Etusivu >> Palvelut >> Yleiskaavoitus

Palveluopas

Yleiskaavoitus
Kunta laatii yleiskaavoja, joilla ohjataan maankäyttöä yleispiirteisesti.

Yleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti alueen maankäyttö asumisen, työpaikkojen, virkistyksen ja liikenteen tarpeisiin. Yleiskaava voi koskea koko kunnan aluetta tai jotain osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.

Yleiskaava voi olla myös suoraan rakentamisen perustana esimerkiksi ranta- ja kyläalueilla.

Saarijärvellä on saatu päätökseen kolme laajaa yleiskaavahanketta; Pylkönmäen kirkonkylän yleiskaava, Saarijärven keskustan yleiskaava, Viiden kylän kyläyleiskaava.

Vireillä ovat pienvesistöjen rantaosayleiskaava sekä Haapalamminkankaan tuulivoimayleiskaavahanke. Kaavoituskatsauksesta löytyy tietoa vireillä olevista kaavoitushankkeista.

 

Aloitteen yleiskaavan laatimisesta tai muuttamisesta voi esittää kaavoitusarkkitehdille. Aloitteesta on hyvä tulla ensin keskustelemaan kaavoitusarkkitehdin kanssa sovittuna aikana.

Palvelun käyttöönotto

Kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti käymällä kaupunginvirastolla:

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusarkkitehti, p. 044 4598 405

Mirja Tarvainen, kaavasuunnittelija, p. 044 4598 435

Sari Peura, kaavavalmistelija, p. 044 4598 210

Vastuuhenkilö

kaavoitusarkkitehti
044 4598 405
Ulla-Maija.Humppi@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Kaavoitus
kaavasuunnittelija
044 4598 435
Mirja.Tarvainen@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Kaavoitus
kaavavalmistelija
044 4598 210
Sari.Peura@saarijarvi.fi
Saarijärven kaupungintalo
Kaavoitus

Palvelun tuottaa

Kaavoitus sijaitsee kaupungintalon 3. kerroksessa.
Käyntiosoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi
Postiosoite: Pl 13, 43101 Saarijärvi

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusarkkitehti, p. 044 4598 405
Mirja Tarvainen, kaavasuunnittelija, p. 044 4598 435
Sari Peura, kaavavalmistelija, p. 044 4598 210
 

 

Suosittele