Etusivu >> Kuulutus >> Kuulutus asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta
12/06/2018 - 10:53
Kuulutus asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olosta
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti pidetään yleisesti nähtävillä 14.6. – 15.8.2018 Saarijärven kaupungin 1. kaupunginosan Keskustan Koulukeskuksen alueen ase-makaavan muutosehdotus.

Koulukeskuksen alueen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelialueen uudelleenrakentaminen koulurakennusten osalta. Samassa yhteydessä Lukiontien liikennealue muutetaan kaduksi ja Oppitien katualueen rajaus sekä Paavolan kiinteistön asemakaava tarkistetaan vastaamaan nykyistä käyttöä. Kaavamuutosalue alue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Sivulantiehen ja idässä Lukiontiehen. Suunnittelualueen eteläpuolella alue rajautuu itä-länsi suuntaiseen kevytväylään ja osittain Paavontiehen.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla (kaavoitus). Suunnitelmaan voi tutustua myös kaupungin internet-sivuilla (www.saarijarvi.fi).

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen asemakaavaehdotuksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Muistutukset tulee jättää kaupunginhallitukselle osoitettuna osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, Pl 13, 43101 Saarijärvi tai kirjaamo@saarijarvi.fi.

Lisätietoja kaavahankkeesta saa kaavoitusarkkitehdilta p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi) tai kaavasuunnittelijalta p. 044 4598 435 (mirja.tarvainen@saarijarvi.fi)

Kaupunginhallitus

Katso nähtävillä olevat asiakirjat kaavahankkeen sivulta tästä linkistä.

Suosittele