Etusivu >> Tags >> poikkeamislupa

poikkeamislupa

Sivu
Vireillä olevat poikkeamishakemukset: Tällä hetkellä ei vireillä olevia poikkeamishakemuksia. Poikkeaminen Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla...
Ennen rakennus- tai muun lupahakemuksen jättämistä voi olla tarpeen hakea poikkeamista tai/ja suunnittelutarveratkaisua, mikäli hanke poikkeaa esimerkiksi voimassa olevasta kaavasta tai sijoittuu...
Sivu
Vireillä olevat poikkeamishakemukset: Versonsilmu Oy hakee poikkeamislupaa MRL 171.1 §:n perusteella ja MRL 58.1 §:n säännöksestä (poikkeaminen asemakaavasta) rakentaakseen 12 -paikkaisen, alle 18 -...
Ennen rakennus- tai muun lupahakemuksen jättämistä voi olla tarpeen hakea poikkeamista tai/ja suunnittelutarveratkaisua, mikäli hanke poikkeaa esimerkiksi voimassa olevasta kaavasta tai sijoittuu...