Etusivu >> Palvelut >> Lukio Opetus
Lukio-opetus
Lukio-opintojen kautta hankittu yleissivistys ja ylioppilastutkinto avaavat ovet monipuolisiin jatko-opintoihin. Lukiokoulutus on väylä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.

Lukioon hakeminen

Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa internetin kautta: www.opintopolku.fi

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Valintaperusteena on peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo. Saarijärven lukion keskiarvoraja on 6,80.

Lukiossa opiskeleminen

Lukion voi suorittaa 2 – 4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia, joista pakollisia on 47/51 kurssia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja vähintään 10. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella ja lukiodiplomeilla.
 
Lukion lukuvuosi on jaettu jaksoihin. Saarijärven lukion lukuvuosi jakaantuu kuuteen jaksoon. Jakson pituus on noin kuusi viikkoa ja kullakin jaksolla on oma lukujärjestys. Jakso päättyy koeviikkoon. Opiskelijan työmäärä vaihtelee jaksoittain valituista kursseista riippuen. Opiskelija itse päättää, mitä kursseja hän lukuvuoden aikana opiskelee

 

Lukuvuonna 2018 - 2019 koulutyö alkaa torstaina 9.8.2018 ja päättyy lauantaina 1.6.2019.

 

Lukion sivut: Saarijärven lukio (Peda.net)

 

Vastuuhenkilö

lukion rehtori
044 4598 260
Ulla.Valkola@saarijarvi.fi
Saarijärven lukio
Lukio

Palvelun tuottaa

Suosittele