Etusivu >> Kuulutus >> Fingrid Oyj
25/09/2018 - 11:06
Fingrid Oyj
Valtakunnan päävoimasiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oy:n tarkoituksena on rakentaa uusi 400 kilovoltin (kV) voimajohto Petäjäveden sähköaseman ja Muhoksella sijaitsevan Pyhäselän sähköaseman välille.

Hanke on osa kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa, jossa etelä-pohjoissuuntaista sähkönsiirtokapasiteettia vahvistetaan Keski-Suomesta Oulujoelle. Uusi 400 kV voimajohtoyhteys korvaa teknisen käyttöikänsä
loppuun tulevaa 220 kV järjestelmää Keski-Suomessa. Petäjävesi-Kinnula osuudella uusi voimajohto suunnitellaan purettavan 220 kV Petäjävesi-Haapaveden VL paikalle.
Voimajohdon uusiminen aiheuttaa sekä johtorakenteen muuttumisen että pylväspaikkojen siirtymisen johtokadulla. Johto uusitaan nykyisen johdon paikalle, jolloin johtoalueen levennystarve pääosin 1 metristä noin 8 metriin ja rakentamisrajoitus muuttuu.

Valitusta johtoratkaisusta kerrotaan tarkemmin alla mainituissa tilaisuuksissa, joissa myös esitellään johtoaluepiirrokset sekä tarkempi kartta. Tilaisuudessa kuullaan niitä sopimuksettomia
maanomistajia, jotka eivät ole tehneet ennakkosopimusta Fingrid Oyj:n kanssa. Edellä sanotusta syystä Fingrid Oyj hakee lunastuslupaa, jonka perusteella johtoalueen käyttöoikeus saatetaan vastaamaan uuden johdon rakentamisen jälkeisiä olosuhteita.
Muutokset tullaan käsittelemään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla. Kuulutus koskee 400 kV voimajohto-osuutta Petäjävesi–Kinnula Petäjäveden, Uuraisten, Multian, Karstulan, Kivijärven ja Kinnulan kuntien sekä Saarijärven kaupungin alueilla.

Sanotun lain 9 §:n 4. momentin mukainen kuuleminen järjestetään kokouksissa, jotka pidetään

Petäjävedellä: maanantaina 29. päivänä lokakuuta 2018 klo 13:00 (myös Uurainen) paikka Auditorio Miilu
käyntiosoite Miilutie 4, 41900 Petäjävesi

Multialla: maanantaina 29. päivänä lokakuuta 2018 klo 16:00 paikka Nuorisotila Nepa
käyntiosoite Keskustie 27, 42600 Multia

Saarijärvellä: maanantaina 29. päivänä lokakuuta 2018 klo 19:00 paikka Kunnan Tupa
käyntiosoite Paavontie 4, 43100 Saarijärvi

Karstulassa: tiistaina 30. päivänä lokakuuta 2018 klo 13:00 paikka Kunnantalo
käyntiosoite Virastotie 4, 43500 Karstula

Kivijärvellä: tiistaina 30. päivänä lokakuuta 2018 klo 16:00 paikka Valtuustosali
käyntiosoite Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi

Kinnulassa: tiistaina 30. päivänä lokakuuta 2018 klo 19:00 paikka Valtuustosali
käyntiosoite Keskustie 45, 43900 Kinnula

Tilaisuudessa varataan kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta.
Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen lausumansa pöytäkirjaan, varataan siihen mahdollisuus kokouksessa tai jos hän sitä vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa, joka ei saa olla 14 vuorokautta lyhyempi. Kokouksessa ei käsitellä korvausasioita.

 

Kuulutus

Suosittele