Etusivu >> Palvelut >> Ajankohtaista

Palveluopas

Ajankohtaista
Jätelautakunnan ajankohtaisia asioita

14.3.2018

Perusmaksukertymä 2017

Jätelain (§ 79) mukaisesti kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalveujen käyttäjille perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty

14.3.2018

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa

Jätelautakunta on kokouksessaan 20.2.2018 hyväksynyt kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan. Tämä taksa koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa tilanteessa, jossa yritys ei saa markkinoilta jätehuoltopalveluita kohtuullisin ehdoin ja hinnoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalliselta jäteyhtiöltä. Taksa koskee kuntia Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi ja Uurainen. TSV-taksaa pääset lukemaan Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa -kohdasta.

 

14.3.2018

Uusi jätehuoltosuunnittelija aloittanut

Sydän-Suomen jätelautakunnan alaisena viranhaltijana on 1.2.2018 aloittanut Päivi Muhonen. Yhteystiedot: paivi.muhonen@saarijarvi.fi, 044 4598 249.

 

22.12.2017

Jätelautakunnalle uusi sähköposti

Sydän-Suomen jätelautakunta on ottanut käyttöön uuden sähköpostiosoitteen, jatelautakunta@saarijarvi.fi. Pyydämme toimittamaan jätehuoltoviranomaiselle tulevat yhteydenotot ensisijaisesti uuteen sähköpostiosoitteeseen.

 

21.12.2017

 

Jätehuollon palvelutaso

Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 19.12.2017 Jätehuollon palvelutason vuosille 2017-2021. Kokouksen esityslista ja pöytäkirja on luettavissa täältä. Palvelutaso koskee seuraavia kuntia: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Pihtipudas, Uurainen ja Viitasaari.

Jätehuollon palvelutason määrittämisessä on kyse siitä, millaisia palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan huomioimalla lainsäädännön asettamat velvoitteet ja tavoitteet. Määrittelemällä riittävä palvelutaso turvataan keräyspaikkojen kohtuullinen saavutettavuus sekä varmistetaan jätemaksujen kohtuullisuus. Tavoitteena on määrittää optimitaso, jossa palvelu on riittävän hyvää, mutta samalla palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina ja hyväksyttävinä.

 

13.11.2017

Jätetaksa 2018

Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 7.11.2017 § 37 jätetaksan, joka astuu voimaan 1.1.2018 alkaen. Päätös koskee seuraavia kuntia: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski.

Jätetaksapäätös ja jätetaksa ovat yleisesti nähtävillä 13.12.2017 saakka Saarijärven kaupungin internetsivuilla. Taksa-aineisto on saatavilla myös jätelautakunnan jäsenkunnissa. Jätelautakunnan päätökseen voi hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan kunnallisvalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 13.12.2017.

Jätetaksat vuodelle 2018 on luettavissa alla:

 

 

Keskeisimmät muutokset, muut kunnat (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen):

  • Perusmaksut ja aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksut pysyvät ennallaan.
  • Sekajäteastian tyhjennyshinnat laskevat, esim. 240 litran astian tyhjennyshinta 8,17 € (8,38 € / 2017).
  • Biojäteastian tyhjennyshinnat nousevat, esim. 140 litran astian tyhjennyshinta 6,26 € (5,70 € / 2017).
  • Vapaa-ajan asuntojen jätemaksun maksuvelvollisuutta on tarkennettu. Maksun on velvollinen suorittamaan se, joka on kiinteistön haltija kyseisen vuoden ensimmäisenä päivä (1.1.). Maksuun vaikuttavista muutoksista tulee ilmoittaa jäteyhtiöön tai jätehuoltoviranomaiselle 31.5. mennessä, jolloin se otetaan huomioon kyseisen kalenterivuoden laskutuksessa.

 

Keskeisimmät muutokset, Äänekoski:

  • Omakotitalon perusmaksu pysyy ennallaan. Rivi- ja kerrostalohuoneistojen sekä vapaa-ajan asunnon perusmaksu nousee. Rivi- ja kerrostalohuoneistojen perusmaksu on 9,71 €/v (8,83 € / 2017) ja vapaa-ajan asunnon perusmaksu on 10,24 €/v (8,83 € / 2017). Perusmaksun on velvollinen suorittamaan se, joka on kiinteistön haltija vuoden ensimmäisenä päivänä (1.1.)
  • Kuiva-/sekajäteastian käsittelymaksut muutetaan vastaamaan muun alueen käsittelymaksuja, esim. 140 litran astian käsittelymaksu on 2,55 € (3,67 € / 2017) ja 240 litran astian käsittelymaksu on 4,35 € (4,05 € / 2017). Kuljetusyrittäjä määrittää kuljetushinnan oman hinnastonsa mukaisesti.
  • Biojäteastian käsittelymaksut muutetaan vastaamaan muun alueen käsittelymaksuja, esim. 140 litran astian käsittelymaksu on 2,41 € (3,27 € / 2017) ja 240 litran astian käsittelymaksu on 4,13 € (4,03 € / 2017). Kuljetusyrittäjä määrittää kuljetushinnan oman hinnastonsa mukaisesti.
  • Energiajäteastian käsittelymaksut nousevat, esim. 240 litran astian käsittelymaksu on 1,55 € (1,41 € / 2017). Kuljetusyrittäjä määrittää kuljetushinnan oman hinnastonsa mukaisesti.
  • Taksaan palautetaan aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksu. Vuoden 2018 aikana jäteyhtiö tulee avaamaan Äänekoskelle aluekeräyspisteitä, joissa kerätään sekajätteen lisäksi myös hyötyjätteitä (lasi, metalli, kartonki). Ne kiinteistöt, joilla ei ole käytössä kuiva-/sekajätteelle omaa tai kimppa-astiaa, liittyvät alueella järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräyspisteen käyttäjinä. Aluekeräyspisteistä tullaan tiedottamaan lisää vuonna 2018.

 

29.6.2017

 

Äänekosken kaupunki on liittynyt Sammakkokankaan osakkaaksi ja Sydän-Suomen jätelautakuntaan

Äänekoskella jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa 1.7.2017 lähtien Sydän-Suomen jätelautakunta. Jätehuollon viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi: jätehuoltomääräysten hyväksyminen, poikkeuksen myöntäminen jätehuoltomääräyksistä, jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksun määrääminen. Äänekosken teknisellä lautakunnalla ja sen alaisella henkilöstöllä ei ole jätehuoltoon liittyviä tehtäviä enää 30.6.2017 jälkeen. Lisätietoja Äänekosken jätehuoltopalveluista löytyy Sammakkokangas Oy:n nettisivuilta.

Tulemme tiedottamaan Äänekosken kiinteistön omistajia jätehuollon muutoksista, kun niiden aikataulu tarkentuu.

 

22.5.2017

Perusmaksukertymä 2016

Jätelain (§ 79) mukaisesti kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalveujen käyttäjille perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

 

24.4.2017

Jätelautakunta valvoo saostussäiliöiden tyhjennyksiä.

Jätevesiasetuksen mukaisesti kiinteistöjen saostussäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Jätelautakunta seuraa toteutuneita tyhjennyksiä ja huomauttaa kiinteistöjä jos tyhjennys on viime vuosina jäänyt tekemättä.

 

 

 

 

 

Vastuuhenkilö

Jätehuoltoasiamies
0503903765
Heli.pekkarinen@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Jätehuolto
Jätehuoltosuunnittelija
0444598249
Paivi.muhonen@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Jätehuollon viranomaistehtävät

Suosittele