Etusivu >> Palvelut >> Vaikuttaminen Kaavoituksessa

Palveluopas

Vaikuttaminen kaavoituksessa
Kaavoitukseen voi osallistua esittämällä mielipiteensä kaavaprosessin eri vaiheissa.

Osallistun kaavoitukseen, Kuntalaisen opas

ELY-keskuksen julkaisemassa oppaassa kerrotaan osallistumisesta kuntien kaavoitukseen. Tavoitteena on tehdä tutuksi kaavoituksen sisältöä ja sanastoa sekä kannustaa osallistumaan oman elinympäristön kehittämiseen.

Tutustu oppaaseen tämän linkin kautta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan jokaisen kaavahankkeen alussa. Siinä kerrotaan, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään kaupunginvirastolla nähtävillä vireilletulovaiheessa vähintään kahden viikon ajan, jolloin osalliset voivat jättää suunnitelmasta mielipiteensä.
 

Mielipiteen jättäminen kaavaluonnoksesta

Omistajaohjauksen jaosto päättää luonnoksen nähtäville asettamisesta. Vähäisen asemakaavaluonnoksen voi asettaa nähtäville kaavoitusarkkitehti. Aineisto pidetään nähtävänä maankäytön ja kaavoituksen ilmoitustaululla vähintään 30 päivän ajan. Nähtävilläolon aikana osalliset voivat esittää mielipiteensä luonnoksesta kaavoitusarkkitehdille.

Lomake mielipiteen jättämiseen

 

Muistutuksen antaminen kaavaehdotuksesta

Kaupunginhallitus päättää ehdotuksen asettamisesta nähtäville. Ehdotus pidetään virallisesti nähtävänä 30 päivän ajan ja siitä tiedotetaan samoin kuin luonnoksesta. Merkittävistä kaavoista järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Nähtävilläolon aikana osalliset voivat tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun, kaavaehdotusta koskevan kirjallisen, vapaamuotoisen muistutuksen.

Lomake muistutuksen jättämiseen

Kaava-asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaehdotus) ovat nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksessa (maankäyttö ja kaavoitus), osoitteessa: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi sekä kaupungin kotisivuilla.

Kuulutukset julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla Saarijärven kaupungintalolla, Sampo -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla.

Palvelun käyttöönotto

Mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta voi jättää suullisesti tai kirjallisesti kaavan laatijalle.

Kaavaehdotuksesta jätetään kaupunginhallitukselle osoitettu kirjallinen muistutus kaupungintalolle osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, PL 13, 43101 Saarijärvi.

Valitus kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kirjallisena 30 päivän kuluessa päätöksestä.

Vastuuhenkilö

Kaavoitusarkkitehti
044 4598 405
Ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Kaavoitus
Kaavasuunnittelija
044 4598 435
Mirja.tarvainen@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Kaavoitus
kaavavalmistelija
044 4598 210
Sari.peura@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Kaavoitus

Palvelun tuottaa

Kaavoitus sijaitsee kaupungintalon 3. kerroksessa.
Käyntiosoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi
Postiosoite: Pl 13, 43101 Saarijärvi

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusarkkitehti, p. 044 4598 305
Mirja Tarvainen, kaavasuunnittelija, p. 044 4598 435
Sari Peura, kaavavalmistelija, p. 044 4598 210
 

 

Suosittele