alueen puusto tulee säilyttää ja hoitaa sitä niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.

Töiden toteutuksessa tavoitteena on puustoa säästävä ja elinvoimaa lisäävä puuston käsittely. Työt toteutetaan poimintahakkuina, yläharvennusperiaatteella, muistaen puuston erirakenteisuuden, monimuotoisuuden, monikäyttöisyyden, luonnon- ja ympäristönhoidon ja puuston jatkuvan kasvatuksen periaatteet.

Oheisessa liitekartassa on esitetty kohteen sijainti.
Hakijan mukaan alueella on tehty liito-oravakartoitus Keski-Suomen ELY-keskuksen toimesta. Saarijärven Kolkanlahden ja Tarvaalan maisemaselvitys on tehty 2008. Kyläyleiskaavan laatimisen yhteydessä on laadittu luontoselvitys ja rakennuskulttuuriselvitys (Pöyry Environment Oy, 2009). Alue sijoittuu maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (Keski-Suomen maakuntakaava).

Maisematyölupahakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Saarijärven kaupungin ympäristötoimeen viimeistään 31.1.2020, osoitteella Saarijärven kaupunki, ympäristötoimi, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä ympäristötoimessa.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Mia Rahinantti, puh.044-4598 390, mia.rahinantti@saarijarvi.fi.

 

 

 

 

Suosittele