Etusivu >> Sisalto >> Kuvataidekoulu
Kuvataidekoulu

Ilmoittautuminen kuvataidekouluun lukuvuodelle 2016-2017

Vapaita paikkoja lähes kaikissa ryhmissä - soita ja kysy lisää 044 - 459 8254

Saarijärven kuvataidekoulu

Saarijärven kuvataidekoulu järjestää tavoitteellista ja monipuolista, ikäryhmittäin etenevää kuvataiteen perusopetusta. Opetuksen sisällöt ja menetelmät suunnitellaan nuorten ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. Opetus tukee persoonallisen kuvailmaisun kehittymistä ja tähtää pitkäjänteisen harrastusmotivaation syntymiseen. 

Opiskelu tapahtuu iltapäivisin ja iltaisin kerran viikossa. Kokoontumiskerran pituus vaihtelee oppilaan iän mukaan. Kuvataidekouluun haetaan vuosittain touko-kesäkuussa.  Kesken työvuotta vapautuville paikoille otetaan oppilaita varasijoilta. Kuvataidekoulun tilat sijaitsevat Viitasalo-opiston talossa, Säästölässä (Ilolantie 6). 
 

Taiteen perusopetuksen ikäryhmät ja jaksot
 

1. VALMENTAVAT OPINNOT 5 - 6 VUOTIAILLE 
Opetus pohjautuu lasten luontaiseen mielikuvitukseen, leikin ja tarinoiden maailmaan. Piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu ja painotehtävät antavat tuntumaa erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja kuvan tekemisen prosesseihin. 

2. PERUSOPINNOT 7 - 12 VUOTIAILLE 
Opetuksessa tutustutaan kuvallisen kielen monimuotoisuuteen piirustus-, maalaus-, muovailu-, rakentelu- ja painotehtävien avulla. Havainnoidaan ympäristöä ja eri materiaaleja monipuolisesti tarinoita ja mielikuvitusta unohtamatta. Omatoimisen työskentelyn avulla opitaan visuaalisen kielen perusteita: värioppia, sommittelua ja anatomiaa sekä havaintojen ja ajatusten ilmaisemista kuvallisesti.

3. SYVENTÄVÄT OPINNOT ELI TYÖPAJAT 13 - 16 VUOTIAILLE 
Syventävien opintojen työpajatyöskentelyn aiheet vaihtuvat vuosittain. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinioja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua.

 

 

 

monalisa.jpg