Etusivu >> Sisalto >> Omistajaohjauksen Jaosto 0
Omistajaohjauksen jaosto
Omistajaohjauksen jaostolle kuuluvat hallintosäännön mukaisesti kehittäminen ja hallinto, kiinteistöt ja maankäyttö sekä omarahoitusosuuksien ja tukipalveluiden vastuualueet. Omistajaohjauksen jaostoon kuuluu seitsemän jäsentä.

Palvelustrategian mukaan omistajaohjauksen yksikön perustamisella on tarkoitus parantaa konsernijohdon ohjausvaikutusta koko kaupunkikonserniin. Tarkoituksena on myös keskittää talouden ohjausta ja hankintatointa. Kaupungin toimintaa ja taloutta ohjataan sopimuksin.

Tilaajatehtävät (tiloihin liittyvä omistajapolitiikka, strategiset suuntaviivat palveluverkosta ja palvelutuotannon järjestämisestä sekä maapolitiikka) kootaan kaupunginhallituksen jaoston johtamaksi toiminnaksi. Muut omistajapolitiikkaan kuuluvat tehtävät (sote, liiketoimintapolitiikka) kuuluu samaan kokonaisuuteen. Yksikön operatiivisen toiminnan yksi osa on konsernin hankintojen johtaminen.

Palvelustrategian mukaan omistajaohjauksen yksikön perustamisella on tarkoitus parantaa konsernijohdon ohjausvaikutusta koko kaupunkikonserniin. Tarkoituksena on keskittää talouden ohjausta ja hankintatointa. Toimintaa ja taloutta ohjataan sopimuksin. Uuden omistajaohjaus yksikön keskeisenä tehtävänä on kaupungin talouden ohjaus, konserniyhtiöiden controllerin tehtävät sekä kaupungin tilaustoiminnasta ja hankintatoiminnasta vastaaminen.

Lisäksi omistajaohjauksen jaosto päättää kaupungin omistamien talous- ja puistometsien hoidosta ja puunmyynnin perusteista.

Omistajaohjauksen jaosto seuraa kaupungin konserniyhtiöiden toimintaa.

Muutetun hallintosäännön mukaan omistajaohjauksen jaostossa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Omistajaohjauksen jaoston toimikausi on kaksi (2) vuotta.

pj.    osteopaatti                     Kari Nuopponen/Kesk                          

vpj.  palomies, eläkel.            Pasi Pyykkinen/SDP                     

j.      agrologi                            Arja Koskenlahti/Kesk                   

j.      opettaja                            Marjatta Suomäki/Kesk                 

j.      yhteisöpedagogi, opisk.  Anna Raitanen/SDP  

j.      liikkeenharjoittaja,          Esa Järvinen/Kok     

j.      vanerityöntekijä              Tapani Kankaanpää/PS                

                       

 

vj.    maanviljelijä                  Martti Luotola/Kesk                       

vj.    metsätyöntekijä            Hannu Ollikainen/SDP                     

vj.    terveydenhoitaja           Riitta Pirttiniemi/Kesk                    

vj.    agronomi/mv.                Jukka Ruunaniemi/Kesk               

vj.    myyntineuvottelija         Maarit Sironen/SDP  

vj.    maanmittausinsinööri   Arto Marjoniemi/Kok                

vj.    lähihoitaja                       Anu Piesanen/PS