Etusivu >> Palvelut >> Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Tehtävänä on valvoa rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta ja -ympäristöstä.

Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan luomista ja säilyttämistä. Lupahakemusten arvioimisessa rakennustarkastajan apuna toimii kaavoitusarkkitehti, ympäristösihteeri ja pelastusviranomainen, jotka antavat tarvittaessa lausunnon lupakäsittelyn yhteydessä.

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Rakennusvalvonta pitää yhteyttä toimialansa eri sidosryhmiin sekä hoitaa neuvontaa ja tiedottamista.

Toimisto avoinna 9.00-15.30.

 

AJANKOHTAISTA:

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Saarijärven kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupungin valtuustossa 16.2.2009. Muuttuneiden säännösten ja käytännön havaintojen vuoksi sitä on tarpeen uudistaa.
Kaupunki ilmoittaa rakennusjärjestyksen uusimistyön käynnistymisestä ja asettaa tämän osallistumis- ja arviointisuunitelman (OAS) nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään tarpeen mukaan suunnitteluprosessin aikana. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 21.9.-5.10.2017 Saarijärven kaupungintalolla 3. kerroksen ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla.

     

Suurten rakennusten turvallisuuden arvio

Uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointiin on tullut voimaan 1.4.2015. Laki velvoittaa tällaisten rakennuksien omistajia huolehtimaan siitä, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

Lakia sovelletaan kaikkiin niihin rakennuksiin, joita käytetään urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat kuuluvat tämän lain piiriin.

Lue lisää:

 

Energianeuvontaa rakentamiseen ja asumiseen

Keski-Suomen Energiatoimisto tarjoaa maksutonta ja puolueetonta energianeuvontaa rakentamiseen, remontointiin, lämmitystapojen valintaan sekä kodin energiansäästöön.
Energianeuvonnan tavoitteena on edistää kuluttajien energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä valintoja.

Energianeuvonnan Internet-sivut: www.kesto.fi/energianeuvonta

Sähköpostiosoite: energianeuvonta@kesto.fi

Neuvontanumero: 010 281 4600

 

Tiedoksi uusille omakotitalon rakentajílle!

Jos rakennat Talopeli auttaa ja tukee omakotitalon alkuvaiheen suunnittelun ongelmissa: tilaohjelman suunnittelussa, kustannusarvion tekemisessä, budjetoinnissa ja rakentamispäätöksen tekemisessä. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

http://www.talopeli.fi

 

 

Palvelun käyttöönotto

Rakennustarkastajan toimistoajat maanantai ja keskiviikko klo 8.00-11.30.

Rakennusvalvonnan toimisto avoinna 9:00 - 15:30.

Vastuuhenkilö

rakennustarkastaja
044 4598 319
Jouni.vesala@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Rakennusvalvonta
lupavalmistelija
044 4598 320
Eija.vehvilainen@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Rakennusvalvonta

Palvelun tuottaa

Rakennusvalvonta sijaitsee kaupungintalon 3. kerroksessa.

Käyntiosoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi
Postiosoite: Pl 13, 43101 Saarijärvi

Jouni Vesala, rakennustarkastaja, p. 044 4598 319

Eija Vehviläinen, lupavalmisteija, p. 044 4598 320
 

Suosittele

Aiheeseen liittyvää