Etusivu >> Sisalto >> Pienvesistojen Rantaosayleiskaava
Pienvesistöjen rantaosayleiskaava
Saarijärven kaupunki laatii rantaosayleiskaavaa taajama-alueen ulkopuolisille ranta-alueille, joille ei ole ennestään laadittu yleiskaavaa.

Kaavoitettava alue on jaettu neljään osaan eli itäiseen, pohjoiseen, läntiseen sekä eteläiseen osa-alueeseen. Kaavoitettavalle alueelle sijoittuvat suurimmat vesistöt ovat Saarijärvi, Iso-Suojärvi, Pieni Saarijärvi, Valkeinen, Heinäjärvi, Kohmujärvi, Kangasjärvi ja Horo. Karkeasti laskien rantaviivaa kaavoitettavalla alueella on noin 385 km.
Kaava-alueeseen kuuluvat ne Saarijärven kaupungin alueen pienvesistöt, jotka eivät sisälly muihin yleiskaavoihin (Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan, Pyhäjärven rantaosayleiskaavan, Pylkönmäen itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan, kyläyleiskaavojen tai keskusta-alueiden yleiskaavojen ranta-alueet). 

Yleiskaavan laadinnasta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Saarijärven Siikalahti

Kaavahankkeen vaiheet:

Vireilletulo 24.11.2010
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 24.11.2010-31.1.2011
Kaavaluonnos nähtävillä 9.2. - 13.3.2017
Kaavaehdotusaineisto kaupunginhallituksen käsittelyssä 10.12.2018
Kaavaehdotusaineisto nähtävillä 27.2. - 8.4.2019

Kevään/kesän 2018 aikana laadittiin luontoselvityksen täydennyksiä.

Saarijärven kaupungin Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan ehdotusaineisto oli yleisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti 27.2. – 8.4.2019.

Tutustu nähtävillä olleeseen yleiskaavan ehdotusaineistoon (kaavakartat, -selostus, selvitykset) alla olevasta linkistä:
FCG:n projektisivusto/Pienvesistöjen rantaosayleiskaava

Kaavaan laadinnasta vastaava konsultti laatii seuraavaksi vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin sekä tekee tarvittavat muutokset kaava-aineistoon.

Maankäyttö ja rakennuslain mukainen ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu pidetään Keski-Suomen ELY- keskuksessa 15.5.2019.
Kaavan hyväksymisaineisto pyritään saamaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn touko/kesäkuussa.

KAAVAAN LIITTYVÄT TIEDUSTELUT:

Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405, ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi
Kaavoitusinsinööri Mirja Tarvainen, p. 044 4598 435, mirja.tarvainen@saarijarvi.fi (ei pohjoinen osa-alue)

Sivu päivitetty 18.4.2019