Etusivu >> Palvelut >> Esiopetus
Esiopetus
Esiopetusta annetaan päiväkodeissa. Esiopetus perustuu opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, joiden pohjalta on laadittu Saarijärven kaupungin esiopetussuunnitelma.

Lapsella on oikeus saada maksutonta esiopetusta vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Oikeus esiopetukseen on myös seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava esiopetukseen, vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajilla.

Esiopetuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä oppimaan oppimisen taitojen tukeminen. Oppimisympäristö on turvallinen, hyväksyvä ja kannustava sekä mahdollistaa lapsen aktiivisen toiminnan ja vuorovaikutuksen. Esiopetuksen työtavat muodostuvat leikistä, leikinomaisesta tutkimisesta, ongelmien ratkaisusta vuorovaikutuksessa aikuisten ja muiden lasten kanssa. Esiopetuksen tavoitteet ja toimintatavat liittyvät luonnollisiin arkipäivän tilanteisiin ja lapsen lähiympäristöön sekä luontoon ja sen muutoksiin.
Esiopetus ei jaa opetusta oppiaineisiin, vaan se muodostuu eheytetyistä kokonaisuuksista. Nämä kokonaisuudet liittyvät lapsen elämänpiiriin, arjen tilanteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Opetus ja oppiminen perustuvat laaja-alaiseen osaamiseen sunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti (ajattelu ja oppiminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, tieto- ja teknologinen osaaminen, osallistuminen ja vaikuttaminen).

Esiopetuksen monipuoliset asiakokonaisuudet kattavat seuraavat sisältöalueet: Ilmaisun monet keinot (musiikki, kuvataide, käsityö, suullinen ja kehollinen ilmaisu), kielen rikas maailma (vuorovaikutus, äidinkieli ja kulttuuri), minä ja meidän yhteisömme (historia, perinne, yhteiskunta, etiikka ja katsomus), tutkin ja toimin ympäristössämme (matemaattiset taidot, teknologia ja ympäristö), kasvan ja kehityn (liikunta, ruoka, kohtuullinen kuluttaminen, terveys ja turvallisuus).

Erityinen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus esi- ja perusopetuksessa

Esiopetuskuljetuksista

Hakemus koulunkäynnin poikkeavasta aloittamisesta

Linkki Saarijärven kaupungin esiopetussunnitelmaan (Peda.net)

Tervetuloa varhaiskasvatukseen / esiopetukseen

Palvelun käyttöönotto

Esiopetukseen tulee ilmoittautua ja se tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti (eDaisy). Esiopetus/varhaiskasvatushakemuksia saa kaupungintalolta tai sen voi tulostaa täältä.
Mikäli lapsi tarvitsee myös täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla lomakkeella.

https://saarijarvi.daisynet.fi/eDaisy

Esiopetusta järjestetään Lanneveden, Pikku-Mäntylän, Pylkönmäen, Sivulan ja Tarvaalan päiväkodeissa.

Lukuvuosi 2018-2019:
Esiopetusta on koulujen lukuvuoden mukaan kuitenkin niin, että esiopetusta järjestetään 13.8.2018 ja 29.5.2019 välisenä aikana. Syysloma on 15. - 21.10.2018, joululoma 22.12.2018 - 6.1.2019 ja talviloma 25.2. - 3.3.2019.

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018-2019

Vastuuhenkilö

vt. varhaiskasvatusjohtaja 1.2. - 31.12.2018
050 3135 439
Erja.Humalajoki@saarijarvi.fi
Sivulan päiväkoti
Varhaiskasvatus
päiväkodin johtaja
044 4598 348
Tiina.Kulmala@saarijarvi.fi
Sivulan päiväkoti
Varhaiskasvatus
vs. päivähoidon johtaja 1.8.2017 - 31.12.2018
044 4598 219
Minna.Leppamaki@saarijarvi.fi
Varhaiskasvatus

Palvelun tuottaa

Minna Leppämäki
vs. päivähoidon johtaja
Pikku-Mäntylän päiväkoti
puh. 044 4598 219
minna.leppamaki(a)saarijarvi.fi

Koulukuja 1, 41270 Lannevesi
Esiopetus, puh. 044 4598 736 ja
Tenavat, puh. 044 4598 703
lanneveden.paivakoti(a)saarijarvi.fi

Minna Leppämäki
vs. päivähoidon johtaja
Pikku-Mäntylän päiväkoti
puh. 044 4598 219
minna.leppamaki(a)saarijarvi.fi
 

Esiopetus ja koululaisten toiminta,
puh. 050 3243 903
Viikarit,
puh. 044 4598 315, 050 5436 118,
osoite: Rahikaisentie 5, 43440 Pylkönmäki

pylkonmaen.paivakoti(a)saarijarvi.fi

Sivupisto 2, 43100 Saarijärvi
päiväkodin johtaja Tiina Kulmala 044 4598 348

Sykkylä, perhepäivähoidon varahoito, puh. 044 4598 338,
varahoito(a)saarijarvi.fi

Sykkylä, vuorohoito 1 - 3 vuotiaat ja
Hauskala, vuorohoito 3 - 6 vuotiaat, puh. 044 4598 344
vuorohoito(a)saarijarvi.fi

Halila, kokopäivähoito 1 - 3 vuotiaat, puh. 050 4323 098
halila(a)saarijarvi.fi

Intola, puh. 044 4598 343
intola(a)saarijarvi.fi

Raisula, kokopäivähoito 3 - 5 vuotiaat, puh. 044 4598 339
raisula@saarijarvi.fi

Reppula, esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus, puh. 044 4598 342
reppula(a)saarijarvi.fi

Riemula, kokopäivähoito 3 - 5 vuotiaat, puh. 044 7114 615
riemula(a)saarijarvi.fi

Taitola, esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus, puh. 044 4598 604
taitola(a)saarijarvi.fi

Sivulan keittiö, puh. 044 4598 362
sivulan.keittio(a)saarijarvi.fi

 

Suosittele