Etusivu >> Sisalto >> Visiot Ja Strategiat
Visio ja strategia

Saarijärven kaupungin strategia:

 

SAARIJÄRVI ON TERVEEN ELÄMÄN KASVUYMPÄRISTÖ – YRITTÄMISEN, KULTTUURIN JA OSAAMISEN SEUTUKESKUS

 

 

Strategialinjaukset ovat seuraavat:      

  • Toimivat ydinpalvelut
  • Yritysten, työllisyyden ja osaamisen kehittäminen
  • Kaupungin vetovoimaisuus
  • Kestävä talous
  • Asukkaiden omaehtoisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 

Valtuuston päivitetty tavoitekortti:

 

NÄKÖKULMAT

 

STRATEGIA LINJAUKSET

PROSESSIT JA RAKENTEET

 

VAIKUTTAVUUS

 

 

TALOUS

 

HENKILÖSTÖN UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY

TOIMIVAT YDIN-PALVELUT

 

Prosessit ovat yksinkertaisia.

Kehittäminen  lisää yhteistyökykyä ja tuottavuutta.

Palveluihin tyytyväinen kuntalainen.

 

Palvelut sovitetaan tehokkaasti ja kustannustietoisesti käytettävissä oleviin voimavaroihin.

Henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja motivointiin panostetaan.

YRITYSTEN, TYÖLLISYYDEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

 

 

Palvelut ja kannustava ilmapiiri luovat edellytyksiä yrittäjyydelle, työllisyydelle ja koulutukselle. Päätöksissä huomioidaan yritys- ja työllisyysvaikutukset.

Yritysten ja työpaikkojen määrä.

Yritystoiminnan, työllistämisen ja yritysten osaamisen kehittämiseen kohdennetaan voimavaroja.

Tuetaan yritysten osaavan henkilöstön ja koulutuksen saatavuutta.

KAUPUNGIN VETOVOIMAISUUS

 

 

 

 

 

Kaikessa toiminnassa vahvistetaan positiivista kaupunkikuvaa kannustamalla kuntalaisia luovuuteen ja innovatiivisuuteen sekä huolehtimalla asumista ja yrittämistä palvelevasta yhdyskuntarakenteesta ja maankäytöstä.

Puhdas ja viihtyisä ympäristö.

Monipuoliset asumisen, työnteon ja yrittämisen sekä vapaa-ajan ja kulttuurin mahdollisuudet. Myönteinen kaupunkikuva.

Taloudellisten resurssien jaossa asetetaan etusijalle yhteisesti sovitut strategiset ja vetovoimaa lisäävät tekijät.

Palvelu asenne on hyvä.

Tehtyihin päätöksiin sitoudutaan yhteisesti ja yksimielisesti.

KESTÄVÄ     TALOUS

 

 

Palveluverkko ja toimialojen yhteistyö ovat tehokkaita.

Toimialat ovat kustannustietoisia ja ymmärtävät toiminnan taloudelliset vaikutukset.

Kuntalaisia tyydyttävät peruspalvelut ja toimintaympäristö.

Kuntataloudessa sitoudutaan ylijäämäisen tuloksen saavuttamiseen.

Työssä kannustetaan aloitteellisuutta ja luovuutta.

 

Henkilöstön toiminta ja resurssit määritellään joustavasti.

ASUKKAIDEN OMAEHTOI-SUUDEN, HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

 

 

 

Palvelutuotanto kannustaa kuntalaisia omaehtoisuuteen ja ennaltaehkäisyyn.

 

 

Toimitilat ovat terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset.

Hyvinvoiva ja itsestään huolehtiva saarijärveläinen.

Harkinnanvaraiset avustukset kohdistetaan omaehtoiseen terveyden ja hyvin-voinnin vaalimiseen sekä yksilöiden omaa vastuuta tukevaan toimintaan.

Työhyvinvointiin ja tarkoituksenmukai-seen työnjakoon panostetaan

Johtamiskulttuuri on kannustavaa ja innostavaa.

Työntekijöitä tuetaan  huolehtimaan itsestään.