Etusivu >> Sisalto >> Opetus
Opetus

Musiikkiopiston toiminta jakaantuu eri osastoihin osastoon oppilaiden iän ja tason mukaisesti.
 

Musiikkileikkikoulu

Ensiaskeleena musiikinopiskeluun toimii musiikkileikkikoulu, joka on tarkoitettu alle kouluikäisille (0-6 vuotiaille) lapsille. Musiikkileikkikoulussa pyritään leikin, laulun ja liikunnan kautta anta­maan lapsille musiikillisia perusvalmiuksia sekä tutustutetaan lapsia eri musiik­kityyleihin. Musiikkileikkikoulussa lapset jaetaan ikäkau­den mukaisiin ryh­miin, kussa­kin ryhmässä on 8-12 lasta. Musiikkileikkikouluun ilmoittaudutaan elokuussa musiikkiopiston toimistoon.
 

Soitinvalmennus

Alle kouluikäiset hakijat otetaan soitinvalmennusoppilaiksi, soitinvalmennusoppilaan soittotunnin kesto on pääsääntöisesti 20 minuuttia viikossa. Kouluikään tultaessa soitinvalmennusoppilas voi siirtyä pääaineiseksi oppilaaksi perustasolle koevuoden soittonäytteen kautta tai suoritettuaan perustason 1 tasosuorituksen.

Musiikkiopiston perustaso

Perustasolla oppilaat opiskelevat jotakin tiettyä soitinta ja yleisiä aineita. Soitonopetusta voi saada seuraavissa soittimissa: laulu, piano, viulu, sello, huilu, klarinetti, saksofoni, harmonikka, kitara, sähkökitara ja -basso ja lyömäsoittimet, muidenkin soittimien opetusta pyritään järjestämään kysynnän mukaan. Opiskelu on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää, ts. oppilaat suorittavat tietyin väliajoin perusasteen soitintutkintoja ja yleisten aineiden tutkintoja. Oppi­laat ovat iältään 6-16 vuoti­ai­ta ja opiskelu­ai­ka perusas­teella on 9 vuotta.

Opistotaso

Opistotasolle musiikkiopiston oppilaat voivat siirtyä suoritettuaan perustason oppimäärän. Opistotason opinnot kestävät neljä lukuvuotta, jona aikana suoritetaan opistotasoiset tutkinnot solistisessa aineessa ja yleisissä aineissa. Opistotason tutkinnot suoritettuaan oppilaalla on mahdollisuus pyrkiä musiikin ammatillisiin opintoihin.
 

Aikuisosasto

Aikuisosastossa pidetään yllä musiikkiopiston perusasteen tutkinnon suorittaneiden harrastuneisuutta, aikuisosastossa opiskeluaika on kaksi lukuvuotta ja oppilailla on mahdollisuus suorittaa opistoasteen tutkintoja.
 

Tanssin perusopetus

Musiikkiopistossa annetaan myös tanssin perusopetusta 5-12 vuotiaille oppilaille. Opetus on painottunut nykytanssin eri muotoihin. Tanssin perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää, eli tietyin väliajoin oppilaat suorittavat tutkinnon. Ryhmiin ilmoittaudutaan musiikkiopiston toimistoon.

Opetuspaikat lukuvuonna 2017 - 2018

Lukuvuonna 2017-2018 musiikin opetusta järjestetään Saarijärvellä, Karstulassa, Kannonkoskella, Kivijärvellä ja Kyyjärvellä. Tanssin opetusta ja musiikkileikkikoulua järjestetään Saarijärvellä ja Karstulassa.
Musiikkileikkouluryhmä aloittaa syksyllä myös Kyyjärvellä, mikäli kiinnostusta on riittävästi.