Etusivu >> Tags >> pienhankinta

pienhankinta

Sivu
Kaupunki on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) tarkoittama hankintayksikkö. Kaupungin tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia. Kansallinen...
TIETOA KAUPUNGIN HANKINTAMENETTELYSTÄ JA HANKINNOISTA
Sivu
Talous   TALOUSARVIO Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan...
Sivu
Saarijärven kaupungin hallintosääntö 2017 pienhankintaohjeet   avustustoiminnan yleiset periaatteet        
Saarijärven kaupungin keskeisimmät, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamat säännöt ja ohjeet on luettavissa alla olevista linkkitiedostoista.