Etusivu >> Tags >> pienhankinta

pienhankinta

Sivu
Kaupunki on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) tarkoittama hankintayksikkö. Kaupungin tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia. Kansallinen...
TIETOA KAUPUNGIN HANKINTAMENETTELYSTÄ JA HANKINNOISTA
Sivu
TALOUSARVIO Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin....
Sivu
Saarijärven kaupungin hallintosääntö 2017 Pienhankintaohjeet Avustustoiminnan yleiset periaatteet      
Saarijärven kaupungin keskeisimmät, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamat säännöt ja ohjeet on luettavissa alla olevista linkkitiedostoista.