Etusivu >> Sisalto >> Kolkanlahden Teollisuusalueen Asemakaavan Muutos
Kolkanlahden teollisuusalueen asemakaavan muutos
Kolkanlahden teollisuusalueen asemakaavaa tarkistetaan vaiheittain.

Kaavamuutosalue sijaitsee VT- 13 varrella Kolkanlahden teollisuusalueella. Noin 10 hehtaarin kokoista kaavamuutosaluetta rajaavat VT-13, Laiturivaihteentie ja Veistämönkuja.

Vuoden 2012 aikana käynnistyneen I-vaiheen asemakaavamuutoksen tarkoituksena oli parantaa teollisuuskortteleiden sisäistä toimivuutta yhdistämällä korttelit 1002, 1003 ja 1004 sekä osin korttelit 1005 ja 1007. Samalla läpiajo Kettukankaantien katualueen kautta poistui kadun muuttuessa päättyväksi Syötekuja –nimiseksi kaduksi. Korttelien 1005 ja 1007 väliltä poistettiin Veistämöntie –katu.

 

Suunnitteluvaiheet:

 

Koko Kolkanlahden teollisuusaluetta koskevan asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen vireilletulo on kuulutettu 6.4.2006. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.4. – 21.4.2006.
 

I-vaiheen kaavamuutos:

Kaavaluonnos oli nähtävillä 31.1. - 4.3.2013

Kaavamuutosehdotus oli yleisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 28.3. - 27.4.2013

Kaupunginhallitus esitti 7.6.2013 kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 17.6.2013

Kaavamuutos on saanut lainvoiman 8.8.2013