Etusivu >> Tags >> suunnittelutarveratkaisu

suunnittelutarveratkaisu

Sivu
Vireillä olevat poikkeamishakemukset: Tällä hetkellä ei vireillä olevia poikkeamishakemuksia. Poikkeaminen Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla...
Ennen rakennus- tai muun lupahakemuksen jättämistä voi olla tarpeen hakea poikkeamista tai/ja suunnittelutarveratkaisua, mikäli hanke poikkeaa esimerkiksi voimassa olevasta kaavasta tai sijoittuu...