Etusivu >> Palvelut >> Ajankohtaista

Palveluopas

Ajankohtaista
Jätelautakunnan ajankohtaisia asioita

22.12.2017

Jätelautakunnalle uusi sähköposti

Sydän-Suomen jätelautakunta on ottanut käyttöön uuden sähköpostiosoitteen, jatelautakunta@saarijarvi.fi. Pyydämme toimittamaan jätehuoltoviranomaiselle tulevat yhteydenotot ensisijaisesti uuteen sähköpostiosoitteeseen.

 

21.12.2017

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaluonnos nähtävillä

Jätelautakunta käsitteli kokouksessaan 19.12.2017 kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaluonnosta. Tämä taksa koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa tilanteessa, jossa yritys ei saa markkinoilta jätehuoltopalveluita kohtuullisin ehdoin ja hinnoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalliselta jäteyhtiöltä. Taksan on määrä tulla voimaan 1.3.2018 ja se koskee kuntia Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi ja Uurainen. TSV-taksaluonnokseen pääset tutustumaan seuraavasta linkistä:

Kuntalaisilla ja asianosaisilla, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, voivat jättää taksaluonnoksesta kirjallisia mielipiteitä 26.1.2018 saakka. Mielipiteet tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen Sydän-Suomen jätelautakunta, PL 13, 43101 Saarijärvi tai sähköpostitse osoitteeseen jatelautakunta@saarijarvi.fi.

 

21.12.2017

Jätehuollon palvelutaso

Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 19.12.2017 Jätehuollon palvelutason vuosille 2017-2021. Kokouksen esityslista ja pöytäkirja on luettavissa täältä. Palvelutaso koskee seuraavia kuntia: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Pihtipudas, Uurainen ja Viitasaari.

Jätehuollon palvelutason määrittämisessä on kyse siitä, millaisia palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan huomioimalla lainsäädännön asettamat velvoitteet ja tavoitteet. Määrittelemällä riittävä palvelutaso turvataan keräyspaikkojen kohtuullinen saavutettavuus sekä varmistetaan jätemaksujen kohtuullisuus. Tavoitteena on määrittää optimitaso, jossa palvelu on riittävän hyvää, mutta samalla palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina ja hyväksyttävinä.

 

13.11.2017

Jätetaksa 2018

Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 7.11.2017 § 37 jätetaksan, joka astuu voimaan 1.1.2018 alkaen. Päätös koskee seuraavia kuntia: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski.

Jätetaksapäätös ja jätetaksa ovat yleisesti nähtävillä 13.12.2017 saakka Saarijärven kaupungin internetsivuilla. Taksa-aineisto on saatavilla myös jätelautakunnan jäsenkunnissa. Jätelautakunnan päätökseen voi hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan kunnallisvalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 13.12.2017.

Jätetaksat vuodelle 2018 on luettavissa alla:

 

 

Keskeisimmät muutokset, muut kunnat (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen):

  • Perusmaksut ja aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksut pysyvät ennallaan.
  • Sekajäteastian tyhjennyshinnat laskevat, esim. 240 litran astian tyhjennyshinta 8,17 € (8,38 € / 2017).
  • Biojäteastian tyhjennyshinnat nousevat, esim. 140 litran astian tyhjennyshinta 6,26 € (5,70 € / 2017).
  • Vapaa-ajan asuntojen jätemaksun maksuvelvollisuutta on tarkennettu. Maksun on velvollinen suorittamaan se, joka on kiinteistön haltija kyseisen vuoden ensimmäisenä päivä (1.1.). Maksuun vaikuttavista muutoksista tulee ilmoittaa jäteyhtiöön tai jätehuoltoviranomaiselle 31.5. mennessä, jolloin se otetaan huomioon kyseisen kalenterivuoden laskutuksessa.

 

Keskeisimmät muutokset, Äänekoski:

