Etusivu >> Sisalto >> Talous
Talous ja hankinnat

Talous

 

TALOUSARVIO

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio toteuttaa valtuuston hyväksymää Saarijärven strategiaa.

 

Talousarvion 2018 keskeisiä lukuja (1000 €):

  • Toimintakate (toimintatulot-toimintamenot) -56 631
  • Vuosikate 3 014
  • Tilikauden alijäämä 176
  • Investoinnit netto -2 344

 

Vuoden 2018 TALOUSARVIO

 VEROPROSENTIT

 

Kaupunginvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2018 ovat seuraavat:

 

 
Tuloveroprosentti 21,50 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,04 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,49 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,36 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,40 %
Yleishyöd. yhd. käytössä olevien rak. ja maapohj.kiint.vero %

0,00 %

                


TILINPÄÄTÖS

Keskeisiä tilinpäätöksen lukuja: 2015 2016
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -400 294 - 632 972
Vuosikate / poistot % 90 % 84 %
Vuosikate / €/as

391 €

394 €
Asukasmäärä 9 914 9 692
Investoinnit (netto) - 2 084 682 € - 2 045 658 €
Lainat / as 2 859 € 2 814 €
Konsernilainat / as 4 669 € 4 077 €

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

 


LASKUTUS

Saarijärven kaupunki ottaa vastaan sähköisiä laskuja. OVT-tunnus verkkolaskuille 003701769751

(operaattori CGI Suomi Oy, välittäjätunnus 003703575029)

 

Laskutusohjeet ja tiedote rakentamispalveluiden arvonlisäveroista (pdf)

Laskutusohjeet


Lisätietoja antaa:

Mirja Niemi, talous- ja hankintajohtaja, puh. 044 4598 207, mirja.niemi@saarijarvi.fi

Merja Kristiansson pääkirjanpitäjä, puh. 044 4598 230, merja.kristiansson@saarijarvi.fi


 

Kaupungin hankinnat

 

TIETOA KAUPUNGIN HANKINTAMENETTELYSTÄ JA HANKINNOISTA

Kaupunki on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) tarkoittama hankintayksikkö. Kaupungin tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia.

Kulloinkin voimassa oleva kynnysarvot löytyvät www-osoitteesta

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/kynnysarvot/

Jos hankintayksikön tekemä hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, kyse on ns. pienhankinnasta. Myös pienhankinnoissa hankinta tulee toteuttaa siten, että hankintalaissa mainittuja yleisiä julkisten hankintojen periaatteita - syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu, avoimuus ja suhteellisuus - noudatetaan. Käynnissä olevat tarjouskilpailut löydät niiden omalta sivulta.

 

Saarijärven kaupungin hankinnoissa noudatetaan hankintalain määräysten lisäksi seuraavaa ohjeistusta

Kaupunginvaltuuston 2015 hyväksymät Saarijärven kaupungin ja kaupunkikonsernin oheiset hankintojen yleiset periaatteet:

Omistajaohjauksen jaoston hyväksymät hankintaohjeet (ohjeissa huomioitu uuden hankintalain 2016 sisältö):


Hankintakalenteri

Saarijärven kaupungin suunnitteilla olevista hankinnoista julkaistaan vuosittain tällä sivustolla hankintakalenteri.

Hankintakalenteri 2018, päivitetty 16.4.2018

Mahdolliset muutokset hankintakalenteriin päivitetään hallintokunnan päätösten perusteella.


Hankintaillat yrittäjille

Kevään 2018 hankintaillan järjestää SSYP Kehitys Oy. Ohjelma on seuraava:

HANKINTAILTA

26.4.2018, klo 17.00 alkaen

Kaupungintalon Rahkola-salissa

* Tervetuloa (Petri Mustamäki)
* Kaupungin hankinnat 2018, tulevan koulu- ja kulttuurikeskuksen hankeaikataulun ja tuleva kilpailutukset siihen liittyen (Vesa Ronkainen)
* Taloussuunnitelmakauden 2019-2020 hankkeita (Vesa Ronkainen)

* Kaupungin hankintakalenteri ja tietosuojalainsäädännön vaikutukset kilpailutuksiin (Mirja Niemi)
* SSYP Kiinteistöjen tulevat investoinnit (Marko Moisio)
* Keski-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamiehen terveiset (Veli Puttonen)
* Muut Investoinnit Saarijärvellä (Petri Mustamäki)
* Keskustelua

Aiempien hankintailtojen materiaaleja:

 

Power Point esitys hankintaillassa 23.3.2015

Hankintaillan 10.3.2016 esitykset

Keski-Suomen hankinta-asiamiespalvelu:

https://www.yrittajat.fi/keski-suomen-yrittajat/a/keski-suomen-yrittajat...