Etusivu >> Musiikkiopisto >> Oppilasmaksut
Oppilasmaksut

Päivitetty 27.9.2018

Viitasalo-opiston johtokunta on päättänyt oppilasmaksuista kokouksessaan 25.9.2018.
Musiikin hahmotusaineiden ja yhteismusisoinnin opinnot sisältyvät oppilasmaksuun.

Opiston oppilasmaksut 2018 - 2019

musiikkileikkikoulu 30 min, 68 € / lukukausi, 136 € / lukuvuosi
soitinvalmennus, 68 € / lukukausi, 136 € / lukuvuosi

perusopinnot / perustaso (30 min./vko), 141,50 € / lukukausi, 283 € / lukuvuosi
perusopinnot / perustaso (45 min./vko),  215,50 € / lukukausi, 431 € / lukuvuosi
syventävät opinnot / opistotaso (60 min./vko), 272 € / lukukausi, 544 € / lukuvuosi

sivuaine 30 min, 107,50 € / lukukausi, 215 € / lukuvuosi
sivuaine 45 min, 144,50 € / lukukausi, 289 € / lukuvuosi
sivuaine 60 min, 180 € / lukukausi, 360 € / lukuvuosi

lasten tanssi 4-6 v. (45 min/vko), 80 € / lukukausi, 160 € / lukuvuosi
luova tanssi 7-9 v. (60 min/vko), 110 € / lukukausi, 220 € / lukuvuosi
nykytanssi alkeet (60 min/vko), 110 € / lukukausi, 220 € / lukuvuosi
nykytanssi (90 min/vko), 160 € / lukukausi, 320 € / lukuvuosi
tanssi sivuaineena 45 €/ 62,50 € / 117,50 € / lukukausi, 90 € / 125 € / 235 € / lukuvuosi
 
bändi (opiston opiskelija), kuuluu opinto-ohjelmaan
kuoro, orkesteri, ym. yhtye (ulkopuolinen opiskelija), 30 €
ulkopuolisen opiskelijan MuHa-aineiden opetus, 50 €
ulkopuolisen opiskelijan tutkinto, 120 €
ulkopuolisen opiskelijan teoriatutkinto, 30 €

sisaralennus, 15%

Maksusääntö
Musiikkiopiston johtokunta päättää lukukausimaksujen suuruudesta vuosittain. Lukukausimaksut laskutetaan neljässä erässä, 2 erää syksyllä ja 2 keväällä (perus- ja opistotason pääaineiset oppilaat, valmennusoppilaat ja tanssioppilaat) tai kahdessa erässä (musiikkileikkikoululaiset). Lukukausimaksut on maksettava eräpäivään mennessä. Maksujen laiminlyöminen voi johtaa oppilaan opiskeluoikeuden menettämiseen ja maksamattomat laskut siirtyvät perintätoimiston perittäviksi. Lukukausimaksut on maksettava, vaikka oppilas lopettaisi opiskelunsa kesken lukukauden. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, että oppilas lopettaa opintonsa lukukauden alkaessa mutta lopettamisesta ei ilmoiteta asianmukaisesti musiikkiopiston toimistoon. Mikäli opintojen lopettamiseen on jokin erityisen painava syy, esim. paikkakunnalta pois muuttaminen tai vakava pitkäaikainen sairastuminen, voidaan lukukausimaksun suuruutta sovitella, mikäli opintojen lopettamisesta ilmoitetaan välittömästi musiikkiopiston toimistoon.
Jo maksettuja lukukausimaksuja ei palauteta.