Etusivu >> Palveluopas >> Palveluopas >> Virvatuli Arviointi
Virvatuli-arviointi

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopistossa (nyk. Viitasalo-opisto) ja
Saarijärven Kuvataidekoulussa on tehty toiminnan arviointiraportti lukuvuodelta 2012–2013.
Se on toteutettu Taiteen perusopetusliiton (TPO) laatiman arviointimenetelmän,
Virvatuli-mallin, mukaisesti. Arviointiin perehtyminen alkoi syksyllä 2012 ja
raportti valmistui keväällä 2014. Arviointi perustuu kyselyaineistoon, joka
toteutettiin sähköisessä sovelluksessa (artseduZEF). Kyselyaineisto muodostuu
oppilaitoksen oppilaiden ja heidän huoltajiensa vastauksista sekä opettajien
osaamiskartoituskyselystä. Arviointiraportti on ladattavissa oheisesta linkistä.

  virvatuli-raportti.pdf