Etusivu >> Palvelut >> Perusopetus

Palveluopas

Perusopetus
Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7—16-vuotiaita. Saarijärven kaupungilla on 6 perusopetuksen alakoulua ja yksi perusopetuksen yläkoulu.

Peruskoulussa oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa päättötodistuksen myötä jatko-opintokelpoisuuden. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on lähtökohtaisesti aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat asianomaisten aineiden opettajat.

Koulun aloittaminen

Suomessa oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta.

Syksyllä koulunsa aloittavien lasten kouluun ilmoittaminen tapahtuu keväällä kouluun tutustumispäivänä. Lapsi kutsutaan tutustumaan kaupungin hänelle määräämään lähikoulun joko paikallislehden ilmoituksella tai kotiin lähetettävällä kirjeellä. Muina aikoina lapsen voi ilmoittaa kouluun ottamalla yhteyttä oman alueen rehtoriin tai koulunjohtajaan (yhteystiedot löydät sivun alaosasta).

Lapsella on oikeus aloittaa koulu jo 6-vuotiaana, mikäli hänellä psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten tutkimusten perusteella on edellytykset suoriutua koulunkäynnistä. Vastaavasti huoltaja voi edellä mainittujen selvitysten perusteella anoa lupaa aloittaa koulunkäynti vuotta säädettyä myöhemmin eli 8-vuotiaana.

Kouluvuosi

Perusopetuksen virallinen lukuvuosi alkaa 1.8. ja oppilaiden koulutyö käynnistyy elokuun puolivälin tienoilla. Kouluvuoden alkamispäivän ratkaisee päätöksellään opetuksen järjestäjä. Lain mukaan koulutyö päätetään kaikissa kouluissa viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Muuten opetuksen järjestäjä voi itsenäisesti päättää koulujen työ- ja loma-ajoista.

Lukuvuonna 2017-2018 koulutyö alkoi 9.8.2017 ja päättyy 2.6.2018

 

Lukuvuonna 2018 - 2019 koulutyö alkaa 9.8.2018 ja päättyy 1.6.2019

 

Koulujen omat nettisivut löytyvät Peda.net  -palvelusta.

 

Vastuuhenkilö

sivistysjohtaja
044 4598 250
Arja.siikstrom@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Sivistyspalvelut

Palvelun tuottaa

Suosittele