Etusivu >> Sisalto >> Talous
Talous ja hankinnat

Talous

 

TALOUSARVIO

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio toteuttaa valtuuston hyväksymää Saarijärven strategiaa.

 

Talousarvion 2018 keskeisiä lukuja (1000 €):

  • Toimintakate (toimintatulot-toimintamenot) -56 631
  • Vuosikate 3 014
  • Tilikauden alijäämä 176
  • Investoinnit netto -2 344

 

Vuoden 2018 TALOUSARVIO

 VEROPROSENTIT

 

Kaupunginvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2018 ovat seuraavat:

 

 
Tuloveroprosentti 21,50 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,04 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,49 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,36 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,40 %
Yleishyöd. yhd. käytössä olevien rak. ja maapohj.kiint.vero %

0,00 %

                


TILINPÄÄTÖS

Keskeisiä tilinpäätöksen lukuja: 2015 2016
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -400 294 - 632 972
Vuosikate / poistot % 90 % 84 %
Vuosikate / €/as

391 €

394 €
Asukasmäärä 9 914 9 692
Investoinnit (netto) - 2 084 682 € - 2 045 658 €
Lainat / as 2 859 € 2 814 €
Konsernilainat / as 4 669 € 4 077 €

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

 


LASKUTUS

Saarijärven kaupunki ottaa vastaan sähköisiä laskuja. OVT-tunnus verkkolaskuille 003701769751

(operaattori CGI Suomi Oy, välittäjätunnus 003703575029)

 

Laskutusohjeet ja tiedote rakentamispalveluiden arvonlisäveroista (pdf)

Laskutusohjeet


Lisätietoja antaa:

Mirja Niemi, talous- ja hankintajohtaja, puh. 044 4598 207, mirja.niemi@saarijarvi.fi

Merja Kristiansson pääkirjanpitäjä, puh. 044 4598 230, merja.kristiansson@saarijarvi.fi


 

Kaupungin hankinnat

 

TIETOA KAUPUNGIN HANKINTAMENETTELYSTÄ JA HANKINNOISTA

Kaupunki on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) tarkoittama hankintayksikkö. Kaupungin tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia.

Kansallinen kynnysarvo on 30.000 € (alv. 0 %). Muut kynnysarvot löytyvät hankintalain 15 ja 16 §:istä.

Jos hankintayksikön tekemä hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, kyse on ns. pienhankinnasta. Myös pienhankinnoissa hankinta tulee toteuttaa siten, että hankintalaissa mainittuja yleisiä julkisten hankintojen periaatteita - syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu, avoimuus ja suhteellisuus - noudatetaan. Käynnissä olevat tarjouskilpailut löydät niiden omalta sivulta.

 

Saarijärven kaupungin hankinnoissa noudatetaan hankintalain määräysten lisäksi seuraavaa ohjeistusta

Kaupunginvaltuuston 2015 hyväksymät Saarijärven kaupungin ja kaupunkikonsernin oheiset hankintojen yleiset periaatteet:

Omistajaohjauksen jaoston hyväksymät hankintaohjeet (ohjeissa huomioitu uuden hankintalain 2016 sisältö):


Hankintakalenteri

Saarijärven kaupungin suunnitteilla olevista hankinnoista julkaistaan vuosittain tällä sivustolla hankintakalenteri

Mahdolliset muutokset hankintakalenteriin päivitetään hallintokunnan päätösten perusteella.


Hankintaillat yrittäjille

Hankintailta yrittäjille 23.2.2017 klo 18:30 Kaupungintalon Rahkola-salissa.

Materiaali toimitetaan näille sivuille.

Power Point esitys hankintaillassa 23.3.2015

Hankintaillan 10.3.2016 esitykset