Etusivu >> Kuulutus >> Kuulutus koulukeskuksen alueen asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta
27/07/2017 - 08:20
Kuulutus koulukeskuksen alueen asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta
Valmisteluvaiheen kuulemista varten pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 1.8. – 1.9.2017 Saarijärven kaupungin 1. kaupunginosan Keskustan Koulukeskuksen alueen asemakaavan muutosluonnos.

Koulukeskuksen alueen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelialueen uudelleenrakentaminen koulurakennusten osalta. Samassa yhteydessä Lukiontien liikennealue muutetaan kaduksi ja Oppitien katualueen rajaus sekä Paavolan kiinteistön asemakaava tarkistetaan vastaamaan nykyistä käyttöä. Kaavamuutosalue alue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Sivulantiehen ja idässä Lukiontiehen. Suunnittelualueen eteläpuolella alue rajautuu itä-länsi suuntaiseen kevytväylään ja osittain Paavontiehen.

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla (kaavoitus). Suunnitelmaan voi tutustua myös kaupungin internet-sivuilla tästä linkistä.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä asemakaavan muutosluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on jätettävä kaavoitusarkkitehdille osoitettuna viimeistään 1.9.2017 mennessä osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, Pl 13, 43101 Saarijärvi tai kirjaamo@saarijarvi.fi.

Lisätietoja kaavahankkeesta saa kaavoitusarkkitehdilta p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi) tai kaavasuunnittelijalta p. 044 4598 435 (mirja.tarvainen@saarijarvi.fi)

Kaavoitusarkkitehti

Suosittele