Etusivu >> Palvelut >> Asemakaavoitus

Palveluopas

Asemakaavoitus
Kunta laatii asemakaavoja, joilla määritellään alueiden käyttötarkoitus ja rakentamistapa.

Asemakaava on suunnitelma, jolla määritellään alueen käyttötarkoitus ja rakentamistapa. Asemakaavassa tai sen muutoksessa osoitetaan alueen rakennusoikeus sekä rakennusten koko ja sijoittelu. Kaavalla voidaan myös suojella arvokkaita rakennuksia tai ympäristöjä. Lisäksi asemakaavassa määritellään katujen leveyksiä, istutusalueita sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia asioita. Asemakaavoja laatii kunta.

Ranta-asemakaavoilla ohjataan pääasiassa loma-asutuksen rakentamista ranta-alueilla. Ranta-asemakaavan laatii maanomistaja ja kaavan hallinnollinen käsittely hoidetaan kunnassa.

Kaavoitus toimii kaupunginhallituksen ja omistajaohjauksen jaoston alaisena. Kaavahankkeet esitellään jaostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle. Vähäiset asemakaavamuutokset hyväksyy kaupunginhallitus. Yleis- ja asemakaavat sekä merkittävät asemakaavamuutokset hyväksyy kaupunginvaltuusto. Asemakaavaprosessi kestää yleensä vähintään vuoden.

Valmisteilla olevista ja lähiaikoina vireille tulevista asemakaavahankkeista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

 

Aloitteen asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta voi esittää kaavoitusarkkitehdille. Aloitteesta on hyvä tulla ensin keskustelemaan kaavoitusarkkitehdin kanssa sovittuna aikana.

Palvelun käyttöönotto

Kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti käymällä kaupunginvirastolla:

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusarkkitehti, p. 044 4598 405 (aluearkkitehtipäivä tiistaisin Karstulassa)

Mirja Tarvainen, kaavasuunnittelija, p. 044 4598 435

Sari Peura, kaavavalmistelija, p. 044 4598 210

Vastuuhenkilö

kaavoitusarkkitehti
044 4598 405
Ulla-Maija.Humppi@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Kaavoitus
kaavasuunnittelija
044 4598 435
Mirja.Tarvainen@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Kaavoitus
kaavavalmistelija
044 4598 210
Sari.Peura@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Kaavoitus

Palvelun tuottaa

Kaavoitus sijaitsee kaupungintalon 3. kerroksessa.
Käyntiosoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi
Postiosoite: Pl 13, 43101 Saarijärvi

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusarkkitehti, p. 044 4598 405
Mirja Tarvainen, kaavasuunnittelija, p. 044 4598 435
Sari Peura, kaavavalmistelija, p. 044 4598 210
 

 

Suosittele

Aiheeseen liittyvää