Etusivu >> Sisalto >> Paatoksenteko
Päätöksenteko
Pöytäkirjat ja esityslistat Alla olevasta linkistä avautuu näkymä Saarijärven kaupungin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin. Päänäkymässä on aina luettavissa tuorein esityslista tai pöytäkirja. Sivuston vasemmasta reunasta voi etsiä vanhempia pöytäkirjoja toimielimen mukaan.

 

Toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävänä pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Mikäli pöytäkirjan nähtävilläolo ajoittuu arkipyhään, siirtyy nähtävilläoloaika seuraavaan arkipäivään. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 mom. tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valtuuston esityslistat julkaistaan Internetissä n. 6 päivää ennen kokousta. Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Kaupunginhallituksen esityslista julkaistaan n. 4 päivää ennen kokousta netissä.  Pöytäkirja julkaistaan hyväksymisen jälkeen pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon tiistaina. Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 15.00.

Kaupunginvirastossa on nähtävänä sekä säilytetään allekirjoitetut ja tarkistetut pöytäkirjat.

Tarkastetut pöytäkirjat (lukuun ottamatta salaisia asioita) julkaistaan internetissä tarkastuspäivänä tai viimeistään sitä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjoja pidetään esillä kaksi vuotta, siten että näkyvissä on kuluvan vuoden sekä edellisen vuoden pöytäkirjat. Esityslistat eli kokouskutsut näkyvät internetissä vain siihen saakka, kunnes pöytäkirja on siirretty sinne.