Etusivu >> Palvelut >> Tyollisyys Ja Yrittajyys >> Duunistep Ja Palveleva Yhteiso 2020 Hankkeet
DuuniStep- ja Palveleva Yhteisö 2020 -hankkeet

DUUNISTEP - ASKEL ETEENPÄIN 1.9.2018 - 31.12.2018

Saarijärven kaupungin ja Poke yhteistyö tiivistyy!

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston ja Saarijärven kaupungin yhteistyössä toteuttama DuuniStep –hanke tukee alueen työllisyyttä ja luo ratkaisuja kohtaanto-ongelman selättämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on työllisyyden edistäminen yhdistämällä uudella tavalla kuntatoimijan ja koulutuspalvelujen tuottajan osaaminen ja toimintaprosessit. Työnhakijoita, työnantajia ja osaamisen kehittäjiä palveleva koordinaatiopiste kokoaa paikalliset palvelut ja toimijat uudenlaiseksi verkostoksi. Keskeistä hankkeen toiminnassa on työnhakijoiden ja työnantajien henkilökohtainen ohjaus ja osaamisen kehittäminen työelämälähtöisesti ja ennakoivasti.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

• Selvitys uudenlaisen työn mahdollisuuksista muilla kuin yritysten työmarkkinoilla

• Ennakoiva uraohjaus

• Osaamisen kehittämisen uudet mallit

• Työnhakijan ja työnantajan kohtaannon ja rekrytointiprosessin kehittäminen

• Koordinointipisteen ja sen ympäröivän verkoston rakentaminen toimintamalliksi

• Toimintamallin kehittäminen jatkuvan arvioinnin kautta

Hankkeen tuloksena alueelle on kehittynyt paikallisia työmarkkinoita ennakoiva palvelumalli, joka koordinoi alueen työnhaku-, rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen palveluita. Tuloksena syntyy myös selvitys muun kuin työllistävän yrityssektorin mahdollisuuksista työllistää työttömiä ja työttömyysuhan alla olevia.

DuuniStepin kohderyhmänä ovat alueen työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, erityisesti huomioidaan kaikki alle 30-vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet, alueen työnantajat ja yritykset, erityisesti työvoimaa rekrytoivat tai sitä suunnittelevat, alueen työllisyyden hoidon toimijat ja ohjausverkosto

Hanke palvelee myös niitä Saarijärven alueen työttömiä tai työttömyysuhan alaisia henkilöitä, jotka ovat mahdollisesti hakeutumassa lähiseudulle töihin. Yritys, joka on potentiaalinen alueen työttömän henkilön työllistäjä, kuuluu hankkeen palvelun piiriin.

Lisätietoja:

Saarijärven kaupunki: Anna-Marja Tamminen, projektisuunnittelija, työllisyyskoordinaattori p. 044 4598 209, anna-marja.tamminen@saarijarvi.fi

Äänekosken Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Anna-Maija Koskenlahti, projektipäällikkö, opinto-ohjaaja p. 040 0351 516, anna-maija.koskenlahti@poke.fi, osaamistarvekartoitukset ja –profiilit

 

PALVELEVA YHTEISÖ 20120 -HANKE alveleva Yhteisö 2020-hanke 1.6.2018 - 31.5.2019

Palveleva yhteisö 2020 – hankkeessa kehitetään sektoreiden välistä yhteistyötä.

Saarijärven kaupunki on käynnistänyt Palveleva yhteisö 2020 - hankkeen, jonka avulla kehitetään palveluja ja sektorien välistä yhteistyötä. Vapaaehtoistyöllä on aina ollut merkittävä rooli sosiaalisen, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäjänä ja sen merkitys alueellisessa hyvinvoinnissa tulee kasvamaan lähivuosien muutosten myötä.

Palveleva Yhteisö 2020 – hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla toimintamallia, jonka avulla pienetkin tunnistetut palvelutarpeet välittyvät eteenpäin palvelun tuottajalle. Esimerkiksi kotitalousvähennyksen alaisissa palveluissa on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Usein palvelu saattaa löytyä lähempää kuin arvataan, sillä myös kylissä on paljon monipuolista osaamista. Digitaalisuus ei yksin riitä, mutta se edistää palveluketjujen syntymistä, kun roolit ja toimintatavat saadaan sovittua. Verkostoituminen sektorien välillä lisää myös palvelujen hankinnan turvallisuutta ja edistää osaltaan ikääntyvän väestön kotona asumista ja hyvää elämää.

Palveleva yhteisö 2020 –hanke saa rahoitusta Maaseturahastosta ja se edistää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa parantamalla maaseudun palveluja.

Lisätietoja: työllisyyskoordinaattori Anna-Marja Tamminen p. 044 4598 209, anna-marja.tamminen@saarijarvi.fi tai Visa Törmälä p. 050 5446 638  visa.tormala@saarijarvi.fi

Hankkeen kotisivut osoitteessa http://www.py2020.fi