  • Omakotitalon perusmaksu pysyy ennallaan. Rivi- ja kerrostalohuoneistojen sekä vapaa-ajan asunnon perusmaksu nousee. Rivi- ja kerrostalohuoneistojen perusmaksu on 9,71 €/v (8,83 € / 2017) ja vapaa-ajan asunnon perusmaksu on 10,24 €/v (8,83 € / 2017). Perusmaksun on velvollinen suorittamaan se, joka on kiinteistön haltija vuoden ensimmäisenä päivänä (1.1.)
  • Kuiva-/sekajäteastian käsittelymaksut muutetaan vastaamaan muun alueen käsittelymaksuja, esim. 140 litran astian käsittelymaksu on 2,55 € (3,67 € / 2017) ja 240 litran astian käsittelymaksu on 4,35 € (4,05 € / 2017). Kuljetusyrittäjä määrittää kuljetushinnan oman hinnastonsa mukaisesti.
  • Biojäteastian käsittelymaksut muutetaan vastaamaan muun alueen käsittelymaksuja, esim. 140 litran astian käsittelymaksu on 2,41 € (3,27 € / 2017) ja 240 litran astian käsittelymaksu on 4,13 € (4,03 € / 2017). Kuljetusyrittäjä määrittää kuljetushinnan oman hinnastonsa mukaisesti.
  • Energiajäteastian käsittelymaksut nousevat, esim. 240 litran astian käsittelymaksu on 1,55 € (1,41 € / 2017). Kuljetusyrittäjä määrittää kuljetushinnan oman hinnastonsa mukaisesti.
  • Taksaan palautetaan aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksu. Vuoden 2018 aikana jäteyhtiö tulee avaamaan Äänekoskelle aluekeräyspisteitä, joissa kerätään sekajätteen lisäksi myös hyötyjätteitä (lasi, metalli, kartonki). Ne kiinteistöt, joilla ei ole käytössä kuiva-/sekajätteelle omaa tai kimppa-astiaa, liittyvät alueella järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräyspisteen käyttäjinä. Aluekeräyspisteistä tullaan tiedottamaan lisää vuonna 2018.

 

Lisätietoja antaa vs. jätehuoltoasiamies Päivi Muhonen, p. 050 390 3765, paivi.muhonen@saarijarvi.fi.

 

29.6.2017

 

Äänekosken kaupunki on liittynyt Sammakkokankaan osakkaaksi ja Sydän-Suomen jätelautakuntaan

Äänekoskella jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa 1.7.2017 lähtien Sydän-Suomen jätelautakunta. Jätehuollon viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi: jätehuoltomääräysten hyväksyminen, poikkeuksen myöntäminen jätehuoltomääräyksistä, jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksun määrääminen. Äänekosken teknisellä lautakunnalla ja sen alaisella henkilöstöllä ei ole jätehuoltoon liittyviä tehtäviä enää 30.6.2017 jälkeen. Lisätietoja Äänekosken jätehuoltopalveluista löytyy Sammakkokangas Oy:n nettisivuilta.

Tulemme tiedottamaan Äänekosken kiinteistön omistajia jätehuollon muutoksista, kun niiden aikataulu tarkentuu.

 

22.5.2017

Perusmaksukertymä 2016

Jätelain (§ 79) mukaisesti kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalveujen käyttäjille perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

 

24.4.2017

Jätelautakunta valvoo saostussäiliöiden tyhjennyksiä.

Jätevesiasetuksen mukaisesti kiinteistöjen saostussäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Jätelautakunta seuraa toteutuneita tyhjennyksiä ja huomauttaa kiinteistöjä jos tyhjennys on viime vuosina jäänyt tekemättä.

 

5.9.2016

Jätelautakunnan kokouksessa linjattiin sekajäteastian tyhjennysvälistä poikkeamisen mahdollisuuksia

Jätelautakunta päätti 30.8.2016 pidetyssä kokouksessa hyväksytä sekajäteastian tyhjennysvälistä poikkeamisen seuraavissa tapauksissa:

1) Kiinteistön maantieteellinen sijainti on jätteenkuljetusreittiin nähden haastava ja logistisesti vaikeasti reititettävissä, tyhjennyksistä aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia jätehuollon järjestäjälle ja kiinteistön haltijalle ja tyhjennykset lisäävät haitallisia ympäristövaikutuksia. Astiakoko korkeintaan 660 litraa.

2) Väestörekisterin mukainen asukasmäärä kiinteistöllä on kolme (3), mutta todellisuudessa kiinteistöllä asuu korkeintaan kaksi (2) henkilöä opiskelun, töiden tai muun perustellun syyn vuoksi. Astiakoko korkeintaan 240 litraa.

3) Kimppajäteastian osakkaana on kaksi yhden hengen kotitaloutta tai osakkaana on 1-2 hengen kotitalous ja kesämökki. Astiakoko korkeintaan 240 litraa.

Pöytäkirja on kokonaisuudessaan nähtävillä www.saarijarvi.fi/sisalto/paatoksenteko.

 

23.8.2016

Jäteyhtiön toimisto on muuttanut jätekeskukseen.

Jäteyhtiön asiakaspalvelu toimii nykyään uusissa tiloissa jätekeskuksella osoitteessa Kannonkoskentie 1134, Saarijärvi. Asiakaspalvelun tavoittaa numerosta 044 4685 502, ma-pe klo 9-15. Jätehuoltoasiamies on tavoitettavissa edelleen Saarijärven kaupungintalolla maanantaista torstaihin.

 

Vastuuhenkilö

suunnitteluavustaja
0444598406
Paivi.muhonen@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Maankäyttöpalvelut

Suosittele