Etusivu >> Palveluopas >> Musiikkiopisto >> Oppilasmaksut
Oppilasmaksut

Päivitetty 20.9.2017

Viitasalo-opiston johtokunta on päättänyt oppilasmaksuista kokouksessaan 19.9.2017.
Musiikin perusteiden ja yhteismusisoinnin opinnot sisältyvät oppilasmaksuun.

Opiston oppilasmaksut 2017 - 2018
musiikkileikkikoulu 30 min, 68 euroa / lukukausi
soitinvalmennus, 68 euroa / lukukausi
perustaso (30 min./vko), 141,50 euroa / lukukausi
perustaso (45 min./vko),  215,50 euroa / lukukausi
opistotaso (60 min./vko), 272 euroa / lukukausi

sivuaine 30 min, 107,50 euroa / lukukausi
sivuaine 45 min, 144,50 euroa / lukukausi
sivuaine 60 min, 180 euroa / lukukausi

lasten tanssi 4-6 v. (45 min/vko), 80 euroa / lukukausi
luova tanssi 7-9 v. (60 min/vko), 110 euroa / lukukausi
nykytanssi alkeet (60 min/vko), 110 euroa / lukukausi
nykytanssi (90 min/vko), 160 euroa / lukukausi
tanssi sivuaineena 45 / 62,50 / 117,50 euroa / lukukausi
 
bändi (opiston opiskelija), kuuluu opinto-ohjelmaan
kuoro, orkesteri, ym. yhtye (ulkopuolinen opiskelija), 30 euroa
ulkopuolisen opiskelijan MuHa-aineiden opetus, 50 euroa
ulkopuolisen opiskelijan tutkinto, 120 euroa
ulkopuolisen opiskelijan teoriatutkinto, 30 euroa

sisaralennus, 15%

Maksusääntö
Musiikkiopiston johtokunta päättää lukukausimaksujen suuruudesta vuosittain. Lukukausimaksut laskutetaan neljässä erässä, 2 erää syksyllä ja 2 keväällä (perus- ja opistotason pääaineiset oppilaat, valmennusoppilaat ja tanssioppilaat) tai kahdessa erässä (musiikkileikkikoululaiset). Lukukausimaksut on maksettava eräpäivään mennessä, maksujen laiminlyöminen voi johtaa oppilaan opiskeluoikeuden menettämiseen ja maksamattomat laskut siirtyvät perintätoimiston perittäviksi. Lukukausimaksut on maksettava, vaikka oppilas lopettaisi opiskelunsa kesken lukukauden. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, että oppilas lopettaa opintonsa lukukauden alkaessa mutta lopettamisesta ei ilmoiteta asianmukaisesti musiikkiopiston toimistoon. Mikäli opintojen lopettamiseen opn jokin erityisen painava syy, esim. paikkakunnalta pois muuttaminen tai vakava pitkäaikainen sairastuminen, voidaan lukukausimaksun suuruutta sovitella, mikäli opintojen lopettamisesta ilmoitetaan välittömästi musiikkiopiston toimistoon.
Jo maksettuja lukukausimaksuja ei palauteta.