Etusivu >> Sisalto >> Talous
Talous ja hankinnat

Talous

 

TALOUSARVIO

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio toteuttaa valtuuston hyväksymää Saarijärven strategiaa (linkki ko. sivulle).

 

Talousarvion 2016 keskeisiä lukuja (1000 €):

  • Toimintakate (toimintatulot-toimintamenot) -56 560
  • Vuosikate 3584
  • Tilikauden alijäämä - 416
  • Investoinnit netto - 4 901

 

 VEROPROSENTIT

Kaupunginvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2016 ovat seuraavat:

 
Tuloveroprosentti 21,50 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,05 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,40 %
Yleishyöd. yhd. käytössä olevien rak. ja maapohj.kiint.vero %

0,00 %

                


TILINPÄÄTÖS

Keskeisiä tilinpäätöksen lukuja: 2014 2015
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -574 000 - 400 294
Vuosikate / poistot % 87 % 90 %
Vuosikate / €/as

372 €

391 €
Asukasmäärä 10 091 9914
Investoinnit (netto) - 3 020 854 € - 2 0843 682 €
Lainat / as 2 770 € 2 859 €
Konsernilainat / as 4 599 € 4669 €

 

 


LASKUTUS

Saarijärven kaupunki ottaa vastaan sähköisiä laskuja. OVT-tunnus verkkolaskuille 003701769751

(operaattori CGI Suomi Oy, välittäjätunnus 003703575029)

 

Laskutusohjeet ja tiedote rakentamispalveluiden arvonlisäveroista (pdf)

Laskutusohjeet


Lisätietoja antaa:

Mirja Niemi, talous- ja hankintajohtaja, puh. 044 4598 207, mirja.niemi@saarijarvi.fi

Merja Kristiansson pääkirjanpitäjä, puh. 044 4598 230, merja.kristiansson@saarijarvi.fi


 

Kaupungin hankinnat

 

TIETOA KAUPUNGIN HANKINTAMENETTELYSTÄ JA HANKINNOISTA

Kaupunki on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) tarkoittama hankintayksikkö. Kaupungin tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia.

Kansallinen kynnysarvo on 30.000 € (alv. 0 %). Muut kynnysarvot löytyvät hankintalain 15 ja 16 §:istä.

Jos hankintayksikön tekemä hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, kyse on ns. pienhankinnasta. Myös pienhankinnoissa hankinta tulee toteuttaa siten, että hankintalaissa mainittuja yleisiä julkisten hankintojen periaatteita - syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu, avoimuus ja suhteellisuus - noudatetaan. Käynnissä olevat tarjouskilpailut löydät niiden omalta sivulta.

 

Saarijärven kaupungin pienhankinnoissa noudatetaan kaupunginvaltuuston 18.10.2010 vahvistamia pienhankintaohjeita.

Hankintalaki uudistuu kevään 2016 aikana. Pienhankintaohjeet tullaan päivittämään tämän jälkeen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi syksyllä 2015 Saarijärven kaupungin ja kaupunkikonsernin oheiset hankintojen yleiset periaatteet:

 


Hankintakalenteri

Saarijärven kaupungin suunnitteilla olevista hankinnoista julkaistaan vuosittain tällä sivustolla hankintakalenteri

Mahdolliset muutokset hankintakalenteriin päivitetään hallintokunnan päätösten perusteella.


Hankintaillat yrittäjille

Power Point esitys hankintaillassa 23.3.2015

Hankintaillan 10.3.2016 esitykset