Etusivu >> Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta

 

Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan luomista ja säilyttämistä. Lupahakemusten arvioimisessa rakennustarkastajan apuna toimii kaavoitusarkkitehti, ympäristösihteeri ja pelastusviranomainen, jotka antavat tarvittaessa lausunnon lupakäsittelyn yhteydessä.

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Rakennusvalvonta pitää yhteyttä toimialansa eri sidosryhmiin sekä hoitaa neuvontaa ja tiedottamista.

Toimisto avoinna 9.00-15.30.


AJANKOHTAISTA:


Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Saarijärven kaupungin lupalautakunta on päättänyt asettaa Saarijärven kaupungin rakennusjärjestyksen luonnoksen yleisesti nähtäville MRL 15 §, MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti.

Rakennusjärjestyksen uudistamista koskeva luonnosaineisto on nähtävillä 3.5. - 4.6.2018 Saarijärven kaupungintalolla 3. kerroksen ilmoitustaululla (Rakennusvalvonta) sekä kaupungin internetsivuilla (www.saarijarvi.fi).

Mahdolliset mielipiteet rakennusjärjestyksen luonnokseen liittyen tulee jättää kirjallisesti nähtävilläoloajan kuluessa rakennustarkastaja Jouni Vesalalle osoitettuna viimeistään 4.6.2018 osoitteeseen Saarijärven kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 13, 43101 Saarijärvi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@saarijarvi.fi.

Lisätietoja rakennusjärjestyksen uudistamisesta saa rakennustarkastaja Jouni Vesalalta p. 044 4598 319 (jouni.vesala@saarijarvi.fi)

Nähtävillä oleva aineisto:

 
Voimassa oleva rakennusjärjestys:

Suurten rakennusten turvallisuuden arvio

Uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointiin on tullut voimaan 1.4.2015. Laki velvoittaa tällaisten rakennuksien omistajia huolehtimaan siitä, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

Lakia sovelletaan kaikkiin niihin rakennuksiin, joita käytetään urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat kuuluvat tämän lain piiriin.

Lue lisää:


Energianeuvontaa rakentamiseen ja asumiseen

Keski-Suomen Energiatoimisto tarjoaa maksutonta ja puolueetonta energianeuvontaa rakentamiseen, remontointiin, lämmitystapojen valintaan sekä kodin energiansäästöön.
Energianeuvonnan tavoitteena on edistää kuluttajien energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä valintoja.

Energianeuvonnan Internet-sivut: www.kesto.fi/energianeuvonta

Sähköpostiosoite: energianeuvonta@kesto.fi

Neuvontanumero: 010 281 4600


Tiedoksi uusille omakotitalon rakentajílle!

Jos rakennat Talopeli auttaa ja tukee omakotitalon alkuvaiheen suunnittelun ongelmissa: tilaohjelman suunnittelussa, kustannusarvion tekemisessä, budjetoinnissa ja rakentamispäätöksen tekemisessä. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

http://www.talopeli.fi


 


Yhteystiedot ja aukioloajat:

Rakennustarkastajan toimistoajat maanantai ja keskiviikko klo 8.00-11.30.

Rakennusvalvonnan toimisto avoinna 9:00 - 15:30.

Jouni Vesala, rakennustarkastaja
p. 044 4598 319
jouni.vesala@saarijarvi.fi

Eija Vehviläinen, lupavalmistelija
p. 044 4598 320
eija.vehvilainen@saarijarvi.fi