Etusivu >> Sisalto >> Luhdan Asemakaava Ja Asemakaavan Muutos
Luhdan asemakaava ja asemakaavan muutos
Saarijärven kaupungin 3. kaupunginosaan Husuahoon kuuluvan ns. Luhdan alueen asemakaavan laadinta on käynnistetty Viitasaarentien ja Pieni-Lumperoisen välisellä alueella. Alueen omistavat Saarijärven kaupunki ja yksityiset maanomistajat. Kaavatyössä laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimuksia kaupungin ja yksityisten maanomistajien välillä.

Kaavahankkeen vaiheet

 

Alueen kaavoituksesta on päätetty vuoden 2008 kaavoituskatsauksen kaavoitusohjelmassa, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 8.12.2008.

Hankkeen vireilletulo on kuulutettu 2.4.2009, jolloin myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti nähtäville.

Valmisteluvaiheen kuulemista varten kaavaluonnos oli MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 8.9. – 8.10.2010.

Vähentyneen tonttikysynnän vuoksi Luhdan alueen asemakaavoitettavaa aluetta on pienenetty siten, että ehdotusvaiheeseen viedään pieni osa Hämeenniementien loppuosan alueesta, jossa voimassa olevaa kaavaa osittain muutetaan  ja osittain laajennetaan.

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo ajoittuu alku-/kevättalvelle 2019.