Etusivu >> Sisalto >> Saarijarven Keskustan Yleiskaava
Saarijärven keskustan yleiskaava

Saarijärven keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteista yleiskaavaa ohjaamaan asemakaavoitusta ja rakentamista. Saarijärven keskustan voimassa oleva yleiskaava on vuodelta 1982 ja oikeusvaikutukseton.

Kaavahankkeen aikataulusta, sisällöstä, selvityksistä sekä vaikutusmahdollisuuksista kerrotaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS), joka löytyy alta. Lisäksi hankkeen etenemisestä saa tietoa kaavoituksen yhteyshenkilöiltä koko kaavoitustyön ajan.
 

Kaavahankkeen vaiheet

Kaavahanke kuulutettu vireille 5.2.2009
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.2. - 16.3.2009
Kaavaluonnos nähtävillä 20.6. - 30.9.2012
Kaavaehdotus nähtävillä 26.5. - 31.7.2014
Maanomistajien kuuleminen ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tehtyjen muutosten osalta 19.3. - 2.4.2015
Kaava-aineisto kaupunginhallituksen käsittelyssä 13.4.2015
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 21.4.2015

 

Kaavaehdotusaineisto oli nähtävillä 26.5. - 31.7.2014. Kaavasta saatujen muistutusten ja viranomaislausuntojen perusteella kaava-aineistoa on vähäisesti muutettu ja täydennetty kaavaehdotuksen nähtävillöolon jälkeen. Niitä yksityisiä maanomistajia ja osallisia, joita muutokset koskivat, kuultiin erikseen muutosten osalta (MRA 32 §). Kuulemiskirjeet lähetettiin 19.3.2015. Mahdolliset muistutukset korjatusta yleiskaavaehdotuksesta pyydettiin jättämään 2.4.2015 mennessä.

Lisätietoja kaavahankkeista saa kaavoitusarkkitehdilta p. 044 4598 405 (ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi), kaavasuunnittelijalta p. 044 4598 435 (mirja.tarvainen@saarijarvi.fi) tai kaavavalmistelijalta p. 044 4598 210 (essi.jokinen@saarijarvi.fi).

 

Kaupunginvaltuuston 21.4.2015 hyväksymä keskustan yleiskaava-aineisto:

 

Kaavahankkeen selvitysaineisto: