Etusivu >> Rahkola Linna Kylayleiskaavan Muutos
Rahkola-Linna kyläyleiskaavan muutos
Kyläyleiskaavan muutos koskee kahta kohdealuetta, joista toine sijoittuu Linnan Liisan alueelle ja toinen Maksalantien varteen.

Kaavamuutos kohdistuu Saarijärven kaupungin omistamalle Merjankorpi -kiinteistöön sekä yksityisen maanomistajan Ruotsi I -kiinteistöön, jolla sijaitsee kahvila-ravintola Linnan Liisa. Yleiskaavamuutoksella tarkastellaan myös valtatien liittymämerkinnät kaavamuutosalueella.

Toinen, pienempi muutoskohde sijoittuu Linnan koulun läheisyyteen Maksalantien varteen. Linnan kylällä on asetettu rakennuskieltoon yksi AP-rakennuspaikka tilan Linnanmäki –alueella. Samalla tilan alueelle on myönnetty poikkeamisella uusi rakennuspaikka tilan M-alueelle. Tilan kyläyleiskaavaratkaisu tarkastellaan tämän kaavamuutostyön yhteydessä jo toteutuneen rakentamisen mukaisena. Linnanmäki –tila on yksityisessä omistuksessa.

Kyläyleiskaavan muutosehdotus on nähtävänä 22.5. – 24.6.2019 Saarijärven kaupungintalolla 3. kerroksen ilmoitustaululla (Kaavoitus) sekä kaupungin internetsivuilla (www.saarijarvi.fi).

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotusaineistosta tulee jättää kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa kaupunginhallitukselle osoitettuna 24.6.2019 mennessä, osoitteeseen Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, PL 13, 43101 Saarijärvi tai sähköpostilla kirjaamo@saarijarvi.fi.

Nähtävillä olevat asiakirjat (ehdotus):