Etusivu >> Tags >> rantaosayleiskaava

rantaosayleiskaava

Sivu
Asemakaava on suunnitelma, jolla määritellään alueen käyttötarkoitus ja rakentamistapa. Asemakaavassa tai sen muutoksessa osoitetaan alueen rakennusoikeus sekä rakennusten koko ja sijoittelu....
Saarijärven kaupungin kaavoituksessa laaditaan asema- ja yleiskaavoja joilla määritellään alueiden käyttötarkoitus ja rakentamistapa.
Sivu
Kaavoitettava alue on jaettu neljään osaan eli itäiseen, pohjoiseen, läntiseen sekä eteläiseen osa-alueeseen. Kaavoitettavalle alueelle sijoittuvat suurimmat vesistöt ovat Saarijärvi, Iso-Suojärvi,...
Saarijärven kaupunki laatii rantaosayleiskaavaa taajama-alueen ulkopuolisille ranta-alueille, joille ei ole ennestään laadittu yleiskaavaa.