Etusivu >> Palvelut >> Jatehuoltomaaraykset Ja Jatetaksa

Palveluopas

Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa
Jätehuoltomääräykset ohjaavat jätehuollon käytännön toteuttamista alueellisesti. Ne ovat jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ehkäistä jätteistä aiheutuvia haittoja ja edistää kestävän kehityksen periaatteita.

Jätehuoltomääräykset

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Pihtiputaalla, Saarijärvellä, Uuraisillä ja Viitasaarella.

 

Äänekosken kaupungin alueella on voimassa Äänekosken teknisessä lautakunnassa 7.9.2016 hyväksytyt jätehuoltomääräykset.

 

 


Jätetaksa

Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa täydentävät toisiaan. Jätetaksan hyväksyminen on viranomaistoimintaa ja kuuluu näin ollen Sydän-Suomen jätelautakunnalle. Vuoden 2018 jätetaksa hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 7.11.2017.

Seuraava jätetaksa on voimassa Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Saarijärvellä ja Uuraisilla.

 

Äänekosken kaupungin alueella on voimassa erillinen jätetaksa:

 


TSV-jätetaksa

Sydän-Suomen jätelautakunta on kokouksessaan 20.2.2018 hyväksynyt kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan. Tämä taksa koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa tilanteessa, jossa yritys ei saa markkinoilta jätehuoltopalveluita kohtuullisin ehdoin ja hinnoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalliselta jäteyhtiöltä.

Taksa koskee kuntia Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi ja Uurainen.

 


Jätehuoltoa koskevan lainsäädännön löydät osoitteesta www.finlex.fi

  • Jätelaki 646/2011
  • Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012
  • Valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017
  • Ympäristönsuojelulaki 527/2014
  • Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 518/2014

Vastuuhenkilö

jätehuoltoasiamies
050 3903 765
Heli.Pekkarinen@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Jätehuolto
jätehuoltosuunnittelija
044 4598 249
Paivi.Muhonen@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Jätehuollon viranomaistehtävät

Palvelun tuottaa

Suosittele