Etusivu >> Palvelut >> Kunnallistekniikka

Palveluopas

Kunnallistekniikka
Saarijärven kaupungin kunnallistekniikkapalveluihin kuuluvat rakentamis- ja kunnossapitotehtävät.

Saarijärven kaupungin kunnallistekniikkapalvelut vastaavat kuntalaisten arjen sujuvuudesta.

Kunnallistekniikkapalveluiden vastuulla ovat mm. 

  • keskustan ja kyläkuntien viemärilaitoksien ja verkostojen ylläpito
  • kyläkuntien vesilaitosten ja verkostojen ylläpito
  • katujen ja muiden liikennealueiden kunnossapito
  • tievalaistuksen hoito
  • puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito
  • Lisäksi kunnallistekniikkapalvelut hoitavat romuajoneuvolain mukaiset tehtävät sekä yksityisteiden kunnossapito-, perusparannus- ja rakentamisavustusasiat

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoimien teiden ja kevyenliikenteen väylien sekä yksityisteiden kunnossapito ei kuulu Saarijärven kaupungille. ELY-keskus kunnossapitää seuraavia teitä: Myllymäentie, Uuraistentie, Paavontie, Koiralammentie, Lukiontie, Kannonkoskentie ja Viitasaarentie kevyenliikenteen väylineen sekä tieliittymä Kannonkoskentieltä valtatie 13:sta. Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kaikkein muiden keskus taajama-alueen tiealueiden kunnossapito kuuluu Saarijärven kaupungin kunnallistekniikkapalveluille. 

Palvelun käyttöönotto

Kunnallistekniikan toiminnoista vastaavat

Vesa Niskanen
maanrakennusmestari
p. 044 4598 424

Eero Rantanen
työnjohtaja
p. 044 4598 776

Elisa Tuittu
toimistosihteeri
p. 044 4598 306

Vastuuhenkilö

maanrakennusmestari
044 4598 424
Vesa.Niskanen@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Kunnallistekniikka
työnjohtaja
044 4598 776
Eero.Rantanen@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Kunnallistekniikka
laskentasihteeri
044 4598 306
Elisa.Tuittu@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Kunnallistekniikka
varasto- ja korjausmies
044 4598 774
Raimo.Kynnas@saarijarvi.fi
Kunniavuoren varasto
Kunnallistekniikka

Palvelun tuottaa

Kunnallistekniikkapalvelut sijaitsevat kaupungintalon 3. kerroksessa.

Vesa Niskanen, maanrakennusmestari, p. 044 4598 424
Eero Rantanen, työnjohtaja, p. 044 4598 776

Suosittele

Aiheeseen liittyvää